Search toggle

Är det fullt i grupprummen?

I bibliotekets flexibla studiemiljö Hippocampus hittar du bekväma arbetsplatser som inte behöver bokas. Rummet är anpassat för både enskilda studier och grupparbeten. En större tv-skärm finns att koppla till dator eller läsplatta. Du hittar Hippocampus på plan två vid grupprummen.


2015-09-21