Anette Johansson spikar sin avhandling

Anette Johansson, doktorand i företagsekonomi vid MMTC, spikar sin doktorsavhandling.

Spikningen äger rum måndagen den 2 juni kl. 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att närvara.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den nittoåttonde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Anette Johanssons avhandling har namnet “Effectual and causal approaches to innovation in the Swedish magazine industry”. Disputationen äger rum fredagen 27 juni 2014.

2014-06-02