Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mars

Nubbningsceremoni Forskarskolan (Röda Rummet)

1 mars - 1 mars

09:00 - 09:30

Röda Rummet HHJ

<p>Hej,</p><p>v&auml;lkommen till nubbningsceremoni d&auml;r doktoranderna Emelie Pettersson (Handikappvetenskap), Lina Emmesj&ouml; (H&auml;lsa och v&aring;rdvetenskap) samt Maria Sn&ouml;gren (H&auml;lsa och v&aring;rdvetenskap) nubbar sina nyligen publicerade artiklar.</p>
1 mars - 1 mars
09:00 - 09:30

Plats

Röda Rummet HHJ


Direktlänk

Nubbningsceremoni Forskarskolan (Röda Rummet)

Hej,

välkommen till nubbningsceremoni där doktoranderna Emelie Pettersson (Handikappvetenskap), Lina Emmesjö (Hälsa och vårdvetenskap) samt Maria Snögren (Hälsa och vårdvetenskap) nubbar sina nyligen publicerade artiklar.


Arrangör: Hälsohögskolan

Brown Bag seminar in Economics and Finance

4 mars - 4 mars

12:10 - 13:10

Zoom

<p>Dear colleagues,<strong>&nbsp;</strong></p><p>You are welcome to join us for the<br /><em>&ldquo;Brown Bag Seminar in Economics and Finance&rdquo;</em><br />presented by</p><p><a href="https://www.arthurseibold.com/"><strong>Arthur Seibold</strong></a></p><p>University of Mannheim</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong>Ti</strong><strong>tle:</strong> The Social Multiplier of Pension Reform</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Date:<strong> Monday, March 4</strong><br />Time:<strong> 12:10-13:10</strong><br />Host: Andrea Schneider</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>This presentation will be given on Zoom.<strong> </strong></p><p>Join the seminar in room B5002 or on Zoom</p><p>Zoom link: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F61904655393%3Fpwd%3DUy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09&amp;data=05%7C02%7Cbenjamin.larin%40ju.se%7C8865a54ea0d04633e47808dc0222212d%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638387592805494849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=ZFbFbk3VppK8adrDhbVPUcfyV8etjPcmr1Ym%2BXtfHl4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/61904655393?pwd=Uy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09</a></p><p>Meeting ID: 619 0465 5393</p><p>Password: BBEFS</p><p>&nbsp;</p><p>Please use <a href="https://jonkopinguniversity.sharepoint.com/:x:/s/G-EFSBrownBag/ERWuFtzyHLVCmvgfjP1YxFsBXWiLh8-gP6jtZr_SaPyv4g?e=8iMlQu">this link</a> to <strong>sign up for bilateral talks</strong> (online).<br />You can find this term&rsquo;s seminar program on our <a href="https://ju.se/en/research/research-groups/economics/seminars/brown-bag-seminar.html">webpage</a>.<br />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
4 mars - 4 mars
12:10 - 13:10

Plats

Zoom


Direktlänk

Brown Bag seminar in Economics and Finance

Dear colleagues, 

You are welcome to join us for the
“Brown Bag Seminar in Economics and Finance”
presented by

Arthur Seibold

University of Mannheim

 

 

 

Title: The Social Multiplier of Pension Reform

 

Date: Monday, March 4
Time: 12:10-13:10
Host: Andrea Schneider

 

This presentation will be given on Zoom.

Join the seminar in room B5002 or on Zoom

Zoom link: https://ju-se.zoom.us/j/61904655393?pwd=Uy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09

Meeting ID: 619 0465 5393

Password: BBEFS

 

Please use this link to sign up for bilateral talks (online).
You can find this term’s seminar program on our webpage.
 

 


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Disputation - Pontus Bäckström

8 mars - 8 mars

13:00 - 15:00

Hc218 och Zoom

<p>V&auml;lkomna p&aring; Pontus B&auml;ckstr&ouml;ms disputation i pedagogik med titeln &ldquo;Exploring Mechanisms of Peer Effects in Education: Frame Factor Analyses of Classrom Instruction&rdquo;!<br /><br />Opponent &auml;r Jan Eric Gustafsson, G&ouml;teborgs universitet.<br /><br />Efter seminariet bjuds p&aring; enklare mingel p&aring; plan 4 p&aring; HLK.<br /><br />Det &auml;r &auml;ven m&ouml;jligt att delta via Zoom:<br /><a href="https://ju-se.zoom.us/j/68372513621?pwd=YU9yY2oyZzRJd1NSL2dES2JBYmJMZz09">https://ju-se.zoom.us/j/68372513621?pwd=YU9yY2oyZzRJd1NSL2dES2JBYmJMZz09</a></p><p>Meeting ID: 683 7251 3621<br />Passcode: 093774<br /><br /><strong><em>Spikning av avhandlingen sker den 9 februari kl. 13.00 p&aring; plan 3 p&aring; HLK.</em></strong></p>
8 mars - 8 mars
13:00 - 15:00

Plats

Hc218 och Zoom


Direktlänk

Disputation - Pontus Bäckström

Välkomna på Pontus Bäckströms disputation i pedagogik med titeln “Exploring Mechanisms of Peer Effects in Education: Frame Factor Analyses of Classrom Instruction”!

