Search toggle

Renoveringen fortsätter på plan 1

Renoveringen flyttar ner till första våningen och stora delar kommer att vara avstängda de kommande fyra veckorna. Plan 2 öppnas igen och vi kommer där att placera ut så många tillfälliga studieplatser som vi har möjlighet till.

2022-03-24