Search toggle

Bibliotekets utställning inför Akademisk högtid

Lördagen den 8 oktober firar JU Akademisk högtid med professorsinstallation och doktorspromotion. På biblioteket uppmärksammar vi detta med en utställning, där du kan ta del av avhandlingar och andra publikationer från de deltagande doktorerna och professorerna.

Vid årets Akademiska högtid kommer fem professorer att installeras och 26 doktorer och tre hedersdoktorer att promoveras. Förutom deras publikationer, kan du i utställningen även se några av de insignier som hör till ceremonin.

Välkommen!

2022-10-03