Canvas

Canvas är högskolans nya webbaserade lärplattform. Canvas kommer från höstterminen 2020 helt ersätta PingPong.

I Canvas kan lärare och studenter interagera med varandra och här kan kursmaterial, inlämningar, grupper, anslag och mycket annat hanteras. Feedback och resultat på uppgifter kan skötas härifrån men kom ihåg att inget resultat är slutgiltigt förrän det är infört i Ladok. För att kunna använda Canvas på din dator behöver du en uppdaterad version av någon av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

OBS! För att som student komma åt din kurs i Canvas måste du ha registrerat dig på kursen i Ladok. Efter registreringen kan du omgående logga in i Canvas men det kan ta upp till en (1) arbetsdag innan kurserna blir synliga i systemet. Därefter är det kursansvarig som publicerar (öppnar) kursen.

Kurslista

Under hösten 2019 och våren 2020 är det endast utvalda kurser som använder Canvas. Nedanstående listor visar vilka det gäller. Om din kurs ej finns med på listan så använder den istället PingPong.

Senaste uppdatering 2020-04-15.

Vårterminen 2020

HHJ

 • Aktivitetsbalans och dess betydelse för hälsa och välbefinnande - HHVN10, H0024, vecka 4-23
 • Aktivitetsbalans ur olika perspektiv - HAON10, H0020, vecka 4-23
 • Aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer - HHMN10, H0023, vecka 4-23
 • Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs - HAFK13, H0063, vecka 4-8
 • Applied Materials Technology - HMTK19, H0010, vecka 4-13
 • Arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv - HFMN10, H0022, vecka 4-23
 • Att åldras med omsorg - HAOG17, 21190, vecka 14-23
 • Biokemi, I - HB1K16, H0050, vecka 4-8
 • Biokemi, II - HB2K16, H0051, vecka 14-18
 • (Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete - HBEP11, H0052, vecka 14-23) PING PONG
 • (Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete - HBEP11, H0131, vecka 14-23) PING PONG
 • Civilrätt - HCRN14, H0079, vecka 4-8
 • (Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning - HDVS28, H0132, vecka 4-23) PING PONG
 • Farmakologi, grundkurs - HFGK11, H0064, vecka 14-18
 • Förvaltningsrätt - HFRN14, H0080, vecka 9-13
 • Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad - HGGN10, H0033, vecka 7-20
 • Grundläggande psykologi för socionomer - HGSK19, H0081, vecka 19-23
 • Health and Welfare in a Changing Society - HHWK10, H0178, vecka 4-5
 • Hematologi - HHTK17, H0055, vecka 14-23
 • Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj - HHHN10, H0045, vecka 21-23
 • Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle - HHFN10, H0044, vecka 4-6
 • Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs - HKYN19, H0126, vecka 4-18
 • Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl - HKMN19, H0125, vecka 19-23
 • Laboratoriemetodik, grundläggande - HLMN12, H0056, vecka 4-23
 • Medicinsk fysik - HMFG11, H0127, vecka 19-23
 • Medicinsk mikrobiologi - HMMA17, H0058, vecka 19-23
 • Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor - HMVG19, H0065, vecka 4-8
 • Migration, integration och socialt arbete - HMSK10, H0082, vecka 19-23
 • Morfologisk cellbiologi - HMCK12, H0057, vecka 4-11
 • Människan i ett livscykelperspektiv - HMLG18, H0142, vecka 4-10
 • Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor - HMYG19, H0062, vecka 9-13
 • Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier - HNLN19, H0078, vecka 4-18
 • Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning - HNVN19, H0075, vecka 4-18
 • Occupational Therapy after War-Related Trauma - HKTN10, H0026, vecka 4-23
 • Occupational Therapy and Activity Limitations throughout Life - HAPN10, H0007, vecka 4-11
 • Occupational Therapy and Creativity - HKRN10, H0025, vecka 4-23
 • Occupational Therapy and Occupational Limitations when in Ill Health and vulnerable Life Situations - HALN10, H0006, vecka 16-23
