Forskarskolan CuEEd-LL - Culturally Empowering Education through Language and Literature är en nationell forskarskola som ska stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus.