JIBS har ett antal nämnder och råd som spelar en viktig roll för verksamheten och det kontinuerliga kvalitetsarbetet. De olika forumen och arbetsgrupperna återspeglar det strategiska och operativa arbetet för JIBS övergripande förvaltning, JIBS utbildning och JIBS forskning.

JIBS Research Faculty Board (JIBS RFB)

Syftet med JIBS Research Faculty Board är framför allt att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på JIBS forskning och kvaliteten på vår forskarutbildning samt att skapa riktlinjer för dessa verksamheter. Nämndens huvudsakliga mål är att upprätthålla en hög akademisk standard på JIBS i jämförelse med andra lärosäten i Sverige och utomlands.

JIBS Research Arena

JIBS Research Arena är ett diskussionsforum för all disputerad personal vid JIBS med fokus på större strategiska forskningsfrågor. 

Council of Undergraduate and Master Education (CUME)

The Council of Undergraduate and Master Education arbetar med att upprätthålla och utveckla kvaliteten på JIBS utbildningar på kandidat- och masternivå, inklusive programutveckling, processer och interaktion med studenter. Rådet är det beslutsfattande organet för operativa frågor och agerar stöd till vd i strategiska frågor.

The Programme Director Team (PDT)

The Programme Director Team är ett informellt forum för JIBS programansvariga. Syftet med PDT är att möjliggöra en effektiv och kontinuerlig dialog mellan programansvariga kring frågor som är gemensamma för alla JIBS program. Forumet fungerar som en plattform för att utveckla en gemensam förståelse av den uppgift man har som programansvarig, utbyta erfarenheter och identifiera frågor av gemensamt intresse som rör kvaliteten på JIBS utbildningsprogram.

Utbildningschef (Associate Dean of Education) och utbildningskoordinator på JIBS sammankallar till möten.

Lista över programansvariga.

Program

Kontaktperson

Civilekonom

Johan Larsson

International Economics

Anna Nordén

International Management

Edward Gillmore

Marketing Management

Edward Gillmore

Sustainable Enterprise Development

Edward Gillmore

Engineering Management

Ulf Larsson Olaison

International Financial Analysis

Ulf Larsson Olaison

International Marketing

Mart Ots

International Logistics and Supply Chain Management

Ryan Rumble Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Global Management

Ryan Rumble Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategic Entrepreneurship

Ryan Rumble Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Economic Analysis

Anna Nordén

Digital Business

Mart Ots

Programgrupper

Programgrupperna är interna arbetsgrupper som arbetar med kvalitetssäkring och utveckling av JIBS utbildningsprogram.

Rekryteringskommittén

Denna kommitté är ansvarig för att förbereda och utvärdera rekryteringsprocesser när nya lärare anställs, samt för att ge förslag till vd. Rekryteringskommittén är ansvarig för rekryteringsprocessen och samlas inför varje läraranställning där sakkunnigprövning krävs.

The Committee for Equality and against Discrimination (CED)

CED är, i enlighet med svensk lagstiftning, ansvarig för arbets- och studiemiljön på JIBS. Kommittén ansvarar för att JIBS inte särbehandlar någon med hänseende till arbete, studier eller karriärmöjligheter. CED ska också utforma och genomföra utbildning och andra aktiviteter för att hjälpa till att motverka diskriminering och orättvisor.

Arbetsmiljökommittén (AMK)

AMK ska delta i planeringen av arbetsmiljön på JIBS och ansvarar för implementeringen av denna. Kommittén skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. I uppdraget ingår också att vara uppmärksam på eventuella problem mellan ledning och anställda och att vidta åtgärder om så behövs.