Opponent är Jan Eric Gustafsson, Göteborgs universitet.

Efter seminariet bjuds på enklare mingel på plan 4 på HLK.

Det är även möjligt att delta via Zoom:
https://ju-se.zoom.us/j/68372513621?pwd=YU9yY2oyZzRJd1NSL2dES2JBYmJMZz09

Meeting ID: 683 7251 3621
Passcode: 093774

Spikning av avhandlingen sker den 9 februari kl. 13.00 på plan 3 på HLK.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Mötesplatsen på Rio!

11 mars - 11 mars

16:30 - 18:30

Rio

<p>Vill du l&auml;ra k&auml;nna nya m&auml;nniskor? D&aring; kan M&ouml;tesplatsen vara n&aring;got f&ouml;r dig! D&auml;r kan du tr&auml;ffa andra f&ouml;r att fika, spela spel eller bara h&auml;nga. M&ouml;tesplatsen p&aring;g&aring;r under hela v&aring;rterminen, varannan m&aring;ndag eftermiddag. Vi bjuder p&aring; fika!</p><p>&nbsp;</p>
11 mars - 11 mars
16:30 - 18:30

Plats

Rio


Direktlänk

Mötesplatsen på Rio!

Vill du lära känna nya människor? Då kan Mötesplatsen vara något för dig! Där kan du träffa andra för att fika, spela spel eller bara hänga. Mötesplatsen pågår under hela vårterminen, varannan måndag eftermiddag. Vi bjuder på fika!

 


Arrangör: Studenthälsan

Spikning Lisbeth Johansson

14 mars - 14 mars

10:00 - 10:30

Röda Rummet

<p>Lisbeth Johansson spikar sin avhandling med titeln&nbsp;<em>&quot;</em><em>To do or not to do? </em><em>Physical activity in relation to socioeconomic status and health &ndash; a salutogenic perspective in the context of targeted health dialogues&quot;</em></p><p>V&auml;lkommen till R&ouml;da Rummet 14 mars kl 10:00</p><p>&nbsp;</p><p>Disputation &auml;ger rum&nbsp;5 april 2024, kl 09:00 i Forum Humanum,HHJ</p>
14 mars - 14 mars
10:00 - 10:30

Plats

Röda Rummet


Direktlänk

Spikning Lisbeth Johansson

Lisbeth Johansson spikar sin avhandling med titeln "To do or not to do? Physical activity in relation to socioeconomic status and health – a salutogenic perspective in the context of targeted health dialogues"

Välkommen till Röda Rummet 14 mars kl 10:00

 

Disputation äger rum 5 april 2024, kl 09:00 i Forum Humanum,HHJ


Arrangör: Hälsohögskolan

Spikning - Karen Ann Blom

14 mars - 14 mars

13:00 - 13:30

Plan 3, HLK

<p>V&auml;lkomna att delta n&auml;r Karen Ann Blom spikar sin avhandling i pedagogik med titeln&nbsp;&ldquo;Ordinary People, Meaningful Pasts: Negotiating Narratives in Public Pedagogical Spaces of Family History Research&rdquo;.<br /><br />Spikningen sker p&aring; plan 3 p&aring; HLK.</p>
14 mars - 14 mars
13:00 - 13:30

Plats

Plan 3, HLK


Direktlänk

Spikning - Karen Ann Blom

Välkomna att delta när Karen Ann Blom spikar sin avhandling i pedagogik med titeln “Ordinary People, Meaningful Pasts: Negotiating Narratives in Public Pedagogical Spaces of Family History Research”.

Spikningen sker på plan 3 på HLK.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Öppet hus på Jönköping University

16 mars - 16 mars

10:00 - 14:00

Jönköping University

<p>V&auml;lkommen p&aring; &Ouml;ppet hus p&aring; v&aring;rt h&ouml;gskolecampus i J&ouml;nk&ouml;ping l&ouml;rdag 16 mars 2024 kl 10-14. Under dagen &auml;r du v&auml;lkommen att g&aring; p&aring; informationspass f&ouml;r just den eller de utbildningar du &auml;r intresserad av. Du kan kolla in h&ouml;gskoleomr&aring;det med v&aring;ra fyra fackh&ouml;gskolor och tr&auml;ffa studenter och personal fr&aring;n olika utbildningar. Detta &auml;r en dag p&aring; plats i J&ouml;nk&ouml;ping som du absolut inte ska missa om du funderar p&aring; att plugga hos oss.</p><p><a href="https://ju.se/studera/traffa-oss/oppet-hus.html">Aktiviteter&nbsp;f&ouml;r dagen presenteras h&auml;r.</a></p>
16 mars - 16 mars
10:00 - 14:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Öppet hus på Jönköping University

Välkommen på Öppet hus på vårt högskolecampus i Jönköping lördag 16 mars 2024 kl 10-14. Under dagen är du välkommen att gå på informationspass för just den eller de utbildningar du är intresserad av. Du kan kolla in högskoleområdet med våra fyra fackhögskolor och träffa studenter och personal från olika utbildningar. Detta är en dag på plats i Jönköping som du absolut inte ska missa om du funderar på att plugga hos oss.