 • Occupational Therapy, Clinical Placement - HAVN10, H0021, vecka 12-15
 • Occupational Therapy, Theory and Evidence-based Practice II - HO2S20, H0048, vecka 4-23
 • Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap - HOPG18, H0083, vecka 4-23
 • Omvårdnad vid sviktande hälsa - HOSN19, H0117, vecka 4-23
 • Omvårdnad, examensarbete för magister - HOET22, 21144, vecka 4-23
 • Omvårdnad, examensarbete för magister - HOET22, H0144, vecka 4-23
 • Omvårdnad, examensarbete för magister - HOET22, H0145, vecka 4-13
 • Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv - HHLN19, H0054, vecka 4-23
 • Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning - HOKG18, H0059, vecka 11-18
 • Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I - HOKK19, H0060, vecka 4-23
 • Palliativ omvårdnad - HPON10, H0046, vecka 7-20
 • Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet - HPSS20, H0077, vecka 4-13
 • Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics - HPOK19, H0016, vecka 4-13
 • Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn - HPTR20, H0151, vecka 4-13
 • Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation - HPFK19, H0111, vecka 9-13
 • Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet - HPRK19, H0112, vecka 14-23
 • Prosthetic and Orthotic Management of the Foot - HFOK10, H0009, vecka 14-23
 • Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb I - HPMK19, H0015, vecka 14-23
 • Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II - H2PK10, H0001, vecka 4-13
 • Psykiatrisk omvårdnad - HPSN10, H0047, vecka 7-20
 • Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre - HPHG16, 21182, vecka 14-23
 • Psykologi för sjuksköterskor - HPSG18, H0109, vecka 18-23
 • Psykologiska perspektiv i socialt arbete - HPAK10, H0084, vecka 4-8
 • Radiografi - undersökningsmetodik, grundkurs - HRUN19, H0124, vecka 4-8
 • Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs - HRMN19, H0123, vecka 9-23
 • Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - HSHS20, H0076, vecka 14-23
 • Samverkan inom arbetsrehabilitering - HSAN10, H0028, vecka 4-23
 • Scientific Methods and Statistics - HSCG10, H0017, vecka 4-13
 • Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor - HSFN19, H0067, vecka 4-23
 • Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs - HSDK11, H0066, vecka 9-13
 • Smärta och dess relation till aktivitet och delaktighet - HRAN10, H0027, vecka 4-23
 • Social Work with Groups and in Community - HSGN13, H0041, vecka 9-13
 • Social Work, Social Change with Groups and in Community - HSGN14, H0091, vecka 9-13
 • Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective - HSWK19, H0098, 14-18
 • Socialrätt - HSRN14, H0087, vecka 14-18
 • Socialt arbete, profession och kunskapsområde - HSKG19, H0085, vecka 4-13
 • Socialt arbete, social- och välfärdspolitik - HSSK19, H0088, vecka 14-18
 • Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation - HSUN14, H0089, vecka 19-23
 • Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I - HV1N16, H0090, vecka 4-8
 • Socialt förändringsarbete med individ och nätverk - HSIN18, H0148, vecka 14-23
 • Sociologiska perspektiv i socialt arbete - HSOK10, H0086, vecka 9-18
 • Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad - HTAK19, H0177, vecka 14-17
 • Understanding Participation for Children with Disabilities and their Families - HUCN10, H0029, vecka 4-23
 • Vardagens aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv - HVAN10, H0030, vecka 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård - HVSR20, H0135, vecka 14-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård - HVSR20, H0138, vecka 4-13
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad - HVOR29, H0150, vecka 14-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning primärvård och hemsjukvård - HVPR20, H0140, vecka 14-23
 • Vetenskaplig grundkurs - HANB11, H0049, vecka 19-23

