Search toggle

Antiplagiatguiden uppdaterad

Den interaktiva antiplagiatguiden har redigerats och utökats med nytt material i syfte att bli ett konstruktivt verktyg för studenterna. Bland annat finns nu ett avsnitt om akademiskt skrivande.

Uppdatera guiden

Det finns två sätt att uppdatera guiden i din kurs. Hur du uppdaterar beror på hur du lade till den i kursen.

  • Om du har kopierat in guiden från en annan Canvas-kurs måste du ta bort den gamla versionen från kursen och importera den på nytt från Canvas Commons.
  • Om du har importerat guiden från Canvas Commons går du in i Commons igen och uppdaterar därifrån.

Detaljerade instruktioner om hur du uppdaterar antiplagiatguiden eller hämtar den på nytt hittar du i Canvas-guiden för lärare.

Förändringar i guiden

  • Inaktuellt material har tagits bort.
  • Sidor har slagits ihop och texterna har utökats.
  • Information om akademiskt skrivande har tillkommit i del 2: Vad är plagiering och hur undviker jag det?
  • Brutna länkar har åtgärdats.
  • Information om Urkund har uppdaterats till Ouriginal, till exempel deras handbok om plagiering.

Sedan vårterminen 2020 är det bibliotekets undervisningsteam som ansvarar för antiplagiatguiden. Vi arbetar kontinuerligt med guiden för att göra den så relevant som möjligt. Kontakta gärna oss om du har frågor, idéer eller upptäcker felaktigheter: biblioteket@ju.se

2021-08-12