Search toggle

ERIC byter utseende

Databasen ERIC flyttar vid årsskiftet till ProQuest-plattformen. Utseendet förändras, men innehållet är detsamma som tidigare.

ERIC (Educational Resources Information Center) innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar inom pedagogik och psykologi.

2016-12-19