HLK

 • (1900-talshistoria - kronologi och perspektiv - LHKG17, 22628, vecka 4-23) PING PONG
 • Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) - LBBN17, L0039, vecka 4-8
 • Budget och personalekonomi - LBPK16, L0104, vecka 9-13
 • Communication Theories and Strategies - LCTG10, L0140, vecka 19-23
 • Conflict Transformation, International Work - LCFG18, 22650, vecka 4-8
 • Conflict Transformation, International Work - LCFG18, L0003, vecka 4-8
 • Corporate Finance - LCFK17, L0004, vecka 14-18
 • Didaktiskt arbete i förskolan I - LD1K17, L0085, vecka 4-13
 • Digitalfoto - LDIB18, L0029, vecka 14-18
 • Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) - LD2S20, 22709, vecka 4-23
 • Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) - LD2S20, 30047, vecka 4-23
 • Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 - LE1K19, L0040, vecka 14-23
 • Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 - LE2K19, L0041, vecka 4-13
 • Engelska III, engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare 4-6 - LE3K19, L0042, vecka 14-23
 • Engelska IV, språkdidaktik för grundlärare 4-6 - LE4K19, L0043, vecka 4-13
 • English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits - LE1K17, L0033, vecka 4-23
 • English for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits - LECP18, L0045, vecka 4-23
 • English for Secondary School Subject Teachers, 91-120 credits - LENT20, L0047, vecka 4-23
 • (English, 1-30 credits - LE1G18, 22651, vecka 4-23) PING PONG
 • Examensarbete för förskollärare - LEFP17, L0105, vecka 14-23
 • Examensarbete för grundlärare fritidshem - LEGP19, L0086, vecka 14-23
 • Examensarbete i Globala studier - LEGP18, L0096, vecka 14-23
 • Externredovisning - LERG17, L0108, vecka 4-8
 • Fritidshemmets pedagogiska grunder - LFPK17, L0065, vecka 4-13
 • Gender Geographies - LGGG18, 22652, vecka 14-23
 • Gender Geographies - LGGG18, L0007, vecka 14-23
 • Geografi - LGEG13, 22553, vecka 4-23
 • Geografi för ämneslärare 7-9, 1-30 hp - LGEK10, L0034, vecka 4-23
 • Graphic Print Production - LGPG18, 22678, vecka 4-13
 • Graphic Print Production - LGPG18, L0008, vecka 4-13
 • Handledarutbildning-VFU - LHUN18, 22687, vecka 5-22
 • Handledda samtal - LHSG14, 22583, vecka 4-23
 • Historia för ämneslärare, 1-30 hp - LH1K10, L0038, vecka 4-23
 • Historia för ämneslärare, 61-90 hp - LH3P16, L0048, vecka 4-23
 • Historia för ämneslärare, 91-120 hp - LHCT29, L0049, vecka 4-23
 • Human Rights in International Development Work - LHRG18, 22677, vecka 19-23
 • Human Rights in International Development Work - LHRG18, L0010, vecka 19-23
 • Högskolepedagogik, grundläggande - LHGR26, 30021, vecka 4-13
 • Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder - LIKG18, 22654, vecka 4-23
 • Idrott och hälsa, 31-45 hp - LIHK17, 22648, vecka 5-22
 • Integration i samhället - YLINT7, YL012, vecka 9-22
 • Integration i samhället - YLINT, YL009, vecka 9-22
 • Intercultural and International Communication - LIIG19, 22688, vecka 4-13
 • Intercultural and International Communication - LIIG19, L0011, vecka 4-13
 • Internal Marketing and Communication - LIMK18, L0012, vecka 19-23
 • Internet and Web Design - LIWK16, L0014, vecka 4-13
 • Islam i Sverige - LISG16, 22604, vecka 4-13
 • Kommunikation för hållbar utveckling - LKHK10, L0134, vecka 9-13
 • (Kommunikation och organisation - LKOK18, L0050, vecka 4-8) PING PONG
 • Kreativt skrivande - litterär gestaltning I - LKSG10, 22713, vecka 4-23
 • Kulturmöten och interkulturell pedagogik - LKPR27, L0114, vecka 4-23
 • Ledningsgruppens arbete och retorik - LLAN18, L0117, vecka 14-18
 • Litteraturvetenskap, introduktionskurs - LLIG19, 22691, vecka 4-23
 • Man, Society and Environment - LMSG10, L0142, vecka 9-13
 • Marknads- och kommunikationsrätt - LMKG17, 22647, vecka 4-23
 • Marknads- och kommunikationsrätt - LMKG17, L0030, vecka 4-23
 • Matematik I för grundlärare F-3 - LM1N17, L0067, vecka 4-8
 • Matematik II för grundlärare F-3 - LM2N17, L0069, vecka 9-13
 • Matematik III för grundlärare F-3 - LM3N17, L0070, vecka 15-23
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l - LMTK18, L0132, vecka 14-18
 • Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 - LN1K17, L0064, vecka 19-23
 • Naturvetenskap och teknik i förskolan - LNTN17, L0119, vecka 14-23
 • Natur- och kulturguide i Östra Vätterbranterna - LNKG10, 22714, vecka 4-23
 • Organisationsteori - LOTG18, 22693, vecka 14-18
 • Organisationsteori - LOTG18, L0098, vecka 14-18
 • Practical English - LPEG19, 22694, vecka 4-13
 • Projektledning i praktiken - LPLG15, 22706, vecka 4-13
 • Radio Production and Live Broadcast - LRBN17, L0016, vecka 14-23
 • Rekryteringsutbildning för blivande skolledare (uppdragsutbildning) - URUN10, URUN1, vecka 8-47
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp - LR1K17, L0035, vecka 4-23
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp - LR3P16, L0052, vecka 4-23
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 91-120 hp - LRCT29, L0053, vecka 4-23
 • Religiösa sekter och nya religiösa rörelser - LRSG19, 22696, vecka 4-13
 • Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp - LSHK17, 22640, vecka 4-23
 • Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp - LSHK17, L0036, vecka 4-23
 • Samhällskunskap för ämneslärare, 91-120 hp - LSCT29, L0054, vecka 4-23
 • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 - LSGK17, L0057, vecka 9-18
 • Samhällsvetenskaplig metod: fördjupning - LSMN17, L0100, vecka 4-8
 • Samhällsvetenskaplig metod: introduktion - LSMG16, L0099, vecka 4-8
 • Självständigt arbete för grundlärare 4-6 - LSAP17, L0074, vecka 4-13
 • Självständigt arbete för grundlärare F-3 - LSGP17, L0076, vecka 4-13
 • Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare 4-6 (UVK) - LSLN19, L0078, vecka 14-18
 • Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 (UVK) - LSUN19, L0081, vecka 19-23
 • Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (UVK) - LSFN19, L0075, vecka 9-13
 • Sociala medier i teori och praktik - LSMG19, 22700, vecka 4-23
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK) - LSRN19, L0087, vecka 19-23
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK) - LSLN17, L0077, vecka 14-18
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) - LSRR29, L0059, vecka 7-13
 • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) - LSRN17, L0080, vecka 4-8
 • Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) - LSPR28, L0058, vecka 15-23
 • Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) - LSPN17, L0079, vecka 19-23
 • Specialpedagogik i förskolan (UVK) - LSFN17, L0121, vecka 9-13
 • Specialpedagogik, grundkurs - LSGG18, 22698, vecka 4-23
 • Sport Traditions in a Swedish Perspective - LSTG19, L0020, vecka 9-18
 • Strategic HR - LSCK18, L0018, vecka 4-8
 • Sustainability Challenges - LHUK10, L0141, vecka 14-23
 • Swedish Language, Culture and Society 2 - LS2K15, L0002, vecka 14-23
 • Swedish Language, Culture and Society I - LS1G15, L0001, vecka 4-13
 • Svenska för ämneslärare, 1-30 hp - LSVK17, 22641, vecka 4-23
 • Svenska för ämneslärare, 1-30 hp - LSVK17, L0037, vecka 4-23
 • (Svenska för ämneslärare, 91-120 hp - LSDT20, L0056, vecka 4-23) PING PONG
 • Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 - L1SK19, L0055, vecka 4-8
 • (Svenska I för grundlärare 4-6 - LS1N17, L0071, vecka 4-8) PING PONG
 • (Svenska II för grundlärare 4-6 - LS2N17, L0072, vecka 9-13) PING PONG
 • Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 - L3SN19, L0068, vecka 14-18
 • (Svenska III för grundlärare 4-6 - LS3N17, L0073, vecka 20-23) PING PONG
 • Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp - LS2K10, 22716, vecka 4-23
 • Teologi - en introduktion - LTIG10, 22717, vecka 4-23
 • Teorier och aktuell forskning i Globala studier - LTAN16, L0101, vecka 9-13
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) - LU1K17, L0122, vecka 19-23
 • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap - LUMK10, L0091, vecka 19-23
 • Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) - LU2N17, L0123, vecka 4-23
 • Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem - LUFK17, L0082, vecka 19-23
 • Utvecklingsstörning, grundkurs - LUGK19, 22704, vecka 4-23
 • Webbprojekt och design - LWDB18, L0028, vecka 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning - Företagsekonomi (VFU) - LVFV18, L0127, vecka 9-13
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare - LV2K17, L0092, vecka 14-18
 • (Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 - LVUN17, L0084, vecka 14-19) PING PONG
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 - LV2N17, L0083, vecka 14-19
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem - LVGK17, L0090, vecka 14-18
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare - LVEN17, L0063, vecka 4-9
 • Verksamhetsförlagd utbildning II, VAL - LV2N18, L0124, vecka 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare - LV3N17, L0062, vecka 14-19
 • Verksamhetsförlagd utbildning III, VAL - LV3N18, L0125, vecka 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem - LV4N18, L0088, vecka 9-13
 • Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik - LVFN18, L0089, vecka 4-8
 • Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK) - LVFN17, L0032, vecka 4-13
 • Video Production - LVPG16, L0026, vecka 14-23
 • Videoredigering i After Effects - LVEG19, 22719, vecka 4-23
 • Videoredigering och rörlig bild - LVGB19, 22720, vecka 4-23
 • Videoreporter - LVRA18, 22317, vecka 4-23
 • Äventyrspedagogik i skolan - LAPG15, 22555, vecka 4-23

