Search toggle

Nya handböcker från Edward Elgar Publishing

Biblioteket har nu tillgång till 20 nya handböcker från det akademiska förlaget Edward Elgar Publishing. Exempel på titlar är Research Handbook on Environmental Sociology, Research Handbook on the Sociology of Organizations och Handbook on Teaching and Learning for Sustainable Development.

Handböcker är användbara vetenskapliga översiktsverk med kapitel som belyser olika aspekter av ett ämne. Det gör att du kan läsa in dig på ett område, få kännedom om de olika teorier som används inom forskningen, identifiera de viktigaste författarna och få en bra referenslista över de viktigaste bidragen inom ämnet. Handböcker är också bra källor för relevanta sökord som kan användas när du söker vidare på ämnet i olika databaser.

Här kan du hitta alla handböcker biblioteket har tillgång till hos Elgar Online. 

Du kan även söka fram dem i Primo.

2022-10-28