Nya vägar för tidskriftsbranschen

När den tekniska utvecklingen rusar framåt och marknaden förändras, hur påvekas tidskriftsbranschen?

Anette Johansson försvarade nyligen framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi, ”Ways forward – effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry” på Internationella Handelshögskolan.

Hon har undersökt just tidskriftsbraschen och hur man där arbetar för att hitta en hållbar affärsmodell medan framtiden blir allt svårare att förutspå.

- När arbetet består i att utveckla morgondagens mediaprodukter stöter traditionell managementlogik på patrull. Den bygger till stor del på en modell där tydliga mål och planer är viktiga verktyg för att staka ut en hållbar strategi för framtiden, säger Anette.

I avhandlingen ställer hon den traditionella logiken (causal) mot en mer entreprenöriell logik (effectual) där utgångspunkten ligger i människors intressen, erfarenheter, kunskap och nätverk snarare än i konkreta målsättningar. Fokus ligger på att påverka framtiden snarare än att försöka förutsäga och planera den.

Studien visar att en kombination av traditionell och entreprenöriell logik leder till ökad innovation och ökat lärande inom förlagen. Mediabranschen, liksom andra dynamiska branscher, skulle kunna ha stor nytta av att börja tänka och agera enligt den mer entreprenöriella, effektuella logiken. Det skulle ge utrymme för större kreativitet och fler innovationer, och erbjuda en väg framåt genom konkret agerande snarare än noggranna överväganden, eftersom information om framtiden är knapphändig.

-  Inte helt överraskande visar studien att en viktig förutsättning för den typen av logik är att företaget har en övergripande kultur som uppmuntrar kreativitet och nya idéer, säger Anette.

Extern examinator var docent Gry Agnete Alsos, University of Nordland. Medlemmar i betygsnämnden var docent Caroline Wigren Kristoferson, Lunds universitet, professor Ingela Wadbring, Mittuniversitetet, och docent Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm. Ordförande var docent Patrik Wikström, Queensland University of Technology/JIBS.

2014-06-30