Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Oktober

An alumnus story - Fredrik Westin from Spotify (23/10)

23 oktober

12:00 - 13:00

Hc113

<p>Fredrik Westin is an alumni from the programme Media and Communication and has since his graduation worked with several roles within Spotify, now as a Senior Nordic and Product Communications Manager. Fredrik will tell you about his journey from School of Education and his exchange studies from Penn State University in New York to how he ended up in one of the world&rsquo;s most upcoming and exciting companies.</p><p>Wednesday October 23rd 12-1 pm</p><p>Hc113, School of Education and Communication</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students. </em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p><p>&nbsp;</p>
23 oktober
12:00 - 13:00

Plats

Hc113


Direktlänk

An alumnus story - Fredrik Westin from Spotify (23/10)

Fredrik Westin is an alumni from the programme Media and Communication and has since his graduation worked with several roles within Spotify, now as a Senior Nordic and Product Communications Manager. Fredrik will tell you about his journey from School of Education and his exchange studies from Penn State University in New York to how he ended up in one of the world’s most upcoming and exciting companies.

Wednesday October 23rd 12-1 pm

Hc113, School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!

 


Arrangör: Career Center

Kultur på Campus - Tribute to 50 years of Woodstock

23 oktober

19:00 - 20:30

JU-Aulan

<p>Det har g&aring;tt 50 &aring;r sedan den legendariska&nbsp;Woodstockfestivalen &auml;gde rum. Detta vill vi hylla genom en specialversion av Kultur p&aring; Campus, en helkv&auml;ll med en&nbsp;konsert d&auml;r&nbsp;tolkningar av Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Band, Crosby, Stills &amp; Nash, Canned heat, Mountain, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Santana, Blood, Sweat &amp; Tears och&nbsp;Joan Baez framf&ouml;rs.&nbsp;<br /><br />L&aring;tarna tolkas av lokalk&auml;ndisar, tidigare och nuvarande JU-studenter.<br />Stone Free (husbandet), Hans Ludvigsson, Catalina Blue, Klas &Ouml;hling, Oskar Norlander, Amanda Tholin, Peter Albertsson och Agnes Evertsson.&nbsp;</p><p>Varmt v&auml;lkomna till denna hyllningskv&auml;ll!</p>
23 oktober
19:00 - 20:30

Plats

JU-Aulan


Direktlänk

Kultur på Campus - Tribute to 50 years of Woodstock

Det har gått 50 år sedan den legendariska Woodstockfestivalen ägde rum. Detta vill vi hylla genom en specialversion av Kultur på Campus, en helkväll med en konsert där tolkningar av Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Band, Crosby, Stills & Nash, Canned heat, Mountain, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Santana, Blood, Sweat & Tears och Joan Baez framförs. 

Låtarna tolkas av lokalkändisar, tidigare och nuvarande JU-studenter.
Stone Free (husbandet), Hans Ludvigsson, Catalina Blue, Klas Öhling, Oskar Norlander, Amanda Tholin, Peter Albertsson och Agnes Evertsson. 

Varmt välkomna till denna hyllningskväll!


Arrangör: Jönköping University

FN-dagen

24 oktober

<p>FN-dagen den 24 oktober firas av h&auml;vd &ouml;ver hela landet och FN-dagen 2019 &auml;r inget undantag. &Aring;rets FN-dag markerar ocks&aring; starten f&ouml;r FN:s 75-&aring;rsjubileum.</p>
24 oktober
00:00

Plats

-


Direktlänk

FN-dagen

FN-dagen den 24 oktober firas av hävd över hela landet och FN-dagen 2019 är inget undantag. Årets FN-dag markerar också starten för FN:s 75-årsjubileum.


