Search toggle

Gå med i bibliotekets bokklubb!

Alla på JU, studenter som personal, är varmt välkomna att delta i bibliotekets bokklubb. Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera den lästa boken tillsammans.

Första träffen sker måndagen den 26 september kl. 16:00 och då samtalar vi om romanen Binas historia av Maja Lunde. Boken utspelar sig i dåtid, nutid och framtid och skildrar binas betydelse, både för huvudkaraktärernas liv och för mänsklighetens överlevnad.

Hör av dig till Frida Welander om du vill komma och diskutera boken:

frida.welander@ju.se

Välkommen!

2022-08-24