Search toggle

Antiplagiatguiden tillgänglig i Canvas

Nu är den interaktiva antiplagiatguiden uppdaterad och anpassad till Canvas! Vi har delat den till Canvas Commons och det är fritt fram att använda den i era kurser.

Det är numera vi i Högskolebibliotekets undervisningsteam som ansvarar för guiden. Vi har uppdaterat texter och tester, bytt ut gamla dokument och tillgänglighetsanpassat guiden. Däremot återstår ett arbete med att spela in nya filmer. De gamla finns kvar så länge. Vi kommer kontinuerligt se över innehållet och uppdatera det.

Instruktion för att lägga till antiplagiatguiden i ditt kursrum finns i Canvasguiderna.

Titta gärna igenom guiden och kontakta oss om ni upptäcker några felaktigheter: Biblioteket@ju.se

Hoppas ni får nytta av guiden!
Erica Gramming, Frida Welander, Margareta Hjort och Sofia Nodén

2020-12-09