Search toggle

Informationsdisken på sin rätta plats

Efter en tid av tillfälliga placeringar finns nu vår informationsdisk på sin nya permanenta plats. Du hittar den i närheten av trappan en liten bit in i lokalen.

Själva informationsdisken är som synes fortfarande provisorisk och den nya kommer snart. På hyllorna som syns till höger på bilden kommer du snart att hitta kursböckerna. I närheten av informationsdisken kommer det att finnas ett par platser där du som behöver vägledning i till exempel referenshantering eller informationssökning kan sitta ner och få hjälp.

2022-05-20