De viktigaste frågorna för väljarna

2023-06-28

I veckan presenterade Kantar Public resultatet på en mätning baserat på drygt 2000 intervjuer under perioden 6-9 juni där personerna får uppge vilken eller vilka politiska frågor som är viktigast.

Sjukvården är den viktigaste fråga enligt väljarna. Foto: Stephen Andrews on Unsplash

Listan som sammanställts är som följer (hämtad från SVT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.):

Viktigaste frågorna

Den viktigaste frågan är enligt gruppen sjukvården, vilket mer än hälften har uppgett är viktig. Skola och utbildning kommer på andra plats följt av lag och ordning.

Intressant är att frågan om stad och land lite har hamnat i skymundan i detta val. I valet 2018 såg debatten (inte minst i media) lite annorlunda ut. Trump hade då valts till president i USA och Storbritannien hade röstat sig ut ur EU. Gemensamt för dessa båda händelser var att stödet varit som störst utanför städerna. Helt plötsligt stod stad och land i fokus och 2017 skippar exempelvis Stefan Löfvén Almedalsveckan för att istället åka ut i landet.

I år finns inte frågan om stad och land inte ens med på listan över de viktigaste frågorna. Men vad många missar är att frågan om stad och land spänner över de allra flesta frågor som faktiskt listas.

Exempelvis påverkas din möjlighet till sjukvård i hög grad av var du bor. Det är inte nödvändigtvis beroende på bristande politiska insatser, utan ofta även i hög grad problem att locka till sig specialiserad kompetens till glesare delar av landet. Då försvåras även möjligheten att tillhandahålla sjukvård.

Skola och utbildning påverkas också i hög grad av om du bor i en stad eller i en mindre kommun på håll från staden. Det gäller framförallt kommuner med negativ befolkningsutveckling där ofta medelåldern är på väg uppåt. Där avtar även elevunderlaget och det blir allt svårare att hävda sin rätt till att ha en skola i närheten av där man bor. Tillgång till högre utbildning är inte ens att tänka på.

Lag och ordning påverkas också i hög grad av var man bor, såtillvida att det i många kommuner idag inte ens finns en polisstation kvar. Händer något får man helt enkelt räkna med att det kommer att ta lång tid innan en polis dyker upp.

Detta är bara några exempel, men visar ändå på vilket sätt geografi spelar roll. Var du bor påverkar de flesta aspekterna i ditt liv. Ändå får frågan numera väldigt lite uppmärksamhet då de flesta saknar förståelse för hur olika problemen ser ut runt om i landet.

För några år sedan ringde en journalist till mig. Han hade läst min blogg och bad mig förklara lite på vilket sätt stad-land-frågan var viktig. Jag förklarade på vilket sätt stad-land-relationen spänner över de allra flesta aspekterna i vår tillvaro (ungefär som de ämnen som här listas av väljarna). I slutet av vårt samtal sa han "Men det här är ju jätteviktigt - men hur gör man en nyhet av det?". Det här är säkert en stor anledning till att frågan kommer i skymundan. Det är svårt att göra den nyhetsvärdig. För det som täcks av media kommer med stor sannolikhet också att uppfattas som viktigt av väljarna. Och är det svårt att göra en nyhet av något så uppfattas frågan som mindre viktig (när dyningarna av Trump och Brexit nu har lagt sig). Men frågan är precis lika viktig som alltid. Det är dags att föra in geografin på den politiska agendan igen och skapa en större förståelse för hur den plats vi väljer att bo på påverkar i princip allt i vårt tillvaro.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.