Search toggle

Inte bara kurslitteratur

Du glömmer väl inte bort att vi även har skönlitteratur på Högskolebiblioteket? Vår nya skönlitteraturavdelning får snart bättre belysning och en trevlig läshörna, men böckerna är på plats. Gå gärna förbi och se om du hittar någon spännande läsning.

Här kommer några tips:

2022-02-03