Kalendarium

Events in English

Januari

Sista anmälningsdagen till AI-dagen på Jönköping University

10 januari

09:15 - 16:20

Högskolan för lärande och kommunikation

<p>Vill du ta del av de senaste senaste forskningsresultaten och konkreta f&ouml;retagsexempel inom artificiell intelligens? D&aring; f&aring;r du inte missa AI-dagen p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University den 28 januari.</p><p>Sista anm&auml;lningsdagen &auml;r den 10 januari.</p>
10 januari
09:15 - 16:20

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Sista anmälningsdagen till AI-dagen på Jönköping University

Vill du ta del av de senaste senaste forskningsresultaten och konkreta företagsexempel inom artificiell intelligens? Då får du inte missa AI-dagen på Jönköping University den 28 januari.

Sista anmälningsdagen är den 10 januari.


Arrangör: Jönköping University

Avslutningshögtid för Hälsohögskolan

17 januari

<p>H&auml;lsoh&ouml;gskolans akademiska avslutningsh&ouml;gtid h&aring;lls fredagen den 17&nbsp;januari. Mer information kommer</p>
17 januari
00:00

Plats

-


Direktlänk

Avslutningshögtid för Hälsohögskolan

Hälsohögskolans akademiska avslutningshögtid hålls fredagen den 17 januari. Mer information kommer


Arrangör: Hälsohögskolan

Avslutningshögtid Högskolan för lärande och kommunikation

17 januari

11:00 - 12:00

JU-aulan

<p>HLK:s avslutningsh&ouml;gtid f&ouml;r F&ouml;rskoll&auml;rarprogrammet h&aring;lls fredag 17/1 kl. 11.00 i JU-aulan. Anm&auml;lan kr&auml;vs f&ouml;r att delta.</p><p>Mer info p&aring;:&nbsp;<a href="https://ju.se/student/studier/avslutningshogtid/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html">https://ju.se/student/studier/avslutningshogtid/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html</a></p><p>&nbsp;</p>
17 januari
11:00 - 12:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Avslutningshögtid Högskolan för lärande och kommunikation

HLK:s avslutningshögtid för Förskollärarprogrammet hålls fredag 17/1 kl. 11.00 i JU-aulan. Anmälan krävs för att delta.

Mer info på: https://ju.se/student/studier/avslutningshogtid/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Välkomstmässa

17 januari

11:00 - 12:30

Campus Arena

<p>Den 17 januari &auml;r du v&auml;lkommen till J&ouml;nk&ouml;ping Universitys v&auml;lkomstm&auml;ssa f&ouml;r b&aring;de nya och befintliga studenter i Campus Arena kl. 11.00-12.30.<br />M&auml;ssan &auml;r ett bra tillf&auml;lle f&ouml;r dig som ny student att komma i kontakt med representanter fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping University, som International Relations Office, Studiev&auml;gledare, Career Center, Studenth&auml;lsan, H&ouml;gskolebiblioteket, studentf&ouml;reningar, IT-service m.m. Studentk&aring;rens m&aring;nga studentf&ouml;reningar kommer finnas representerade samt &auml;ven n&aring;gra f&ouml;retag som visar upp vad J&ouml;nk&ouml;ping som stad har att erbjuda.</p>
17 januari
11:00 - 12:30

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Välkomstmässa

Den 17 januari är du välkommen till Jönköping Universitys välkomstmässa för både nya och befintliga studenter i Campus Arena kl. 11.00-12.30.
Mässan är ett bra tillfälle för dig som ny student att komma i kontakt med representanter från Jönköping University, som International Relations Office, Studievägledare, Career Center, Studenthälsan, Högskolebiblioteket, studentföreningar, IT-service m.m. Studentkårens många studentföreningar kommer finnas representerade samt även några företag som visar upp vad Jönköping som stad har att erbjuda.


Arrangör: Jönköping University

AI-dagen på Jönköping University

28 januari

09:15 - 16:20

Högskolan för lärande och kommunikation

<p>Vill du ta del av de senaste senaste forskningsresultaten och konkreta f&ouml;retagsexempel inom artificiell intelligens? D&aring; f&aring;r du inte missa AI-dagen p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University den 28 januari.</p><p>Sista anm&auml;lningsdagen &auml;r den 10 januari.</p>
28 januari
09:15 - 16:20

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

AI-dagen på Jönköping University

Vill du ta del av de senaste senaste forskningsresultaten och konkreta företagsexempel inom artificiell intelligens? Då får du inte missa AI-dagen på Jönköping University den 28 januari.

