Search toggle

Högskolebibliotekets tillgång till SIS standarder

Standarder beskrivs ofta som gemensamma lösningar på återkommande problem. De tas fram och används inom alla möjliga områden i samhället. Via Högskolebiblioteket har du tillgång till flertalet standarder och du kan också lämna önskemål om nya.

Vad är SIS?

Svenska institutet för standarder, SIS, är en förening som projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Föreningen samarbetar med alla delar av det svenska samhället, till exempel industri, akademi och offentlig sektor. SIS är en del av International Organization for Standardization (ISO) och den europeiska motsvarigheten, European Committee for Standardisation (CEN).

Standarder på JU

Högskolebiblioteket har ett SIS-abonnemang som består av ett begränsat antal standarder från SIS, ISO, ASTM International och Svensk Elstandard (SEK). SIS egna standarder finns ofta tillgängliga både på svenska och engelska. Standarderna i abonnemanget väljs ut av biblioteket och studenter och personal är välkomna att lämna förslag på vad som bör ingå.

Du kan själv söka i SIS-databasen på bibliotekets webbplats:

På SIS startsida ser du en förteckning över de standarder som finns tillgängliga i bibliotekets abonnemang just nu. Du kan även söka bland alla standarder i SIS i sökrutan längst upp på sidan.

Om du har frågor eller önskemål om standarder

Vid årsskiftet ses bibliotekets SIS-abonnemang över och standarder som inte används tas bort så att nya kan läggas till. Ofta finns det utrymme för att lägga till standarder under hela året.

Hör gärna av dig till biblioteket om du har önskemål om nya eller frågor om befintliga standarder:

2022-05-19