Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Jobbet som röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera arbete med människor och högteknologisk medicinteknisk utrustning. Efter avslutat program kommer du att självständigt kunna skapa underlag för diagnoser genom att använda bildgenererande tekniker.

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi, som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och har som huvudsyfte att ge kunskap om olika metoder att framställa dokumentationsmaterial som underlag för diagnos och behandling. Du kommer även läsa bland annat anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att med patienten i centrum ha goda kunskaper om bildgenererade tekniker som ska ge underlag för diagnos och behandling. Mötet mellan röntgensjuksköterska och patient är centralt i radiografi. Mötet är ofta kort och bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet.

Det finns möjlighet till utlandsstudier för dig som student. Utbyte sker med våra partneruniversitet inom det europeiska nätverket ERG för röntgensjuksköterskestudenter i England, Finland, Norge, Grekland, Irland, Italien, Malta, Portugal, Slovenien, Nederländerna, Belgien och Österrike. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Utbildningen kombinerar teoretiska studier med praktik vilket innebär att studenten under handledning deltar i den kliniska verksamheten inom och utanför länet.

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på röntgensjuksköterskeprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara extra lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och om hur du ansöker

I ditt jobb som röntgensjuksköterska kommer du att självständigt utföra radiografiska undersökningar inom konventionell röntgen, datortomografi och magnetresonanstomografi. Du ska också kunna assistera vid behandlingar som interventioner, till exempel ballongvidgning av hjärtats kranskärl och dräneringar.

Andra tjänster för röntgensjuksköterskan är sektionsledare, vårdenhetschef, vårdutvecklare, lärare, konsult för läkemedelsföretag eller medicintekniskt företag. Röntgensjuksköterskor har mycket goda möjligheter till arbete de närmsta åren (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52326
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi

År 1

Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Psykologi, grundkurs 7,5 hp 
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Medicinsk fysik, 7,5 hp
Sjukdomslära, grundkurs 7,5 hp
Farmakologi, grundkurs 7,5 hp
Anatomi och fysiologi fortsättningskurs, 7,5 hp

År 2

Radiografi, klinisk baskurs 7,5 hp
Personcentrerad vård 15 hp
Medicinsk bildbehandling 7,5 hp
Radiografi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp
Nuklearmedicinsk undersökningsmetodik 7,5 hp
Radiografi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

År 3

Radiografi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 22,5 hp
Vetenskaplig fortsättning inom radiografi 7,5 hp
Radiografi, examensarbete 15 hp
Valbara kurser (exempel):

  • Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention 7,5 hp
  • Speciell undersökningsmetodik, inriktning PET/SPECT 7,5 hp
  • Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi 7,5 hp
Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)