JIBS

 • Anatomi och sjukdomslära - YJAOS9, YJ001, vecka 3-22
 • Brand Management - JBMN14, J0024, vecka 13-22
 • Business Statistics 1 - FSFG13, J0020, vecka 13-22
 • Corporate Finance 1 - FSAK13, J0033, vecka 3-12
 • Development Economics - JDEK17, J0038, vecka 13-22
 • Econometrics 1 - JE1K10, 24109, vecka 13-22
 • Econometrics 1 - JE1K10, J0069, vecka 13-22
 • Family Business Governance - UFGR20, UFGR2, vecka 13-22
 • Family Business Strategy - UFSR20, UFSR2, vecka 3-12
 • Finance and Business Analysis - FSCN13, J0034, vecka 3-12
 • Handelsrätt, 16-30 hp - AJEK13, 24187, vecka 3-12
 • Handelsrätt, 16-30 hp - AJEK13, J0002, vecka 3-12
 • Handelsrättslig översiktskurs - AJBG13, 24192, vecka 3-22
 • Handelsrättslig översiktskurs - AJBG13, J0001, vecka 3-22
 • International Marketing - MLIN13, J0062, vecka 13-22
 • International Marketing Law and Consumer Protection - JIMG14, J0047, vecka 3-12
 • International Trade Theory - JTTK18, 24107, vecka 3-12
 • International Trade Theory - JTTK18, J0068, vecka 3-12
 • Internship in Business Administration - JIAN18, J0011, vecka 3-12
 • Internship in Business Administration - JIBN18, J0016, vecka 3-22
 • Juridiskt regelverk och informationssäkerhet - YJJRI9, YJ004, vecka 3-22
 • Law and Economics - JLEK17, J0050, vecka 3-12
 • Leading and Owning a Family Enterprise - JLFN10, 24110, vecka 3-12
 • Leading and Owning a Family Enterprise - JLFN10, J0075, vecka 3-12
 • Lärande i arbete 2 (VA) - YJLI29, YJ007, vecka 12-16
 • Macroeconomic Principles - JMPG14, 24102, vecka 3-12
 • Macroeconomic Principles - JMPG14, J0065, vecka 3-12
 • Management Accounting - ACDK13, J0027, vecka 3-12
 • Marketing Management - MLBK13, 24196, vecka 13-22
 • Marketing Management - MLBK13, J0058, vecka 13-22
 • Medicinsk terminologi - YJMET9, YJ009, vecka 3-22
 • Organizing and Leading in a Sustainable World - JOSG10, 24111, vecka 13-22
 • Organizing and Leading in a Sustainable World - JOSG10, J0053, vecka 13-22
 • Organizing and Leading in a Sustainable World - JOSG10, J0066, vecka 3-12
 • Project Management - MGIN13, J0057, vecka 3-12
 • Purchasing and Sales - MLDK13, J0060, vecka 13-22
 • Redovisningsteori och koncernredovisning - ACEN13, J0076, vecka 13-22
 • Research Methods: Design, Implementation and Analysis - JRMK14, J0012, vecka 13-22
 • Skatterätt - AJMN13, 24198, vecka 13-22
 • Skatterätt - AJMN13, J0003, vecka 13-22
 • Sustainable Venture Development Across Borders - JSVN17, J0056, vecka 13-22
 • Swedish Language, Culture and Society 1 - JSAG13, J0013, vecka 4-13
 • Swedish Language, Culture and Society 2 - JSAK13, J0015, vecka 14-23
 • The Sustainable Enterprise - Social and Ecological Perspectives - JSEK17, J0055, vecka 3-22

