Search toggle

Tillfälligt stopp för hemlån av kursböcker

Mellan 14 augusti och 15 september är det inte möjligt att låna hem kursböcker på grund av byte av lånesystem. Det går däremot bra att läsa böckerna i biblioteket.

Böcker med 21 dagars lånetid går fortsatt bra att låna hem.

2017-08-07