Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

November

Job hunting (5/11)

5 november

12:00 - 13:00

Hb116

<p>How to find jobs and how to use and grow your network during your time as a student.</p><p>Tuesday November 5th 12-1 pm</p><p>Hb116 School of Education and Communication</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students. </em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
5 november
12:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Job hunting (5/11)

How to find jobs and how to use and grow your network during your time as a student.

Tuesday November 5th 12-1 pm

Hb116 School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center

Kommunikationsdagen

6 november

09:00 - 17:00

Högskolan för lärande och kommunikation

<p><strong>Save the date!</strong></p><p><strong>Kommunikationsdagen JKPG</strong></p><p>&Aring;rets kommunikationsdag kommer intr&auml;ffa den 6 november och vi har m&aring;nga sp&auml;nnande f&ouml;rel&auml;sningar som v&auml;ntar p&aring; er. &nbsp;Anm&auml;lan &ouml;ppnar i h&ouml;st. H&aring;ll er uppdaterade p&aring; v&aring;r hemsida&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.kommunikationsdagenjkpg.se/?fbclid=IwAR2xnI884bNFerhNlaHy-nKD0lY8hFnd4jLOFqFb1KzXDLckaQQGxrnmRRg">www.kommunikationsdagenjkpg.se</a></p><p>Vi bjuder in dig som vill vara med och bidra till att st&auml;rka kommunikationen i och runtomkring J&ouml;nk&ouml;ping. Branschdagen riktar sig till en bred m&aring;lgrupp f&ouml;r att maximera n&auml;tverkandet &auml;nda ut i fingerspetsarna. Du kommer att m&ouml;ta kommunikationsdirekt&ouml;rer, byr&aring;folk, fackf&ouml;rbund, frilansare, forskare och branschf&ouml;reningar.</p><p>Det kommer &auml;ven att finnas m&ouml;jlighet till att medverka p&aring; ett rekryteringsmingel med MKV-studenter som ska ha praktik och projektarbeten kommande v&aring;rtermin.</p><p>Kommunikationsdagen Jkpg &auml;r en branschdag fylld av inspirerande f&ouml;rel&auml;sningar, workshops och paneldiskussioner, d&auml;r olika akt&ouml;rer i marknads- och kommunikationsbranschen m&ouml;ts, n&auml;tverkar och l&auml;r av varandra.&nbsp;Du v&auml;ljer fritt f&ouml;rel&auml;sningar fr&aring;n de fyra olika sp&aring;ren&nbsp;<strong>m&auml;tning och uppf&ouml;ljning, identitet och varum&auml;rkesbyggande, tillg&auml;nglighet och inkludering&nbsp;</strong>samt&nbsp;<strong>kris och medier</strong>.</p><p>Dagen arrangeras av J&ouml;nk&ouml;ping University tillsammans med olika branschakt&ouml;rer.</p>
6 november
09:00 - 17:00

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Kommunikationsdagen

Save the date!

Kommunikationsdagen JKPG

Årets kommunikationsdag kommer inträffa den 6 november och vi har många spännande föreläsningar som väntar på er.  Anmälan öppnar i höst. Håll er uppdaterade på vår hemsida www.kommunikationsdagenjkpg.se

Vi bjuder in dig som vill vara med och bidra till att stärka kommunikationen i och runtomkring Jönköping. Branschdagen riktar sig till en bred målgrupp för att maximera nätverkandet ända ut i fingerspetsarna. Du kommer att möta kommunikationsdirektörer, byråfolk, fackförbund, frilansare, forskare och branschföreningar.

Det kommer även att finnas möjlighet till att medverka på ett rekryteringsmingel med MKV-studenter som ska ha praktik och projektarbeten kommande vårtermin.

Kommunikationsdagen Jkpg är en branschdag fylld av inspirerande föreläsningar, workshops och paneldiskussioner, där olika aktörer i marknads- och kommunikationsbranschen möts, nätverkar och lär av varandra. Du väljer fritt föreläsningar från de fyra olika spåren mätning och uppföljning, identitet och varumärkesbyggande, tillgänglighet och inkludering samt kris och medier.

