Call for papers

Deltagarnas egna presentationer

Vi välkomnar bidrag som belyser olika typer av skolutvecklingsprojekt, forskningsliknande skolutvecklingsprojekt eller forskningsprojekt med relevans för undervisning och lärande. Skicka in en sammanfattning som ett abstrakt enligt nedan, alternativt, en underbyggd rundabordsfråga senast 14 oktober.

Instruktioner för inlämning av bidrag:

Maila nedanstående information senast 14 oktober till ulrika.stjerndahl@ju.se

- Namn på presentatören/presentatörerna samt kontaktuppgifter

- Organisation/huvudman

- Titel

- Ange typ av presentation (se ovan) Paper, poster, workshop eller rundabordssamtal

  1. Om du är intresserad av att presentera ett Paper, poster eller workshop,
    Bifoga ett sammanfattande abstrakt på ½ -1 A4, innehållande:
    Kort bakgrund, syfte, metod/genomförande, resultat samt diskussion/reflektion

  2. Om du är intresserad av att bidra med en fråga till ett rundabordssamtal,
    Formulera en väl underbyggd fråga som du sedan presenterar vid samtalet.

Bidrag kan presenteras i följande former: Paper, poster, workshop eller rundabordssamtal.

Paper:
Du har ca 15 min till ditt förfogande att muntligt presentera ditt arbete (gärna med en power-point). Endast abstrakt skickas in men ta gärna med handouts.

Poster:
Kortare (5-10 min) presentation vid egen poster för intresserade deltagare. Ditt abstrakt skickar du in i förväg och din poster tar du med dig den 13 november.

Workshop:
Här kan du presentera en aktivitet, visa programvara eller liknande. Du ska aktivt engagera övriga deltagare. Tid ca 30 min. Sammanfattning/beskrivning av aktiviteten skickas in som abstrakt.

Rundabordssamtal:
Här samlas vi kring en gemensam utgångspunkt, och organiseras efter intresse. Varje rundabordssamtal leds av en av temaledarna och deltagarna skickar in en fråga i anknytning till det samtal man vill delta i. Varje enskild fråga tas upp i max 2-3 minuter, därefter följer gemensam diskussion. Total tid ca 60 minuter. Väl underbyggd fråga skickas in i förväg.

Exempel på möjliga temaområden:

-Professionsdriven utveckling i förskola och förskoleklass

-Metoder för kollegialt lärande

-Formativ bedömning

-Läs- och skrivutveckling

-Matematikdidaktik

-SO-didaktik

-NO-didaktik

-Fritidshemmets verksamhet

-Informationsteknologi

-Lärarprofessionen och skolutveckling

-Naturvetenskap

-Kultur och estetik

-Undervisning i förskolan

-Yrkeslärarrollen

-Nyanländas lärande

-Språkutvecklande arbetssätt

-Barn- och elevhälsa


Sidan uppdaterad 2019-09-06

Sidan uppdaterad 2017-05-30
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information