Search toggle

Fler tidskrifter i Communication Source

Biblioteket byter ut Communication and Mass Media Complete mot den större databasen Communication Source.

Communication Source är en sammanslagning av databaserna Communication and Mass Media Complete och Communication Abstracts. Den nya databasen ger tillgång till cirka 600 tidskrifter i fulltext inom media- och kommunikationsområdet, vilket är en ökning med cirka 150 tidskrifter.

Antalet sökbara tidskrifter ökar från cirka 600 till cirka 1 000.

2014-08-26