Dagen arrangeras av Jönköping University tillsammans med olika branschaktörer.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Job applications - how do you write them? (6/11)

6 november

12:00 - 13:00

Hb317

<p>Information about CV &amp; Cover letters.</p><p>Wednesdayy November 6th&nbsp;12-1 pm<br />Hb317 School of education and communication</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.</em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
6 november
12:00 - 13:00

Plats

Hb317


Direktlänk

Job applications - how do you write them? (6/11)

Information about CV & Cover letters.

Wednesdayy November 6th 12-1 pm
Hb317 School of education and communication

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center

Job Interviews - how do you survive them? (7/11)

7 november

12:00 - 13:00

Hb116

<p>Information about common Interview questions and how you should prepare yourself.<br />Thursday&nbsp;November&nbsp;7th&nbsp; 12-1 pm</p><p>Hb116 School of education and communication</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.</em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
7 november
12:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Job Interviews - how do you survive them? (7/11)

Information about common Interview questions and how you should prepare yourself.
Thursday November 7th  12-1 pm

Hb116 School of education and communication

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center

Inspirationsmöte - därför bör du bli utbytesstudent!

11 november

12:00 - 13:00

Hälsohögskolan, Ga 334

<p>P&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University &auml;r det l&auml;tt att studera utomlands. P&aring; inspirationsm&ouml;tet f&aring;r du veta mer om varf&ouml;r du b&ouml;r ta chansen att bli utbytesstudent.</p><p>Inspirationsm&ouml;tet g&auml;ller f&ouml;r studenter p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.</p>
11 november
12:00 - 13:00

Plats

Hälsohögskolan, Ga 334


Direktlänk

Inspirationsmöte - därför bör du bli utbytesstudent!

På Jönköping University är det lätt att studera utomlands. På inspirationsmötet får du veta mer om varför du bör ta chansen att bli utbytesstudent.

Inspirationsmötet gäller för studenter på Hälsohögskolan.


Arrangör: Högskoleservice

Nätverk och kontakter (11/11)

11 november

12:00 - 13:00

B1014

<p>Hur du skapar och anv&auml;nder n&auml;tverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.</p><p>M&aring;ndag 11 november 12-13</p><p>B1014 J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p><em>Anm&auml;l dig minst tv&aring; vardagar innan f&ouml;r att vara garanterad lunch.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html">Anm&auml;l dig h&auml;r!</a></strong></em></p>
11 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014


Direktlänk

Nätverk och kontakter (11/11)

Hur du skapar och använder nätverk och kontakter, samt hittar dolda jobb.

Måndag 11 november 12-13

B1014 Jönköping International Business School

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmäl dig minst två vardagar innan för att vara garanterad lunch. Anmäl dig här!


Arrangör: Career Center

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

12 november

09:00 - 17:00

HLK

<p>Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och l&auml;rares undervisningspraktik utifr&aring;n bepr&ouml;vad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utg&aring;ngspunkt i b&aring;de det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens f&ouml;rskolor och skolor och den skoln&auml;ra forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmilj&ouml;er.</p><p>Konferensen ges som samarrangemang mellan H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation och J&ouml;nk&ouml;ping kommun.</p><p>Mer info och anm&auml;lan:&nbsp;<a href="https://ju.se/forskningsbaseradundervisning">https://ju.se/forskningsbaseradundervisning</a></p>
12 november
09:00 - 17:00

Plats

HLK


Direktlänk

Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer.

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.

Mer info och anmälan: https://ju.se/forskningsbaseradundervisning


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

CV och ansökningshandlingar (12/11)

12 november

12:00 - 13:00

B1014

<p>En snabbgenomg&aring;ng kring hur man skriver de vanligaste ans&ouml;kningshandlingarna.</p><p>Tisdag 12 november 12-13</p><p>B1014 J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p><em>Anm&auml;l dig minst tv&aring; vardagar innan f&ouml;r att vara garanterad lunch.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html">Anm&auml;l dig h&auml;r!</a></strong></em></p>
12 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014


Direktlänk

CV och ansökningshandlingar (12/11)

En snabbgenomgång kring hur man skriver de vanligaste ansökningshandlingarna.

Tisdag 12 november 12-13

B1014 Jönköping International Business School

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmäl dig minst två vardagar innan för att vara garanterad lunch. Anmäl dig här!