JTH

 • Advanced Building Information Modeling - TABS29, T0046, vecka 3-12
 • Affärsmannaskap för IT - YTAFI0, Y0042, vecka 8-12
 • Basic Calculus - TGAG19, T0063, vecka 3-12
 • Basic FEM-analys - TGFK10, T0155, vecka 3-12
 • BIM 4 Projektering och produktion - Väg och vatten - T4VN10, T0012, vecka 3-12
 • BIM - Management and Control - TBMS29, T0047, vecka 3-22
 • Business and Economy - TFEK17, T0126, vecka 3-12
 • Business Planning and Entrepreneurship - TBPG19, T0062, vecka 3-12
 • Changeable and Reconfigurable Production Systems - TFBR20, 23108, vecka 3-22
 • Design Communication 2 - TD2S20, T0146, vecka 3-22
 • Design of Smart Enterprises - TSF428, T0135, vecka 3-12
 • Dynamiska Webbsystem 2 - YTDW20, Y0046, vecka 3-7
 • Embedded and Distributed AI - TEDS20, T0138, vecka 13-22
 • Envariabelanalys - TEVG17, T0102, vecka x-x
 • Ergonomics (Human Factors 2) - TERS27, T0125, vecka 3-22
 • Failure Analysis - THAS26, T0086, vecka 11-18
 • Final Project Work in Informatics - TEIV25, T0151, vecka 3-22
 • Final Project Work in Informatics - TWIP17, T0154, vecka 3-12
 • (Final Project Work in Product Development - TETT27, T0262, vecka 3-22) PING PONG
 • Final Project Work in Product Development - TEUV24, T0048, vecka 3-22 (för TASB7 - SUS BIM)
 • Functional Materials and Surfaces - TFYS29, T0113, vecka 3-12
 • Geographical Information Systems - TGIK18, T0044, vecka 3-12
 • Gjutdesign och kalkylering - TGKS26, T0085, vecka 19-22
 • Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry - TIDR28, T0049, vecka 13-22
 • Industrial Placement Course for New Media Design - TNGN19, T0153, vecka 13-22
 • Integrated Product and Production Development - TPPS29, T0028, vecka 3-12
 • Integrated Product Development 2 - TI2S29, T0115, vecka 13-22
 • Integrated Product Development I - TI1S29, T0114, vecka 3-12
 • Interaction Design - TINK18, T0133, vecka 3-12
 • Konstruktionselement - TKEN10, T0019, vecka 13-22
 • Machine Learning - TMLS20, T0139, vecka 3-12
 • Marketing Communication - TMCK18, T0132, vecka 13-22
 • (Matematisk statistik - TMSK17, T0024, vecka 3-12) PING PONG
 • Material i produkt och tillverkningsprocess - TTSK10, T0029, vecka 3-22
 • Material Testing and Characterisation - TMRR28, T0089, vecka 3-10
 • Mathematical Statistics SSCM - TMSK19, T0075, vecka 13-22
 • Mekanik och hållfasthetslära 1 - TM1K10, T0338, vecka 13-22
 • Moderna Webbapplikationer - YTMWA0, Y0078, vecka 13-22
 • Mätteknik och GIS - TMGK18, T0006, vecka 3-22
 • Next Generation Web - TNWS20, T0145, vecka 3-22
 • Optimization Driven Design - TODS29, T0116, vecka 13-22
 • Parametric Design and GIS - TPDR28, T0050, vecka 3-12
 • Product Development in Cross-discipline Teams - 2 - TP2S20, T0140, vecka 3-22
 • Production Management - TPLS29, T0027, vecka 13-22
 • Quality Management and Engineering - TKYK19, T0069, vecka 13-22
 • Research Methods - TRMR28, T0051, vecka 13-22
 • Research Methods in Computer Science and Informatics - TFIN18, T0118, vecka 3-12
 • Software Product Quality Assurance - TSPR20, T0141, vecka 3-22
 • Supply Chain Design - TUFS29, T0030, vecka 13-22
 • Sustainable Production - THPS29, T0018, vecka 3-12
 • Swedish Language, Culture and Society 1 - TS1G15, T0128, vecka 4-13
 • Swedish Language, Culture and Society 2 - TS2K15, T0129, vecka 14-23
 • Verksamhetsstrategi - TVHG10, T0150, vecka 3-12
 • Web Personalization - TWPS20, T0147, vecka 13-22

JUE

 • Pathway English 2 - PE2G18, PE2G8, vecka 3-19
 • Pathway for Natural Sciences - PNSX00, PNSX1, vecka 3-22
 • Pathway Life and Studies in Scandinavia 2 - PL2G18, PL2G8, vecka 3-19
 • Pathway Mathematics 1 - PM1F17, PM1F7, vecka 3-19
 • Pathway Semester for International Students - PSIG17, PSIG7, vecka 3-19
 • Pathway Summer - PWSG19, PWSG9, vecka 29-32

Höstterminen 2019

HHJ

 • Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning (HBNG17)
 • Co-production in Health and Welfare (HCPR29
 • Farmakologi och lagstiftning (HFLR29)
 • Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom (HHUR29)
 • Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde (HSAR29)
 • Omvårdnad vid sviktande hälsa (HOSN19)
 • Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn (HLBR29)
 • Sjukdomslära med förskrivningsrätt (HSFR29)
 • Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor (HSFN19)
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård (HVSR20)
 • Vetenskaplig grundkurs (HANB11)

