Search toggle

Nya databaser i bibliotekets utbud

Biblioteket kan nu ge tillgång till ProQuest Central – den största tvärvetenskapliga fulltextdatabasen i världen. Resursen täcker in de flesta ämnen vilket gör det möjligt att både söka brett och dra nytta av ProQuests sökfunktioner och thesaurus. 

Med ProQuest Central kan biblioteket ge tillgång till ett stort antal nya ämnesdatabaser som är sökbara var för sig, exempelvis Sociological Abstracts, IBSS (International Bibliography of the Social Sciences) och LLBA (Linguistics & Language Behavior Abstracts).

De nya resurserna ersätter de nuvarande databaserna Academic Search Elite och SocIndex som försvinner från databaslistan vid nyår.

ProQuest Central innehåller förutom tidskrifter även dagstidningar, avhandlingar och rapporter.

2016-12-19