Arrangör: Career Center

Bits and Pieces - a lecture about sexual health

12 november

12:00 - 13:00

E1405

<p>- A lecture&nbsp; about sexual health and how to take care of yourself</p><p>&nbsp;12/11 at 12-1 pm, E1405</p><p>&bull;REGISTRATION: Send an email to <a href="mailto:studenthalsan@ju.se">studenthalsan@ju.se</a>&nbsp; Registration no later than two days before the event. Student Health Care is offering free lunch, so please note any special dietary requests in your email.</p>
12 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405


Direktlänk

Bits and Pieces - a lecture about sexual health

- A lecture  about sexual health and how to take care of yourself

 12/11 at 12-1 pm, E1405

•REGISTRATION: Send an email to studenthalsan@ju.se  Registration no later than two days before the event. Student Health Care is offering free lunch, so please note any special dietary requests in your email.


Arrangör: Studenthälsan

MMTC Research Seminar

13 november

12:00 - 13:00

B6046, JIBS

<p>MMTC Research Seminar presented by Dinara Tokbaeva</p>
13 november
12:00 - 13:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

MMTC Research Seminar

MMTC Research Seminar presented by Dinara Tokbaeva


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Anställningsintervjuer (13/11)

13 november

12:00 - 13:00

B1014

<p>&Ouml;verlevnadsguide f&ouml;r anst&auml;llningsintervjuer. Vanliga intervjufr&aring;gor och f&ouml;rberedelsetips.</p><p>Onsdag 13 november 12-13</p><p>B1014 J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch!</em></p><p><em>Anm&auml;l dig minst tv&aring; vardagar innan f&ouml;r att vara garanterad lunch.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html">Anm&auml;l dig h&auml;r!</a></strong></em></p>
13 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014


Direktlänk

Anställningsintervjuer (13/11)

Överlevnadsguide för anställningsintervjuer. Vanliga intervjufrågor och förberedelsetips.

Onsdag 13 november 12-13

B1014 Jönköping International Business School

Föranmälda bjuds på lättare lunch!

Anmäl dig minst två vardagar innan för att vara garanterad lunch. Anmäl dig här!


Arrangör: Career Center

Offentlig föreläsning - Amerikanska inbördeskriget tar aldrig slut ? att utforska och forska om historia med kroppen - Marie Bennedahl doktorand i historia, Linneuniversitetet

14 november

18:30 - 19:30

HLK - Hc113

<p>Marie Bennedahl, doktorand i historia, Linneuniversitetet f&ouml;rel&auml;ser p&aring; &auml;mnet: Amerikanska inb&ouml;rdeskriget tar aldrig slut &ndash; att utforska och forska om historia med kroppen</p><p>Hundratals m&auml;nniskor tr&auml;ffas flera g&aring;nger varje &aring;r f&ouml;r att leva som p&aring; 1860-talet och iscens&auml;tta slag fr&aring;n det amerikanska inb&ouml;rdeskriget. S&aring; vad h&auml;nder d&aring; n&auml;r en kontroversiell del av den amerikanska historien hamnar i Skandinavien? Vad inneb&auml;r det att anv&auml;nda den egna kroppen f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; det som h&auml;nt? Och hur g&aring;r det till att forska om det? F&ouml;rel&auml;sningen ger en inblick i fyra &aring;r av autoetnografiska studier inom skandinaviskt American Civil War Reenactment.</p><p>Den 14 november kl. 18.30 p&aring; HLK i sal Hc113 (entr&eacute;plan) Fri entr&eacute;!</p><p>H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation, Gjuterigatan 5, J&ouml;nk&ouml;ping.</p><p>F&ouml;rel&auml;sningarna p&aring;g&aring;r cirka en timme och kan &auml;ven ses live via ju.se/offentliga</p><p>Offentliga f&ouml;rel&auml;sningar &auml;r ett samarbete mellan J&ouml;nk&ouml;ping University och Folkuniversitetet</p>
14 november
18:30 - 19:30

Plats

HLK - Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Amerikanska inbördeskriget tar aldrig slut ? att utforska och forska om historia med kroppen - Marie Bennedahl doktorand i historia, Linneuniversitetet

Marie Bennedahl, doktorand i historia, Linneuniversitetet föreläser på ämnet: Amerikanska inbördeskriget tar aldrig slut – att utforska och forska om historia med kroppen

Hundratals människor träffas flera gånger varje år för att leva som på 1860-talet och iscensätta slag från det amerikanska inbördeskriget. Så vad händer då när en kontroversiell del av den amerikanska historien hamnar i Skandinavien? Vad innebär det att använda den egna kroppen för att förstå det som hänt? Och hur går det till att forska om det? Föreläsningen ger en inblick i fyra år av autoetnografiska studier inom skandinaviskt American Civil War Reenactment.