Arrangör: Extern arrangör

Ska du söka praktik/VFU/NFK eller Internship? (24/10)

24 oktober

12:00 - 13:00

B1033

<p>&Auml;r det dags att s&ouml;ka praktik i Sverige eller utomlands? P&aring; denna f&ouml;rel&auml;sning f&aring;r du tips och information om hur du g&aring;r tillv&auml;ga f&ouml;r att &ouml;ka dina m&ouml;jligheter att f&aring; din dr&ouml;mplats.</p><p>Torsdag 24 oktober kl 12-13</p><p>B1033 J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p><em>Anm&auml;l dig minst tv&aring; vardagar innan f&ouml;r att vara garanterad lunch.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html">Anm&auml;l dig h&auml;r!</a></strong></em></p>
24 oktober
12:00 - 13:00

Plats

B1033


Direktlänk

Ska du söka praktik/VFU/NFK eller Internship? (24/10)

Är det dags att söka praktik i Sverige eller utomlands? På denna föreläsning får du tips och information om hur du går tillväga för att öka dina möjligheter att få din drömplats.

Torsdag 24 oktober kl 12-13

B1033 Jönköping International Business School

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmäl dig minst två vardagar innan för att vara garanterad lunch. Anmäl dig här!


Arrangör: Career Center

Vera roadshow

24 oktober

14:00 - 16:45

JU-aulan

<p>Vera roadshow har f&aring;tt sitt namn fr&aring;n Vera Sandberg, Sveriges f&ouml;rsta kvinnliga ingenj&ouml;r. M&aring;let &auml;r att inspirera fler, s&auml;rskilt kvinnor, till att bli ingenj&ouml;rer, f&ouml;r att p&aring; det s&auml;ttet bidra till n&auml;ringslivets utveckling och framg&aring;ng.</p><p>Under dagen f&aring;r du ta del av sp&auml;nnande f&ouml;rel&auml;sningar, mingla med f&ouml;retagsrepresentanter och tr&auml;ffa studenter vid H&ouml;gskolans ingenj&ouml;rsprogram.</p><p><a href="https://ju.se/vera">Till anm&auml;lan och program.</a></p><p>Tekniska H&ouml;gskolan i J&ouml;nk&ouml;ping, i samarbete med Science Park, Upptech, Kungliga Ingenj&ouml;rsvetenskapsakademin (IVA) tillsammans med Sveriges Ingenj&ouml;rer och Teknikf&ouml;retagen, bjuder in gymnasieelever, studenter, n&auml;ringslivsrepresentanter och politiker till Vera roadshow den 24 oktober.</p>
24 oktober
14:00 - 16:45

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Vera roadshow

Vera roadshow har fått sitt namn från Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör. Målet är att inspirera fler, särskilt kvinnor, till att bli ingenjörer, för att på det sättet bidra till näringslivets utveckling och framgång.

Under dagen får du ta del av spännande föreläsningar, mingla med företagsrepresentanter och träffa studenter vid Högskolans ingenjörsprogram.

Till anmälan och program.

Tekniska Högskolan i Jönköping, i samarbete med Science Park, Upptech, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen, bjuder in gymnasieelever, studenter, näringslivsrepresentanter och politiker till Vera roadshow den 24 oktober.


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Kulturell mångfald i arbetslivet ? när, hur, varför och vilka är konsekvenserna? - Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomi

