Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan

Preliminärt datum för nästa konferens: 10 november 2020.

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan.

Syftet med konferensen är att

-fånga upp och sprida forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt såväl som forskningsprojekt med relevans för undervisning i förskola, grund- och gymnasieskola

-inspirera deltagare och medverkande till utbyte och fördjupade kunskaper, erfarenheter och perspektiv på undervisning

-identifiera möjliga synergieffekter mellan deltagare, medverkande och presenterade projekt

Vi vill uppmuntra till olika sätt att medverka i konferensen. Det kan vara allt från att skicka in abstracts, medverka i eller leda rundabordssamtal och workshops, ställa ut en poster eller bidra med en traditionell presentation av något skolutvecklings- och forskningsprojekt. Det går naturligtvis också bra att delta utan att själv presentera något.

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Frågor och funderingar kring call for papers mejlas till
pernilla.soderberg@jonkoping.se

Vetenskaplig ledare Utbildningsförvaltningen

 

Övriga frågor om konferensen besvaras av

jesper.boesen@ju.se Ansvarig för forskningsmiljön PUF vid HLK
ulrika.stjerndahl@ju.se Samverkanskoordinator


Hjärtligt välkommen!

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.
Sidan uppdaterad 2020-03-31

Sidan uppdaterad 2017-05-30
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka