Framtidens butiker är flexibla

Detaljhandeln är länken mellan leverantörer och konsumenter. Och för att få nöjda och lojala kunder, måste handeln få en mer flexibel logistik och kunna reagera snabbt på förändringar.

Hamid Jafari har skrivit en doktorsavhandling med titeln ”Postponement and Logistics Flexibility in Retailing”. I den har han utgått från metoder som traditionellt används när man studerar logistik vid tillverkning, och överfört den kunskapen till detaljhandeln.

– Min studie kan hjälpa detaljhandeln att utforma och ha kontroll över sin försörjningskedja på ett bättre sätt, och visa på vilka aktiviteter som kan fördröjas för att möta efterfrågan, säger Hamid.

Att fördröja eller senarelägga är ett sätt att vara flexibel. Det kan innebära att man justerar priset så sent som möjligt (till exempel när en busslast med turister kör in på parkeringen), beställer varor så sent som möjligt, eller tillverkar en produkt så sent som möjligt.

– En stor trend just nu är individanpassning. Det finns till exempel en webbutik där du kan bygga ihop din egen cykel. Det finns ingen affärslokal och inget lager, eftersom cykeln inte tillverkas förrän efter det att kunden lägger ordern, säger Hamid. Det är intressant ur både handelns och kundens perspektiv. Återförsäljaren har minskat sina kostnader, och kunden känner sig mer delaktig i processen.

Men fördröjning fungerar inte i alla lägen. För vardagsprodukter som mjölk, eller andra snabbrörliga konsumentvaror, är kunderna oftast inte intresserade av att vara en del av processen. De vill bara ta sina varor från hyllan. I de fallen är det mer användbart att veta hur mycket folk brukar köpa.

De flesta butiker använder sig av en blandning av fördröjning, alltså att vänta så länge som möjligt för att få bättre information, och spekulation, att använda förkunskaper och prognoser. Doktorsavhandlingen handlar om hur en viss blandning kan leda till olika prestandaresultat och fungera för olika typer av butiker.

– En sak som skulle vara intressant att studera vidare är konsekvenserna för lokala och mindre butiker, säger Hamid. De har oftast ett nära partnerskap eller till och med personliga relationer med leverantörer som ligger geografiskt nära. Hur påverkar det deras flexibilitet?

Hamid Jafari försvarade framgångsrikt sin avhandling i företagsekonomi den 11 december vid Internationella Handelshögskolan. Opponent var professor Mats Abrahamsson, Linköpings universitet. Medlemmar i betygsnämnden var professor Herbert Kotzab, Bremen University, professor Per Andersson, Handelshögskolan i Stockholm, och docent Adele Berndt, JIBS. Ordförande var professor Susanne Hertz, Internationella Handelshögskolan.

För mer information kontakta:

Hamid Jafari

2014-12-12