Den 14 november kl. 18.30 på HLK i sal Hc113 (entréplan) Fri entré!

Högskolan för lärande och kommunikation, Gjuterigatan 5, Jönköping.

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Offentliga föreläsningar är ett samarbete mellan Jönköping University och Folkuniversitetet


Arrangör: Jönköping University

Studieteknik - få ut det mesta av dina studier (18/11)

18 november

16:00 - 19:00

Hc218

<p>Bj&ouml;rn Liljeqvist har tio &aring;rs erfarenhet av att f&ouml;rel&auml;sa om minnesteknik, speed reading och effektiv inl&auml;rning. Bj&ouml;rn bok &rdquo;Plugga smart och l&auml;r dig mer!&rdquo; har s&aring;lts i &ouml;ver 18 000 exemplar och &auml;r rekommenderad l&auml;sning p&aring; &aring;tskilliga utbildningsprogram i landet.<br />M&aring;ndag 18 november 16-19</p><p>Hc218 H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</p><p><em>Arrangeras i samarbete med Studieverkstaden</em></p><p><em><strong><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html">Anm&auml;l dig h&auml;r!</a></strong></em></p>
18 november
16:00 - 19:00

Plats

Hc218


Direktlänk

Studieteknik - få ut det mesta av dina studier (18/11)

Björn Liljeqvist har tio års erfarenhet av att föreläsa om minnesteknik, speed reading och effektiv inlärning. Björn bok ”Plugga smart och lär dig mer!” har sålts i över 18 000 exemplar och är rekommenderad läsning på åtskilliga utbildningsprogram i landet.
Måndag 18 november 16-19

Hc218 Högskolan för lärande och kommunikation

Arrangeras i samarbete med Studieverkstaden

Anmäl dig här!


Arrangör: Career Center

Inspirationsmöte - därför bör du bli utbytesstudent!

19 november

12:00 - 13:00

Hälsohögskolan, Ga 334

<p>P&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University &auml;r det l&auml;tt att studera utomlands. P&aring; inspirationsm&ouml;tet f&aring;r du veta mer om varf&ouml;r du b&ouml;r ta chansen att bli utbytesstudent.</p><p>M&ouml;tet g&auml;ller dig som &auml;r student&nbsp;p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.</p>
19 november
12:00 - 13:00

Plats

Hälsohögskolan, Ga 334


Direktlänk

Inspirationsmöte - därför bör du bli utbytesstudent!

På Jönköping University är det lätt att studera utomlands. På inspirationsmötet får du veta mer om varför du bör ta chansen att bli utbytesstudent.

Mötet gäller dig som är student på Hälsohögskolan.


Arrangör: Högskoleservice

Föreläsning: Smått och gott om sexuell hälsa

19 november

12:00 - 13:00

E1405 på JTH

<p>En f&ouml;rel&auml;sning om hur du tar hand om dig sj&auml;lv och varandra.</p><p>F&ouml;rel&auml;sning f&ouml;r studenter, f&ouml;rel&auml;sare &auml;r Marie H&uuml;bsch, sjuksk&ouml;terska p&aring; Studenth&auml;lsan.<br /><br />Anm&auml;lan via mail till&nbsp;<a href="mailto:studenthalsan@ju.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20f%C3%B6rel%C3%A4sningen%20-%20Sm%C3%A5tt%20och%20gott">studenthalsan@ju.se</a>&nbsp;senast den 17/11. Eftersom Studenth&auml;lsan bjuder p&aring; en l&auml;ttare lunch v&auml;nligen ange eventuella allergier i din anm&auml;lan.<br />Begr&auml;nsat antal platser.</p>
19 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405 på JTH


Direktlänk

Föreläsning: Smått och gott om sexuell hälsa

En föreläsning om hur du tar hand om dig själv och varandra.

