Vinnovastöd till utbildningsprojekt inom socionomprogrammet

Forsknings- och utbildningsprojektet SimChild har beviljats fyra miljoner kronor från Vinnova. Syftet med SimChild är att med hjälp av datorbaserade simuleringar stärka socionomstudenters förmåga att genomföra högkvalitativa barnavårdsutredningar.

Klas Borell, professor i socialt arbete och sociologi vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation, är projektledare för SimChild, som kommer att pågå i tre år.

– Att möta barn i svåra livssituationer och se deras individuella behov tillhör en av socialtjänstens svåraste uppgifter. Socionomutbildningarna i Sverige har hittills dock inte i tillräcklig grad förberett studenterna för denna utmaning. Men med det här stödet har vi nu möjlighet att ge socionomstudenterna ett bättre stöd, säger Klas Borell.

Vinnovas motivering: ”Projektet fokuserar ett viktigt område med behov av normkritisk innovation. Projektet har en interaktiv och integrerad ansats inom utbildningsområdet som ger potential för vidare spridning.”

Läs mer på http://www.simchild.se/

För mer information, kontakta
Klas Borell, projektledare
036-10 19 47
klas.borell@hlk.hj.se

2014-06-10