Aktiviteter för dagen presenteras här.


Arrangör: Jönköping University

JU LIVE - Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva

21 mars - 21 mars

16:00 - 17:00

Högskolebiblioteket

<p>V&auml;lkommen till del tv&aring; av fyra i J&ouml;nk&ouml;ping Universitys popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sningsserie JU LIVE.&nbsp;</p><p>H&auml;r f&aring;r du kostnadsfritt ta del av sp&auml;nnande och samh&auml;llsnyttig forskning som p&aring;g&aring;r p&aring; JU. Du bjuds ocks&aring; p&aring; fika.</p><p>Dagens f&ouml;rel&auml;sning h&aring;lls av Yashar Mahmud, postdoktor p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.&nbsp;&nbsp;Hans f&ouml;rel&auml;sning &quot;Unikt projekt f&ouml;rb&auml;ttrar omsorgen f&ouml;r &auml;ldre d&ouml;va&quot;&nbsp;handlar om att&nbsp;sv&aring;righeter att kommunicera och bristande tillit till samh&auml;llet g&ouml;r att m&aring;nga d&ouml;va inte f&aring;r adekvat v&aring;rd och omsorg, samt en ensam &aring;lderdom. Men ett unikt projekt i Sm&aring;land &auml;ndrar p&aring; det.</p><p>Under f&ouml;rel&auml;sningen deltar ocks&aring; &Aring;sa Gustavsson, projektledare J&ouml;nk&ouml;pings L&auml;ns D&ouml;vas och Teckenspr&aring;kigas f&ouml;rbund. <a href="http://movadot.se">L&auml;s mer om &Aring;sa Gustavsson och projektet h&auml;r.</a></p><p>L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningarna och anm&auml;l dig p&aring;&nbsp;<a href="https://ju.se/julive">ju.se/julive</a><br /><br />Varmt v&auml;lkommen</p>
21 mars - 21 mars
16:00 - 17:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

JU LIVE - Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva

Välkommen till del två av fyra i Jönköping Universitys populära föreläsningsserie JU LIVE. 

Här får du kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på JU. Du bjuds också på fika.

Dagens föreläsning hålls av Yashar Mahmud, postdoktor på Hälsohögskolan.  Hans föreläsning "Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva" handlar om att svårigheter att kommunicera och bristande tillit till samhället gör att många döva inte får adekvat vård och omsorg, samt en ensam ålderdom. Men ett unikt projekt i Småland ändrar på det.

Under föreläsningen deltar också Åsa Gustavsson, projektledare Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund. Läs mer om Åsa Gustavsson och projektet här.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på ju.se/julive

Varmt välkommen


Arrangör: Jönköping University

MMTC Conference: Unity in Diversity? Cultivating Inclusive Excellence

26 mars - 26 mars

09:00 - 16:00

Jönköping International Business School

<p>I dagens globala samh&auml;lle &auml;r resan mot m&aring;ngfald, j&auml;mlikhet och inkludering p&aring; olika niv&aring;er av ekonomin b&aring;de avg&ouml;rande och utmanande. Konferensen &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r alla intresserade, och samlar forskare, praktiker och experter, med m&aring;let att f&ouml;rdjupa v&aring;r f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r m&aring;ngfald och inkludering fr&aring;n nationell niv&aring; till individniv&aring;.</p><p>En av konferensens huvudtalare &auml;r Sveriges j&auml;mst&auml;lldhets- och bitr&auml;dande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg.</p><p>Varmt v&auml;lkommen att delta i en dag fylld med insiktsfulla diskussioner som inspirerar till nya tankar och diskussioner om resan mot ett inkluderande samh&auml;lle.</p><p>&Ouml;ppet f&ouml;r allm&auml;nheten.</p><p>Notera: Konferensen kommer h&aring;llas p&aring; englska.</p><p>Se hela programmet och registrera dig <a href="https://ju.se/center/mmtc/mmtc-events.html#showmore-UnityinDiversity!CultivatinginclusiveExcellence.">h&auml;r</a></p>
26 mars - 26 mars
09:00 - 16:00

Plats

Jönköping International Business School


Direktlänk

MMTC Conference: Unity in Diversity? Cultivating Inclusive Excellence

I dagens globala samhälle är resan mot mångfald, jämlikhet och inkludering på olika nivåer av ekonomin både avgörande och utmanande. Konferensen är öppen för alla intresserade, och samlar forskare, praktiker och experter, med målet att fördjupa vår förståelse för mångfald och inkludering från nationell nivå till individnivå.

En av konferensens huvudtalare är Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg.

Varmt välkommen att delta i en dag fylld med insiktsfulla diskussioner som inspirerar till nya tankar och diskussioner om resan mot ett inkluderande samhälle.

Öppet för allmänheten.

Notera: Konferensen kommer hållas på englska.

Se hela programmet och registrera dig här


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre