Forskarskolan syftar till att stärka dagens svaga forskningsanknytning vid våra lärarutbildningar vad gäller forskning och kunskap om vuxnas lärande.

Dels genom att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om vuxnas lärande i relation till två utbildningsinstitutioner som riktar sig till vuxna – och för vilka lärarutbildningarna har ett ansvar att utbilda lärare till: den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskolan. Dels genom att bidra med forskningsbaserad praktiknära kunskap kring lärares didaktiska arbete i dessa sammanhang.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet (värdinstitut), Högskolan för lärande och kommunikation (genom Encell) och Stockholms universitet. Finansiär är Vetenskapsrådet.

Läs mer här (Linköpings universitet).