Podcast Vertikala samtal

Vertikala samtal är en podcast från Internationella Handelshögskolan i Jönköping där Charlotta Mellander, Björn Westberg, Tomas Müllern, Karin Hellerstedt, Lina Bjerke, Karin Hellerstedt och Mattias Nordqvist gör akademiska utblickar i aktuella ämnen.