Canvas

Canvas är högskolans nya webbaserade lärplattform. Canvas kommer under hösten 2019 och våren 2020 användas i vissa kurser och kommer från höstterminen 2020 helt ersätta PingPong, som används idag.

OBS! För att kunna logga in i Canvas måste du vara registrerad på din kurs. Efter registreringen kan du omgående logga in i Canvas men det kan ta upp till en (1) arbetsdag innan kurserna blir synliga i systemet. Därefter är det kursansvarig som publicerar (öppnar) kursen.


I Canvas kan du interagera med dina lärare och andra studenter, komma åt kursmaterial, ladda upp inlämningar med mera. Nedan följer information om hur man kommer igång med Canvas.
Under hösten 2019 och våren 2020 är det endast utvalda kurser som använder Canvas. Som lärare i en av nedanstående kurser ska du ha fått information separat, om inte kontakta IT Helpdesk.

Kurser i Canvas hösten 2019 (kompletteras efterhand)

HLK

 • Academic Social Responsibility (ASR) (LASR29)
 • Arbets- och organisationspsykologi (LAOG16)
 • Arbetsrätt I (LA2G19)
 • Copywriting (LWCN19)
 • Digitala Verktyg Kreativitet och Kritik (LDVG17)
 • Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) (LD1R29)
 • English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 (LEGN16)
 • Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) (LFFN18)
 • Globala ekonomiska och politiska institutioner (LGEG18)
 • Globala utmaningar: introduktion till Globala studier (LGUG15)
 • Historia för ämneslärare, 31 - 60 hp (LH2N16)
 • Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 hp (LIKG15)
 • Imperialism och världskrig, 1880 - 1945 (LIVG18)
 • Individuella skillnader med tillämpad psykometri (LISK17)
 • Integrerad Medieproduktion (LMKK18)
 • Leadership in a global context (LLGK17)
 • Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) (LLFG17)
 • Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) (LLUG16)
 • Medier, politik och samhälle (LMEG17)
 • Musik för grundlärare II (LMLN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Fysik (LNFN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Teknik (LNAN17)
 • Projekt- och produktionsleding (LPPK18)
 • Projektledning i praktiken (LPLG15)
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 31 - 60 hp (LR2N16)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6
  Religionskunskap (LSEN17)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6
  Samhällskunskap (LSSN17)
 • Sociala medier i teori och praktik (LSMG19)
 • Tillämpningsarbete företagsekonomi (LTFK17)
 • Tillämpningsarbete psykologi (LTPK19)
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II (LU2N16)
 • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap (LUMP18)
 • Utforskande matematik i förskolan (LUMK16)
 • Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier (LUTN16)
 • Utvärdering och utveckling och VFU III för grundlärare fristidshem (UVK) (LUUN17) PING PONG
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (LVPG17)
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder (LVMG17)
 • Videoproduktion (LVPK18)
 • Videoredigering och rörlig bild (LVGB19)

JTH

 • Analysis of Casting Defects (TGAS27) PING PONG
 • Artificial Intelligence (TAIK19)
 • Client-side Programming (TKPK18)
 • Custom Project Management TPNK18) PING PONG
 • Data Science (TDSR29)
 • Dynamiska Webbsystem I, 25 Yhp (YTDW19)
 • Graphic Design and Visual Communication I, 15 credits (TG1G17)
 • Industrial Product Realization in Collaboration (TIPR28)
 • Information Architectur (TAUK17)
 • Mathematics for Intelligent Systems (TMIR29)
 • Mekanik och hållfasthetslära 2 (TM2K19)
 • Motion Graphics (TMGN17)
 • Objektorienterad programmering med C#, 25Yhp (YTOPC9)
 • Principles of sustainable supply chain management (TSSG18)
 • Product Development in Cross-discipline Teams – 1 (TP1S29)
 • Web and User Interface Design (TWUG17)
 • Webbapplikation MVP (YTMVP9)
 • Väg- och trafikteknik (TVTN19)

JIBS

 • Applied Management of Change and Innovation for Sustainability (JAMN28)
 • Basic Financial Accounting (ACBG13)
 • Ekonomistyrning (ACCK13)
 • Entrepreneurship and Business Planning (ENAG13)
 • Family Business, introduction and characteristics (uppdragsutbildning)(UFBR29)
 • Microeconomic Principles and Mathematics for Economics (JMEG14)
 • Principles of Project Management (MGBG13)
 • Strategic Entrepreneurship and Innovation (JSER25)

HHJ

 • Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning (HBNG17)
 • Co-production in Health and Welfare (HCPR29
 • Farmakologi och lagstiftning (HFLR29)
 • Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom (HHUR29)
 • Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde (HSAR29)
 • Omvårdnad vid sviktande hälsa (HOSN19)
 • Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn (HLBR29)
 • Sjukdomslära med förskrivningsrätt (HSFR29)
 • Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor (HSFN19)
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård (HVSR20)
 • Vetenskaplig grundkurs (HANB11)

JUE

 • Pathway Life and Studies in Scandinavia 1 (PL1G18)

Att logga in på Canvas som student

För att logga in i Canvas går du till adressen canvas.ju.se och använder din e-postadress från JU och ditt lösenord. Din inloggning aktiveras i Canvas i nära anslutning till kursstart.

Dina kurser i Canvas som student

För att din kurs ska vara synlig i Canvas måste du vara registrerad på kursen i Ladok.

Canvas App

Canvas finns även som applikation för Android och iOS med namnet Canvas Student.

Support

Har du problem med att logga i Canvas efter kursstart eller har andra frågor kring Canvas kan du lägga ett ärende till IT Helpdesk. Under hösten 2019 kommer guider och instruktioner till Canvas att bli tillgängliga här och i Canvas hjälpmeny.

Sidan uppdaterad 2019-11-11

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information