24 oktober

18:30 - 19:30

HLK - Hc113

<p>Timur Uman, bitr&auml;dande professor i f&ouml;retagsekonomi f&ouml;rel&auml;ser p&aring; &auml;mnet: Kulturell m&aring;ngfald i arbetslivet &ndash; n&auml;r, hur, varf&ouml;r och vilka &auml;r konsekvenserna?</p><p>M&aring;ngkulturell kompetens i n&auml;ringsliv och offentlig verksamhet framst&auml;lls som viktig av forskare, politiker och m&aring;nga f&ouml;retr&auml;dare f&ouml;r b&aring;de offentliga och privata organisationer, men hur fungerar den egentligen? Om m&aring;ngkulturell kompetens &ouml;verhuvudtaget fungerar, vad avg&ouml;r om kulturella skillnader i arbetssamanhang p&aring;verkar arbete och arbetsmilj&ouml; positivt eller negativt? Timur Uman ger en inblick i sin forskning som fokuserar p&aring; kulturell m&aring;ngfald i multikulturella team i v&aring;rden, revisionsbyr&aring;er, skolor, nystartade f&ouml;retag samt ledningsgrupper och styrelser i b&ouml;rsnoterade bolag.</p><p>Den 24 oktober kl. 18.30 p&aring; HLK i sal Hc113 (entr&eacute;plan) Fri entr&eacute;</p><p>H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation, Gjuterigatan 5, J&ouml;nk&ouml;ping.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningarna p&aring;g&aring;r cirka en timme och kan &auml;ven ses live via ju.se/offentliga</p><p>Offentliga f&ouml;rel&auml;sningar &auml;r ett samarbete mellan J&ouml;nk&ouml;ping University och Folkuniversitetet</p>
24 oktober
18:30 - 19:30

Plats

HLK - Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Kulturell mångfald i arbetslivet ? när, hur, varför och vilka är konsekvenserna? - Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomi

Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomi föreläser på ämnet: Kulturell mångfald i arbetslivet – när, hur, varför och vilka är konsekvenserna?

Mångkulturell kompetens i näringsliv och offentlig verksamhet framställs som viktig av forskare, politiker och många företrädare för både offentliga och privata organisationer, men hur fungerar den egentligen? Om mångkulturell kompetens överhuvudtaget fungerar, vad avgör om kulturella skillnader i arbetssamanhang påverkar arbete och arbetsmiljö positivt eller negativt? Timur Uman ger en inblick i sin forskning som fokuserar på kulturell mångfald i multikulturella team i vården, revisionsbyråer, skolor, nystartade företag samt ledningsgrupper och styrelser i börsnoterade bolag.

Den 24 oktober kl. 18.30 på HLK i sal Hc113 (entréplan) Fri entré

Högskolan för lärande och kommunikation, Gjuterigatan 5, Jönköping.

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Offentliga föreläsningar är ett samarbete mellan Jönköping University och Folkuniversitetet


Arrangör: Jönköping University

Rädda Barnen-föreläsning Barnkonventionen och barns rätt till hälsa

29 oktober

17:30 - 19:30

Hc113

<p>Att arbeta med traumarehabilitering utifr&aring;n ett r&auml;ttighetsperspektiv. H&ouml;r Cristian Pe&ntilde;a Leg.psykolog, R&auml;dda Barnens centrum f&ouml;r st&ouml;d och behandling.</p><p>R&auml;dda Barnens lokalavdelning inbjuder i samverkan med ABF och JU till f&ouml;rel&auml;sningar och samtal kring aktuella &auml;mnen och teman, alla med utg&aring;ngspunkt i barns och ungdomars verklighet, utmaningar och m&ouml;jligheter.&nbsp;OBS! Begr&auml;nsat antal platser.</p>
29 oktober
17:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Rädda Barnen-föreläsning Barnkonventionen och barns rätt till hälsa

Att arbeta med traumarehabilitering utifrån ett rättighetsperspektiv. Hör Cristian Peña Leg.psykolog, Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Rädda Barnens lokalavdelning inbjuder i samverkan med ABF och JU till föreläsningar och samtal kring aktuella ämnen och teman, alla med utgångspunkt i barns och ungdomars verklighet, utmaningar och möjligheter. OBS! Begränsat antal platser.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

MMTC Research Seminar

30 oktober

12:00 - 13:00

B6046, JIBS

<p>MMTC Research Seminar</p>
30 oktober
12:00 - 13:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

MMTC Research Seminar

MMTC Research Seminar


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Information Meeting

30 oktober

15:00 - 15:30

6th floor lounge area

<p>Information Meeting</p>
30 oktober
15:00 - 15:30

Plats

6th floor lounge area


Direktlänk

Information Meeting

Information Meeting


Arrangör: Centre for Family Enterprise and Ownership

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Centre for Family Enterprise and Ownership
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Media, Management and Transformation Centre
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information