Forskarskolan LIKED bygger på antagandet att digitaliseringen av samhället resulterar i utmaningar och möjligheter för lärande och utbildning som kräver förändringar – från nuvarande till framtida metoder.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor. Detta har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

I forskarskolan kommer följande brett formulerade områden att adresseras:

  • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i allmänhet, och som aktiviteter som syftar till att ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle?
  • Hur kan dessa kompetenser beskrivas, analyseras och förstås i termer av lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld?
  • Hur kan moderna digitala former av interaktion och automatiserade inlärningssystem, baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, förstås i termer av nya inlärningsmöjligheter som stöd för elever och lärare?
  • Vilken påverkan har sociala medier på vardagen i skolan som helhet, för enskilda barn och ungdomar i stort?
  • Vad innebär en förändrad praktik och kultur för förutsättningar för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan?

I forskarskolan deltar, förutom Umeå universitet (värduniversitet) och Högskolan för lärande och kommunikation, även Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping university, Högskolan Väst, KTH samt Mittuniversitetet.

Läs mer om LIKED (Umeå universitet).