HLK

 • Academic Social Responsibility (ASR) (LASR29)
 • Arbets- och organisationspsykologi (LAOG16)
 • Arbetsrätt I (LA2G19)
 • Copywriting (LWCN19)
 • Digitala Verktyg Kreativitet och Kritik (LDVG17)
 • Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) (LD1R29)
 • English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 (LEGN16)
 • Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) (LFFN18)
 • Globala ekonomiska och politiska institutioner (LGEG18)
 • Globala utmaningar: introduktion till Globala studier (LGUG15)
 • Historia för ämneslärare, 31 - 60 hp (LH2N16)
 • Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 hp (LIKG15)
 • Imperialism och världskrig, 1880 - 1945 (LIVG18)
 • Individuella skillnader med tillämpad psykometri (LISK17)
 • Integrerad Medieproduktion (LMKK18)
 • Leadership in a global context (LLGK17)
 • Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) (LLFG17)
 • Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) (LLUG16)
 • Medier, politik och samhälle (LMEG17)
 • Musik för grundlärare II (LMLN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Fysik (LNFN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Teknik (LNAN17)
 • Projekt- och produktionsleding (LPPK18)
 • Projektledning i praktiken (LPLG15)
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 31 - 60 hp (LR2N16)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6
  Religionskunskap (LSEN17)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6
  Samhällskunskap (LSSN17)
 • Sociala medier i teori och praktik (LSMG19)
 • Tillämpningsarbete företagsekonomi (LTFK17)
 • Tillämpningsarbete psykologi (LTPK19)
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II (LU2N16)
 • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap (LUMP18)
 • Utforskande matematik i förskolan (LUMK16)
 • Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier (LUTN16)
 • Utvärdering och utveckling och VFU III för grundlärare fristidshem (UVK) (LUUN17) PING PONG
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (LVPG17)
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder (LVMG17)
 • Videoproduktion (LVPK18)
 • Videoredigering och rörlig bild (LVGB19)

JIBS

 • Applied Management of Change and Innovation for Sustainability (JAMN28)
 • Basic Financial Accounting (ACBG13)
 • Ekonomistyrning (ACCK13)
 • Entrepreneurship and Business Planning (ENAG13)
 • Family Business, introduction and characteristics (uppdragsutbildning)(UFBR29)
 • Microeconomic Principles and Mathematics for Economics (JMEG14)
 • Principles of Project Management (MGBG13)
 • Strategic Entrepreneurship and Innovation (JSER25)

JTH

 • Analysis of Casting Defects (TGAS27) PING PONG
 • Artificial Intelligence (TAIK19)
 • Client-side Programming (TKPK18)
 • Custom Project Management TPNK18) PING PONG
 • Data Science (TDSR29)
 • Dynamiska Webbsystem I, 25 Yhp (YTDW19)
 • Graphic Design and Visual Communication I, 15 credits (TG1G17)
 • Industrial Product Realization in Collaboration (TIPR28)
 • Information Architectur (TAUK17)
 • Mathematics for Intelligent Systems (TMIR29)
 • Mekanik och hållfasthetslära 2 (TM2K19)
 • Motion Graphics (TMGN17)
 • Objektorienterad programmering med C#, 25Yhp (YTOPC9)
 • Principles of sustainable supply chain management (TSSG18)
 • Product Development in Cross-discipline Teams – 1 (TP1S29)
 • Web and User Interface Design (TWUG17)
 • Webbapplikation MVP (YTMVP9)
 • Väg- och trafikteknik (TVTN19)

JUE

 • Pathway Life and Studies in Scandinavia 1 (PL1G18)

Support

Har du problem med att logga in i Canvas, inte ser din kurs (som student kan du behöva vänta till efter kursstart) eller har andra frågor kring Canvas kan du lägga ett ärende till IT Helpdesk. Du kan också leta svar på egen hand i leverantörens Canvas-guiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller i vårt eget material på länkarna här nedan:

Mobil och surfplatta

Canvas finns som applikation både för Android och iOS. Sök efter "Canvas" i den appbutik som gäller för din enhet. Som student använder du appen Canvas Student och som lärare Canvas Teacher, utvecklare är Instructure. Mer information finns i leverantörens guidematerial för mobilapplikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in

För att logga in i Canvas går du till adressen canvas.ju.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och använder din e-postadress från JU och ditt lösenord.

Sidan uppdaterad 2020-06-08