Kalendarium

September

Presentation av forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen

9 September 2019 - 9 September 2020

09:00 - 12:00

JU-aulan

9 september 2019 - 9 september 2019
09:00 - 12:00

Plats

JU-aulan


Presentation av forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen

Måndag 9 september deltar regionens skolchefer, rektorer och utvecklingsledare i en resultatdialog kring forskningsprojektet "Framgångsfaktorer i undervisningen" som presenteras av Åsa Hirsh och Mikael Segolsson.
Tio av länets kommuner och ett naturbruksgymnasium har ingått i studien vars syfte har varit att skapa kunskap om hur framgångsrik undervisning i skolår nio och på gymnasiet kan möjliggöras med utgångspunkt i inkludering och kunskapsutveckling. Under 2018 slutfördes datainsamlingen. Det analys- och resultatarbete som påbörjades under 2018 har fortsatt under våren 2019. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan HLK och FoUrum Utbildning i Region Jönköping.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation