Search toggle

Ny resurs från Oxford University Press

Oxford Handbooks Online: Scholarly Research Reviews ger tillgång till handböcker inom företagsekonomi, nationalekonomi och företagsledning. 

Referenserna i artiklarna är kopplade till biblioteks Get it-tjänst med vidarelänkning till fulltext eller beställningsformulär.

2016-12-08