Search toggle

Bibliotekets undervisningssalar stängs på grund av nedskräpning

Bibliotekets undervisningssalar har hittills varit öppna för studenter att använda som studierum. Från och med 22 oktober stängs salarna tillfälligt på grund av matfläckar och nedskräpning.

Biblioteket har två undervisningssalar (C2003 och C3028) som är utrustade med runda bord, skärmar och skrivtavlor. Salarna har varit öppna för studenter att använda när våra bibliotekarier inte har undervisat där. Trots tydliga skyltar om matförbud i salarna följs inte reglerna. Vi får ständigt plocka skräp och ta bort fläckar och smulor från mattorna. Detta skapar dåliga arbetsförhållanden för både vår städpersonal och för oss som undervisar i salarna.

Vad händer nu?

Salarna stängs som studierum från och med den 22 oktober.

2022-10-20