Sista anmälningsdagen är den 10 januari.


Arrangör: Jönköping University
Februari

Forum Jämställdhet 2020

5 februari - 6 februari

Elmia

<p>Forum f&ouml;r J&auml;mst&auml;lldhet &auml;r Sveriges st&ouml;rsta j&auml;mst&auml;lldhetskonferens. Konferensen&nbsp;F&aring; inspiration, fyll p&aring; med kunskap och utveckla ditt n&auml;tverk inom j&auml;mst&auml;lldhetsfr&aring;gor. F&ouml;rdjupande seminarier, f&ouml;redrag&nbsp;och interaktiva verkst&auml;der ger dig verktyg att skapa b&auml;ttre och mer j&auml;mst&auml;llda verksamheter. V&auml;lkommen till&nbsp; Elmia 5-6 februari 2020!</p><p>Fram till den 15 november kan du k&ouml;pa biljett till early bird-pris 3 900 kronor (exkl. moms). D&auml;refter h&ouml;js priset till 4 600 kronor (exkl. moms).&nbsp;<a href="http://forumjamstalldhet.se/">http://forumjamstalldhet.se/</a></p><p>F&ouml;r t.ex. studenter erbjuder konferensen ocks&aring; en <strong>&ouml;ppen och kostnadsfri programdel</strong>, som du kan l&auml;sa mer om h&auml;r:&nbsp;<a href="http://forumjamstalldhet.se/oppna-programmet/">http://forumjamstalldhet.se/oppna-programmet/</a></p>
5 februari - 6 februari
00:00

Plats

Elmia


Direktlänk

Forum Jämställdhet 2020

Forum för Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Konferensen Få inspiration, fyll på med kunskap och utveckla ditt nätverk inom jämställdhetsfrågor. Fördjupande seminarier, föredrag och interaktiva verkstäder ger dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Välkommen till  Elmia 5-6 februari 2020!

Fram till den 15 november kan du köpa biljett till early bird-pris 3 900 kronor (exkl. moms). Därefter höjs priset till 4 600 kronor (exkl. moms). http://forumjamstalldhet.se/

För t.ex. studenter erbjuder konferensen också en öppen och kostnadsfri programdel, som du kan läsa mer om här: http://forumjamstalldhet.se/oppna-programmet/


Arrangör: Centre for Family Enterprise and Ownership

HR INSPIRATION DAY 2020

5 februari

09:30 - 15:00

HLK

<p>HRID &auml;r en n&auml;tverks-och inspirationsdag f&ouml;r HR-studenter och yrkesverksamma f&ouml;r att f&aring; m&ouml;jligheten att m&ouml;tas och knyta kontakter.<br />&Aring;rets tema &auml;r Artificiell Intelligens (AI) och dess p&aring;verkan p&aring; Human Resources.</p><p>De 75 f&ouml;rsta deltagarna f&aring;r en goodiebag med fint inneh&aring;ll, bl.a. biljetter till HV71 och frukostkuponger!</p><p>Alla fr&aring;gor samt anm&auml;lan g&aring;r via<strong>&nbsp;HRID@JU.SE</strong></p><p><a href="https://www.linkedin.com/in/hr-inspiration-day-j%C3%B6nk%C3%B6ping-university/">https://www.linkedin.com/in/hr-inspiration-day-j%C3%B6nk%C3%B6ping-university/</a></p><p>Varmt v&auml;lkomna!</p>
5 februari
09:30 - 15:00

Plats

HLK


Direktlänk

HR INSPIRATION DAY 2020

HRID är en nätverks-och inspirationsdag för HR-studenter och yrkesverksamma för att få möjligheten att mötas och knyta kontakter.
Årets tema är Artificiell Intelligens (AI) och dess påverkan på Human Resources.

De 75 första deltagarna får en goodiebag med fint innehåll, bl.a. biljetter till HV71 och frukostkuponger!

Alla frågor samt anmälan går via HRID@JU.SE

https://www.linkedin.com/in/hr-inspiration-day-j%C3%B6nk%C3%B6ping-university/

Varmt välkomna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Licentiatseminarium Per Håkansson

7 februari

13:00 - 15:00

Hb221

<p>Den 7 februari f&ouml;rsvarar Per H&aring;kansson&nbsp;sin licentiatuppsats i didaktik.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna att lyssna!</p>
7 februari
13:00 - 15:00

Plats

Hb221


Direktlänk

Licentiatseminarium Per Håkansson

Den 7 februari försvarar Per Håkansson sin licentiatuppsats i didaktik. 

 

Välkomna att lyssna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Framtidsmässan

21 februari

09:30 - 12:30

Campus Arena

<p>Framtidsm&auml;ssan anordnas f&ouml;r 24:e &aring;ret i rad och m&auml;ssan i J&ouml;nk&ouml;ping &auml;r en av landets st&ouml;rsta f&ouml;r avg&aring;ngselever i gymnasieskolan med inriktning p&aring; eftergymnasiala studier.</p><p>Ca 2000 elever fr&aring;n kommunen och en stor m&auml;ngd utst&auml;llare kommer att inta Campus Arena f&ouml;r en inspirerande dag tillsammans.</p><p><a href="https://ju.se/framtidsmassan">L&auml;s mer om Framtidsm&auml;ssan h&auml;r.&nbsp;</a></p>
21 februari
09:30 - 12:30

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Framtidsmässan

Framtidsmässan anordnas för 24:e året i rad och mässan i Jönköping är en av landets största för avgångselever i gymnasieskolan med inriktning på eftergymnasiala studier.

Ca 2000 elever från kommunen och en stor mängd utställare kommer att inta Campus Arena för en inspirerande dag tillsammans.

Läs mer om Framtidsmässan här. 


Arrangör: Jönköping University
Mars

Öppet hus på Jönköping University

21 mars

10:00 - 14:00

Högskoleområdet i Jönköping

<p>L&ouml;rdagen den 21 mars 2020 kl. 10.00-14.00 har J&ouml;nk&ouml;ping University &ouml;ppet hus f&ouml;r blivande studenter och andra intresserade. Under dagen kan du f&aring; mer information fr&aring;n oss hur det &auml;r att plugga h&auml;r, g&aring; p&aring; infopass, tr&auml;ffa studenter och personal&nbsp;samt kolla in v&aring;rt fina lokaler mitt i stan. Funderar du p&aring; att b&ouml;rja studera hos oss, missa inte denna dag! Mer information, se <a href="http://ju.se/oppethus">www.ju.se/oppethus&nbsp;</a></p>
21 mars
10:00 - 14:00

Plats

Högskoleområdet i Jönköping


Direktlänk

Öppet hus på Jönköping University

Lördagen den 21 mars 2020 kl. 10.00-14.00 har Jönköping University öppet hus för blivande studenter och andra intresserade. Under dagen kan du få mer information från oss hur det är att plugga här, gå på infopass, träffa studenter och personal samt kolla in vårt fina lokaler mitt i stan. Funderar du på att börja studera hos oss, missa inte denna dag! Mer information, se www.ju.se/oppethus 


Arrangör: Jönköping University
April

SPS2020- Swedish Production Symposium

21 april - 24 april

JU Aula

<p>Read more about the event <a href="https://ju.se/en/collaboration/events-and-conferences/conferences/sps-2020---swedish-production-symposium.html">here</a>.</p>
21 april - 24 april
00:00

Plats

JU Aula


Direktlänk

SPS2020- Swedish Production Symposium

Read more about the event here.


Arrangör: Tekniska Högskolan
Maj

Studentiaden

7 maj - 9 maj

08:00 - 22:00

Campus Arena

<p><strong>Studentiaden</strong>&nbsp;&auml;r ett kringresande idrottsevenemang, som varje &aring;r arrangeras av en utvald studentstad I Sverige. Det &auml;r med gl&auml;dje vi presenterar, JUSA, J&ouml;nk&ouml;ping University Sport Association som &aring;rets arrang&ouml;r av Studentiaden 2020.&nbsp;</p><p>Det &auml;r med h&ouml;g ambition vi kommer att arbeta f&ouml;r att g&ouml;ra &aring;rets Studentiad till en fantastisk och minnesv&auml;rd upplevelse.</p><p>Mer information:&nbsp;<a href="https://studentiaden.se/">https://studentiaden.se/</a></p>
7 maj - 9 maj
08:00 - 22:00

Plats

Campus Arena


Direktlänk

Studentiaden

Studentiaden är ett kringresande idrottsevenemang, som varje år arrangeras av en utvald studentstad I Sverige. Det är med glädje vi presenterar, JUSA, Jönköping University Sport Association som årets arrangör av Studentiaden 2020. 

Det är med hög ambition vi kommer att arbeta för att göra årets Studentiad till en fantastisk och minnesvärd upplevelse.

Mer information: https://studentiaden.se/


Arrangör: Studentkåren
Juni

The European Media Management Association (emma) 2020 conference

4 juni - 6 juni

10:00 - 16:00

Jönköping International Business School

<p>The emma conference in 2020 will be hosted by the Media, Management and Transformation Centre (MMTC) from J&ouml;nkoping University, Sweden at 4-6 June</p>
4 juni - 6 juni
10:00 - 16:00

Plats

Jönköping International Business School


Direktlänk

The European Media Management Association (emma) 2020 conference

The emma conference in 2020 will be hosted by the Media, Management and Transformation Centre (MMTC) from Jönkoping University, Sweden at 4-6 June


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

MCWASP XV: Modelling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes

21 juni - 26 juni

Djurönäset

<p>MCWASP brings together leading academics, researchers and engineers from all over the world for a week filled with state-of-the-art science, personal meeting and unforgettable experiences.</p><p>MCWASP is a scientific conference dedicated to modelling and observations of solidification and related phenomena coupled to casting and welding processes. Since the first conference 1980 it has been the preeminent meeting for gathering leading academics, researchers, engineers and software developers from all over the world to meet and form a scientific community with plenty of time for personal contacts, exciting discussions and sharing of recent scientific findings.</p><p>Read more about the conferenc <a href="https://ju.se/en/collaboration/events-and-conferences/conferences/mcwasp-xv-modelling-of-casting-welding-and-advanced-solidification-processes.html">here</a>.</p>
21 juni - 26 juni
00:00

Plats

Djurönäset


Direktlänk

MCWASP XV: Modelling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes

MCWASP brings together leading academics, researchers and engineers from all over the world for a week filled with state-of-the-art science, personal meeting and unforgettable experiences.

MCWASP is a scientific conference dedicated to modelling and observations of solidification and related phenomena coupled to casting and welding processes. Since the first conference 1980 it has been the preeminent meeting for gathering leading academics, researchers, engineers and software developers from all over the world to meet and form a scientific community with plenty of time for personal contacts, exciting discussions and sharing of recent scientific findings.

Read more about the conferenc here.


Arrangör: Tekniska Högskolan

XIV World Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA) 2020

24 juni - 26 juni

10:00 - 16:00

Jönköping International Business School

<p>The Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) is proud to be hosting the XIV World Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA) 2020 that will take place in J&ouml;nk&ouml;ping, 24-26 June 2020.</p><p>The overall mission of CEnSE is to organize, support, and carry out innovative, high-quality, basic as well as policy relevant research on entrepreneurship and spatial economics at JIBS, aiming at international publication in journals and books with a peer review process and in the form of dissertations.</p><p>For more information about CEnSE, please visit our&nbsp;<a target="_blank" href="http://center.hj.se/cense"><strong>website</strong></a>.</p>
24 juni - 26 juni
10:00 - 16:00

Plats

Jönköping International Business School


Direktlänk

XIV World Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA) 2020

The Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE) is proud to be hosting the XIV World Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA) 2020 that will take place in Jönköping, 24-26 June 2020.

The overall mission of CEnSE is to organize, support, and carry out innovative, high-quality, basic as well as policy relevant research on entrepreneurship and spatial economics at JIBS, aiming at international publication in journals and books with a peer review process and in the form of dissertations.

For more information about CEnSE, please visit our website.


Arrangör: Jönköping International Business School
Augusti

NSHQ - Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare Conference

24 augusti - 25 augusti

Elmia

<p>The conference gathers Nordic and international researchers and developers working in patient safety and healthcare quality to share their knowledge and ideas with a multi-professional and multidisciplinary scope. The scope of the conference is to share expertise, knowledge, the newest results and ideas with a multi-professional and multidisciplinary perspective.</p><p>Read more about the conference <a href="https://ju.se/en/collaboration/events-and-conferences/conferences/nshq---nordic-research-network-for-safety-and-quality-in-healthcare-conference.html">here</a>.</p>
24 augusti - 25 augusti
00:00

Plats

Elmia


Direktlänk

NSHQ - Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare Conference

The conference gathers Nordic and international researchers and developers working in patient safety and healthcare quality to share their knowledge and ideas with a multi-professional and multidisciplinary scope. The scope of the conference is to share expertise, knowledge, the newest results and ideas with a multi-professional and multidisciplinary perspective.

Read more about the conference here.


Arrangör: Tekniska Högskolan
November

Prel. datum för konferensen Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

10 november

HLK

<p>L&auml;s mer om 2019 &aring;rs konferens p&aring; ju.se/forskningsbaseradundervisning</p>
10 november
00:00

Plats

HLK


Direktlänk

Prel. datum för konferensen Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Läs mer om 2019 års konferens på ju.se/forskningsbaseradundervisning


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics
Centre for Family Enterprise and Ownership
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Media, Management and Transformation Centre
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information