Är kommunsamman­slagningar lösningen för krympande kommuner?

2024-01-30

Den 24:e januari var det en intressant debattartikel i Dagens Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som lyfte frågan om kommunsammanslagningar som en lösning för små (ofta krympande) kommuner i landet.

Svensk landsbygd. Foto: JaakL från Pixabay

Frågan borde ha fått större utrymme i debatten. Den är kanske landets största utmaning på sikt. För vad ska hända med alla kommuner runt om i landet som under lång tid har haft ett vikande befolkningsunderlag? För en betydande del av gles landsbygd kämpar sedan länge med befolkningsminskning och med det även nedskärningar inom den offentliga servicen.

Även om det kommunala skatteutjämningssystemet delvis har justerat för skillnaderna i utveckling mellan platser, kan det inte helt eliminera ojämlikheter. När färre människor bor på en plats minskar antalet som utför aktiviteter som shopping, fikar, klipper håret, tankar bilen och liknande. Gradvis försvinner dessa typer av tjänster från mindre orter, vilket påverkar alla som värnar om sin bygd och vill ha möjlighet att bo kvar.

För befolkningsunderlag och storlek spelar en avgörande roll. Stora kommuner har en rad fördelar såsom en robust arbetsmarknad, ett varierat konsumtionsutbud och betydligt fler mötesplatser. Detta har resulterat i att allt fler människor väljer att bosätta sig där, samtidigt som många väljer att lämna platser som inte kan erbjuda samma förmåner. Särskilt är det den yngre generationen, personer i åldern 18-35 år, som väljer att flytta till städerna - och detta är gruppen som faktiskt flyttar omkring mellan kommuner över huvud taget.

Så är en kommunsammanslagning egentligen en lösning? Precis som särskilde utredaren Sven-Erik Österberg kommit fram till så är samarbete nödvändigt. Men sådant samarbete kan i 9 fall av 10 redan ske. Men kommunsammanslagningar löser inte det grundläggande problemet: man är för få, bor för glest och att kommunen ligger för långt bort från en större kommun. Alla dessa utmaningar består oavsett var vi drar kommungränser. Inter heller löser en sammanslagning utmaningen med brist på kompetens i dessa kommuner. Komptensbristen hänger ju ihop med det bristande befolkningsunderlaget. Sammanslagna kommuner kan inte förväntas påverka var vi vill bo och hur vi flyttar.

Det finns helt enkelt en risk att en stor kommunreform kan förväntas vara lösningen på en omfattande utmaning - utan att den egentligen påverkar det som är problemet i grunden.

Att sedan ledande politiska företrädare från drygt 130 kommuner mindre kommuner inte heller har en vilja att inleda processer för att bilda större kommuner är ju inte så konstigt eftersom få vill avveckla den plattform man själv verkar från.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.