Search toggle

Fri tillgång till e-böcker från Cambridge University Press

Under november har högskolans användare tillgång till Cambridge University Press samlade utgivning av e-böcker, cirka 26 000 titlar. Användningen under testperioden kommer att påverka utformningen av en ny modell för användarstyrda inköp.


2014-11-03