Om tillgång till polisen

2023-09-05

För några år sedan skrev jag ett uppmärksammat blogginlägg där jag tittade på hur många poliser som fanns i svenska kommuner och jämförde det med antalet anställda på systembolaget. Det jag upptäckte då jag gick igenom denna data var hur svårt det var att få en förståelse för hur många poliser det faktiskt fanns i kommunerna. Polisen är organiserad över större geografiska områden än kommuner, vilket innebär att poliser kan vara anställda i en kommun men ändå arbeta i en annan.

Foto: iStock.com/Perboge

I den tidigare bloggposten använde jag yrkesdata (SSYK) för att helt enkelt räkna antal poliser. Dock fann jag att det fanns kommuner där det inte fanns någon polis enligt yrkesdatan, men där det fortfarande fanns en polisstation enligt SNI-datan (vilket står för Standard för svensk näringsgrensinriktning). 

I denna bloggpost tittar jag istället på SNI-data som innehåller antal arbetsställen och antal anställda. Jag utgår från koden 84.240 med beskrivningen "Polisen". Jag utgår då från att ett arbetsställe är en polisstation, men det skulle potentiellt kunna vara någon annan fysisk enhet där polisen på något vis arbetar. Jag kommer ändå att använda mig av ordet polisstation i denna kontext. Däremot behöver inte antal anställda vara detsamma som poliser, eftersom polisen även anställer andra yrkeskategorier som exempelvis administratörer (som förvisso också är viktiga för polisverksamheten).

Jag använder åren 2007 och 2022 för att se hur utvecklingen har förändrats över tid. Så låt oss börja med att se hur antalet polisstationer har förändrats på dessa 15 år. Kartan nedan illustrerar detta (med Stockholms-, Göteborgs- och Malmö-regionen separat utbrutna):

Polisstationer

Allra flest nytillkomna polisstationer hittar vi i större städer som Göteborg, Västerås, Uppsala, Linköping, Stockholm, Växjö, Malmö, Karlstad och Örebro. I samtliga dessa kommuner är det idag 3 eller fler nytillkomna polisstationer registrerade sedan 2007. Endast 16 kommuner har färre polisstationer registrerade idag än 2007 - de allra flesta av dessa återfinns inom Stockholmsregionen.

Så hur har då antalet anställda inom polisen förändrats under samma tidsperiod (och åter en påminnelse om att detta inte är detsamma som antal poliser). Kartan nedan visar detta:

Anställda polisstationer

Faktum är att antal anställda minskat i endast ett fåtal kommuner. I 18 av kommunerna har minskningen varit 10 personer eller fler. I ytterligare 80 kommuner har minskningen varit mellan 1-9 personer. Samtidigt har det skett en ökning i många av kommunerna och då framförallt i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i Solna och Uppsala.

En återkommande fråga när man diskuterar utvecklingen i stad respektive land är hur pass tillgänglig polisen är där befolkningen är gles. Jag har därför tittat på antal polisstationer per kvadratkilometer i kommunerna runt om i landet och fått fram följande karta:

Polisstationer per kvadratkilometer

Här framgår det väldigt tydligt att polisstationstätheten är väsentligt mycket högre i de södra delarna av landet än i de norra. I Solna och Stockholm är exempelvis antalet polisstationer per kvadratkilometer 0,21 respektive 0,15. Det kan jämföras med en rad kommuner i norra delarna av landet där motsvarande siffra är 0,0006 och 0,0008.

Självklart speglar det att det bor väsentligt mycket fler personer i storstadskommunerna, men när/om man behöver hjälp av polis i en glesbygdskommun så spelar avståndet roll. Och är avståndet väldigt långt så kan det i förlängningen också ha en påverkan känslan av trygghet i dessa kommuner.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.