Varför behövs ekosystem för universitetsbaserade entreprenörskaps-utbildningar (2/2) - vad är EEU?

2021-05-11

Ekosystem upprätthåller samhällen genom att ge utrymme för att skapa samhällen som trivs i den lokala fysiska miljön. Enkelt uttryckt ger ekosystem lekplatsen för medlemmarna i samhället, där kulturen, infrastrukturen och relationerna utgör ekosystemets institutionella miljö.

EEU som ett koncept framkom från äktenskapet mellan idéer om entreprenörsekosystem och utbildningens ekosystem. Medan idén om entreprenörsekosystem har surrat bland entreprenörsforskare under en längre tid, med ursprungligt fokus på att förstå rollen som entreprenörsekosystem för framgången för vissa industrier eller entreprenörskap mer generellt, uppstod idén om utbildningens ekosystem i början av 1990-talet som ett sätt att fundera på hur högskolor fungerar i sin miljö, vilket gör det möjligt för studenter att interagera i en blandad miljö där tid, plats och utrymme ständigt förändras. Följaktligen kan EEU förstås som flerdimensionella undertagning som stöder entreprenörsutveckling genom en mängd olika inbördes relaterade aktiviteter relaterade till undervisning, uppsökande och forskning och visualiseras som i figur 1.

Figure 1: Entrepreneurship Education Ecosystem (Brush, 2014).

EEU kan ha olika storlek och form beroende på dess strategiska betydelse, plats och tillgänglighet av stödjande sammanhang. Mer specifikt kan universitet variera vad gäller deras fokus - undervisar vi bara entreprenörskap eller forskar vi om entreprenörskap också, ger stöd till lokalsamhället, uppmuntrar studentinitiativ eller engagerar vi oss i alla - och sammanhang. Att förstå domänen - där entreprenörskap finns på campus - är viktigt och påverkar den roll som universitetet kan spela i sitt ekosystem. Finns entreprenörskap överallt på campus eller koncentrerat till en eller några avdelningar eller centra? Hur mycket är forskning och undervisning sammanlänkade? Är vi bara intresserade av kunskapskapande eller även kommersialisering? Är lokalsamhället och alumner aktiva i aktiviteterna på campus? På samma sätt är det viktigt att förstå sammanhanget med kultur, infrastruktur, resurser och intressenter för att förstå hur entreprenörskap uppfattas. Vilka är normerna och värderingarna, incitamenten och traditionerna och hur förstärker eller avskräcker dessa entreprenörskap? Vem bedriver entreprenörskap och hur skådespelarna kopplas samman? Vilka resurser (när det gäller utrymme, teknik, tid, material) finns tillgängliga och för vem?

Att ge form till EEU är ett strategiskt beslut; ett som bör vara rotad i universitetets identitet och vision (dvs. vem vi är och vem vi vill bli) och formas av de socio-materiella artefakterna (dvs vad vi har) (se figur 2). Att bygga en effektiv EEU kräver förståelse för visionen och målen och anpassa visionen och målen för att vara ömsesidigt stödjande för sitt miljöekosystem. Därför, om vi vill vara entreprenöriella och vi vill utbilda tankeledare inom olika områden som trivs i framtiden, räcker det inte att ha entreprenörsutbildning vid handelshögskolan, entreprenörsanda bör vara närvarande och kännas på hela universitetet och dess fakulteter bör ekosystem för utbildning av entreprenörskap vara universitetsbaserat, inte fackhögskolbaserat.

Att hjälpa studenter att utveckla ett entreprenöriellt tänkesätt genom deras fördjupning i ett universellt EEU är ett bra sätt att förbereda dem för att trivas i morgondagens värld.

Inspirationen för detta blogginlägg kom från de idéer som delades i BABSON Building an Entrepreneurship Education Ecosystem-programmet som jag deltog i januari 2021.

Magdalena Markowska
Universitetslektor i företagsekonomi
magdalena.markowska@ju.se
https://www.linkedin.com/in/magdalena-markowska-61b316

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.