Search toggle

Förändring i lånereglerna

Under pandemin förlängdes lånetiden för böcker ur kursbokssamlingen till 7 dagar samtidigt som automatiska omlån infördes. Vi har nu beslutat oss för att behålla den förlängda lånetiden.

Före pandemin var lånetiden på böcker ur kursbokssamlingen 2 dagar och eventuella omlån gjordes av låntagarna själva. Under pandemin valde vi att tillfälligt förlänga lånetiden för dessa böcker till 7 dagar med automatiska omlån för att underlätta för studenterna. Efter en utvärdering väljer vi nu att fortsätta med 7 dagars lånetid för böcker ur kursbokssamlingen.

Böckerna lånas även i fortsättningen om automatiskt om ingen annan låntagare står på kö.

2022-10-27