Föreläsning för studenter, föreläsare är Marie Hübsch, sjuksköterska på Studenthälsan.

Anmälan via mail till studenthalsan@ju.se senast den 17/11. Eftersom Studenthälsan bjuder på en lättare lunch vänligen ange eventuella allergier i din anmälan.
Begränsat antal platser.


Arrangör: Studenthälsan

Study skills - Get the most out of your studies (19/11)

19 november

16:00 - 19:00

Hc218

<p>Bj&ouml;rn Liljeqvist has more than 10 years experience in lecturing about study skills, memory techniques and speed reading. His book about study skills has sold over 18000 copies and it is recommended by many universities throughout Sweden.<br />Tuesday November 19th&nbsp; 4-7 pm</p><p>Hc218, School of Education and Communication</p><p><em>Arranged in cooperation with the Academic Resource Center</em></p><p><em><strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
19 november
16:00 - 19:00

Plats

Hc218


Direktlänk

Study skills - Get the most out of your studies (19/11)

Björn Liljeqvist has more than 10 years experience in lecturing about study skills, memory techniques and speed reading. His book about study skills has sold over 18000 copies and it is recommended by many universities throughout Sweden.
Tuesday November 19th  4-7 pm

Hc218, School of Education and Communication

Arranged in cooperation with the Academic Resource Center

Sign up here!


Arrangör: Career Center

Internships in Sweden and abroad -how to get them and where to start (21/11)

21 november

12:00 - 13:00

B1033

<p>Want to do an Internship, maybe even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional intern&shy;ships, information about how to find them and how to apply.</p><p>Thursday November 21st 12-1 pm<br />B1033 J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p><em>Lunch is offered to pre-registred students.</em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
21 november
12:00 - 13:00

Plats

B1033


Direktlänk

Internships in Sweden and abroad -how to get them and where to start (21/11)

Want to do an Internship, maybe even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional intern­ships, information about how to find them and how to apply.

Thursday November 21st 12-1 pm
B1033 Jönköping International Business School

Lunch is offered to pre-registred students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center

Disputation Karin Bertills

22 november

13:00 - 15:00

Hc113

<p>Den 22 november f&ouml;rsvarar Karin Bertills sin doktorsavhandling i handikappvetenskap.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>V&auml;lkomna att lyssna!</p>
22 november
13:00 - 15:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Disputation Karin Bertills

Den 22 november försvarar Karin Bertills sin doktorsavhandling i handikappvetenskap. 

 

Välkomna att lyssna!


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Personal branding (26/11)

26 november

12:00 - 13:00

E1405

<p>The future labour market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Tor&eacute;n, Career Counsellor<br />Tuesday November 26th 12-1 pm.</p><p>E1405 School of Engineering</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.</em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
26 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405


Direktlänk

Personal branding (26/11)

The future labour market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Torén, Career Counsellor
Tuesday November 26th 12-1 pm.

E1405 School of Engineering

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center

MMTC forskningsseminarium

27 november

12:00 - 13:00

B6046, JIBS

<p>MMTC forskningsseminarium presenterat av Tobias Fridholm</p>
27 november
12:00 - 13:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

MMTC forskningsseminarium

MMTC forskningsseminarium presenterat av Tobias Fridholm


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre

Career Planning (27/11)

27 november

12:00 - 13:00

E1405

<p>Career development and the 4 steps for successful career planning!</p><p>Andreas Tor&eacute;n, Career Counsellor</p><p>Wednesday November 27th &nbsp;12-1 pm</p><p>E1405 School of Engineering</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students.</em></p><p><em><strong>Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch</strong>.&nbsp;<strong><a href="https://ju.se/student/en/career/career-center/registration.html">Sign up here!</a></strong></em></p>
27 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405


Direktlänk

Career Planning (27/11)

Career development and the 4 steps for successful career planning!

Andreas Torén, Career Counsellor

Wednesday November 27th  12-1 pm

E1405 School of Engineering

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Centre for Family Enterprise and Ownership
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Media, Management and Transformation Centre
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information