Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger
insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare.

Forskarutbildningarna är uppdelade på olika forskarskolor, beroende på inom vilket ämnesområde doktoranden väljer att bedriva sina studier. 

​Humaniora-samhällsvetenskap

Jönköping University har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Där finns följande ämnen för forskarutbildning: pedagogik, pedagogik med inriktning mot didaktik, pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, företagsekonomi, handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, statistik samt välfärd och socialvetenskap.

Teknik

Inom teknik får Jönköping University utfärda doktors- och licentiatexamen inom examensområdet industriell produktframtagning med de tre tekniska forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, produktionssystem samt material och tillverkningsprocesser.

Forskarutbildning på fackhögskolorna

Forskarutbildning vid Hälsohögskolan

Forskarskolan Hälsa och Välfärd finns vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap.

Forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation

HLK bedriver forskarutbildning inom ämnena pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap och handikappvetenskap. HLK driver även fem nationella forskarskolor i samarbete med andra lärosäten.

Forskarutbildning vid JIBS

Forskarutbildningen vid JIBS är internationell med engelska som huvudspråk och här hittar du doktorander och forskare från världens alla hörn, från Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien, Australien och från olika delar av Europa.

Forskarutbildning vid Tekniska Högskolan

Forskarskolan Industriell produktframtagning finns vid Tekniska Högskolan på Jönköping University. Inom forskarskolan bedrivs världsledande forskning som täcker hela produktframtagningsprocessen. Forskarutbildning bedrivs i nära samarbete med företag med engelska som huvudspråk. JTH samarbetar med två nationella forskarskolor, ProWood och Smart Industry Sweden.