När kärleken hotar företaget (del 5)

2018-03-16

I det land där det vanligaste företaget är ett familjeföretag slutar hälften av alla äktenskap med skilsmässa. Detta inlägg ingår i en serie på ämnet: Vad händer med företaget när företagaren skiljer sig?

alt


Del 5 – Skydda företaget från skilsmässan!

I tidigare blogginlägg har vi beskrivit problem som uppkommer när företaget dras in i en ägares skilsmässa genom att aktierna ingår i bodelningen mellan makarna. I detta inlägg fokuserar vi på åtgärder som på förhand löser flera av de identifierade problemen. 

Håll företaget utanför

Ett sätt att skydda företaget från skilsmässa är att se till att aktierna är s.k. enskild egendom. När egendom är enskild ska den inte ingå i bodelningen. Det betyder också att värdet av företaget hålls utanför skilsmässan och vi undviker problemen med värdering, att uppbringa kompensation till ex-maken och risken att ex-maken blir oönskad ny ägare i företaget.

Lösningen är dock inte helt enkel. Å ena sidan finns det starka skäl att hålla företaget utanför den gemensamma ekonomin, särskilt om företaget drivs av flera kompanjoner. Därtill kan denna fråga regleras i ett aktieägaravtal där kompanjonerna gentemot varandra utfäster att de ska säkerställa att aktierna är enskild egendom. Å andra sidan är det svårt att komma hem till sin älskling och föreslå att hen ska avstå halva företagets värde.

Ömsesidig överenskommelse

Vi har intervjuat juridiska rådgivare som i sin vardag hanterar dessa ägarfrågor. Flera av dem betonar svårigheten att balansera aktieägarnas intresse av att aktierna är enskild egendom med makarnas intresse. Etiska regler i branschen förhindrar rådgivaren att utforma äktenskapsförord ensidigt, utan de ska i sin rådgivning beakta båda makarnas perspektiv. I vissa fall kan det vara lägligt att skriva ett äktenskapsförord som gör all egendom till enskild. En sådan lösning passar kanske om man träffats i en senare fas i livet och båda makarna har upparbetade karriärer eller barn på olika håll. I andra fall är det lämpligt att bara aktierna tillskrivs företagaren och att maken får andra tillgångar som kompensation, t.ex. villan, sommarstugan, båten eller arvegodset. En annan typ av kompensation kan vara en pensionsförsäkring eller annat långsiktigt sparande till förmån för den andra. Ett balanserat äktenskapsförord fråntar inte svårigheten att föra skilsmässorisken på tal, men underlättar ändå diskussionen då det understryker att det inte handlar om att sko sig på den andras bekostnad.

Formalia är A och O

Egendom kan göras till enskild egendom genom villkor i gåva, testamente eller genom att skriva ett äktenskapsförord. Oavsett tillvägagångssätt är det avgörande att formalia följs. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det upprättas skriftligt, att makarnas namn och personnummer anges och att det undertecknas av båda. Därefter ska originalet skickas in till Skatteverket för registrering, mot en avgift på 275 kr. Läs gärna mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även om ni så småningom får tillbaka originalet från myndigheten så rekommenderar vi ändå att makarna har varsin kopia som förvaras på varsitt håll.


Ibland blir det fel

Juridisk reglering kan vara snårigt att hantera när företag och familj flätas samman. En företagare vittnar exempelvis om att kompanjonerna hade ett aktieägaravtal som reglerade att aktierna inte skulle ingå vid en eventuell skilsmässa. Avtalet hade dessutom signerats av fruarna, vilket gjorde att de trodde att aktierna gjorts till enskild egendom:

När vår skilsmässa var ett faktum hänvisade jag till det ägaravtalet (…). Det visade sig dock att det här ägaravtalet inte var giltigt! En av mina vänner är advokat och han gjorde klart för mig att det inte fanns en chans att detta avtal skulle hålla i rätten. Men eftersom hon tog på sig skulden för skilsmässan accepterade hon läget och stack så jag behövde aldrig gå igenom en juridisk process om det.

Problemet var att kompanjonerna också skulle ha upprättat äktenskapsförord med respektive maka, eftersom aktieägaravtal inte kan reglera dessa familjerättsliga aspekter. Vår forskning visar på svårigheten att under ett och samma tak tillgodose familjeföretagarens alla juridiska behov. Jurister är vanligen specialiserade. Bli därför inte förvånad om du behöver söka rådgivning hos flera, t.ex. en familjejurist och en affärsjurist.

Tidigare bloggposter.


Är du företagare och har erfarenhet av en skilsmässa?
Vi är intresserade av att intervjua fler företagare om hur skilsmässan påverkade dem och bolaget. Kontakta oss gärna. Kajsa.haag@ju.se

Vertikals. Foto Anna Hållams

Kajsa Haag, lektor i företagsekonomi. Hanna Almlöf, lektor i affärsrätt

Cefeo

16 years of academic excellence and practical relevance in Family Entrepreneurship and Ownership.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.