Shoppingens geografi

Var ligger de butiker där vi handlar våra förnödenheter? Och vad betyder det att de ligger där de ligger?

Özge Öner försvarade nyligen framgångsrikt sin doktorsavhandling i nationalekonomi, "Retail Location", på Internationella Handelshögskolan.

- Man kan inte förstå detaljhandeln genom att bara titta på detaljhandeln, säger Özge. Man måste titta på allt i regionen. Och det är vad hon har gjort. I fyra olika kapitel diskuterar hon hur butikers geografiska läge påverkar kommuner, regioner och de människor som bor där. Hon avslöjar detta: specialiserade butiker som erbjuder en typ av tjänst och som är utbytbara, som låssmeder, bokhandlare och livsmedelsbutiker, finns på i stort sett varje ort, oavsett hur liten den är. De här butikerna håller sig nära kunden, eftersom hen sannolikt helt enkelt kommer att välja den butik som ligger geografiskt närmast. Butiker som är större, vill nå en bredare publik och har ett större utbud, tenderar att vara belägna längre bort från kunden. Det kan vara butiker som Elgiganten eller Ikea till exempel. Deras kunder vet vad de vill ha och är beredda att resa för att få det.

Närhet till shopping påverkar en plats attraktivitet och huspriserna tenderar att gå upp i en kommun med många affärer.

- Folk gillar att bo där de inte bara kan vara produktiva, utan också spendera sina pengar, säger Özge.

Men det är inte hela sanningen. Det är inte alltid nödvändigt att ha massor med affärer i varje liten stadskärna för att folk ska vilja bo där. Om butikerna i den större regionen är tillräckligt attraktiva, kommer intresset för de mindre kommunerna också att öka, även om affärerna faktiskt inte finns just där. Detta är till exempel fallet med flera förorter till Stockholm.

Vad kan mindre kommuner lära av detta?

- Det är inte alltid nödvändigt att vidta åtgärder för att öka detaljhandeln i centrum. I många fall kan flera små kommuner samarbeta, säger Özge.

Retail Location försvarades framgångsrikt den 23 maj. Opponent var professor Lars Westin, Umeå universitet. Medlemmar i betygsnämnden var docent Aless Faggian, Ohio State University, USA, professor Geoffrey JD Hewings, University of Illinois i Urbana-Champaign, USA och professor Börje Johansson, JIBS. Ordförande och huvudhandledare var docent Johan Klaesson, JIBS.

2014-06-24