Canvas

Canvas is the online learning management system at Jönköping University. During the Autumn semester 2019 and the Spring semester 2020 Canvas will be used in a limited number of courses. From the Autumn semester 2020 Canvas will completely replace PingPong. 

NOTE! To be able to log in to Canvas you have to be registered to your course. After the registration it may take up to one work day befor your user account is imported to Canvas.

 

In Canvas you can interact with your teachers and other students, access course material, upload assignments and much more. Below you can find information about how to get started in Canvas.

Courses in Canvas in the Autumn 2019 (will be updated)

During the Autumn 2019, only selected courses will use Canvas. As a teacher in one of the courses below, you should have received information separately. If you have questions, please contact IT Helpdesk.

Courses in Canvas autumn 2019 (the list may be updated)

HLK

 • Academic Social Responsibility (ASR) (LASR29)
 • Arbets- och organisationspsykologi (LAOG16)
 • Arbetsrätt I (LA2G19)
 • Copywriting (LWCN19)
 • Digitala Verktyg Kreativitet och Kritik (LDVG17)
 • Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) (LD1R29)
 • English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 (LEGN16)
 • Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) (LFFN18)
 • Globala ekonomiska och politiska institutioner (LGEG18)
 • Globala utmaningar: introduktion till Globala studier (LGUG15)
 • Historia för ämneslärare, 31 - 60 hp (LH2N16)
 • Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 hp (LIKG15)
 • Imperialism och världskrig, 1880 - 1945 (LIVG18)
 • Individuella skillnader med tillämpad psykometri (LISK17)
 • Integrerad Medieproduktion (LMKK18)
 • Leadership in a global context (LLGK17)
 • Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) (LLFG17)
 • Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) (LLUG16)
 • Medier, politik och samhälle (LMEG17)
 • Musik för grundlärare II (LMLN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Fysik (LNFN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Teknik (LNAN17)
 • Projekt- och produktionsleding (LPPK18)
 • Projektledning i praktiken (LPLG15)
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 31 - 60 hp (LR2N16)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6
  Religionskunskap(LSEN17)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6 Samhällskunskap(LSSN17)
 • Sociala medier i teori och praktik (LSMG19)
 • Tillämpningsarbete företagsekonomi (LTFK17)
 • Tillämpningsarbete psykologi (LTPK19)
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II (LU2N16)
 • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap (LUMP18)
 • Utforskande matematik i förskolan (LUMK16)
 • Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier (LUTN16)
 • Utvärdering och utveckling och VFU III för grundlärare fristidshem (UVK) (LUUN17)
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (LVPG17)
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder (LVMG17)
 • Videoproduktion (LVPK18)
 • Videoredigering och rörlig bild (LVGB19)

JTH

 • Analysis of Casting Defects (TGAS27) PING PONG
 • Artificial Intelligence (TAIK19)
 • Client-side Programming (TKPK18
 • Custom Project Management (TPNK18)
 • Data Science (TDSR29)
 • Dynamiska Webbsystem I, 25 Yhp (YTDW19)
 • Graphic Design and Visual Communication I, 15 credits (TG1G17)
 • Industrial Product Realization in Collaboration (TIPR28)
 • Information Architectur (TAUK17)
 • Mathematics for Intelligent Systems (TMIR29)
 • Mekanik och hållfasthetslära 2 (TM2K19)
 • Motion Graphics (TMGN17)
 • Objektorienterad programmering med C#, 25Yhp (YTOPC9)
 • Principles of sustainable supply chain management (TSSG18)
 • Product Development in Cross-discipline Teams – 1 (TP1S29)
 • Web and User Interface Design (TWUG17)
 • Webbapplikation MVP (YTMVP9)
 • Väg- och trafikteknik (TVTN19)

JIBS

 • Applied Management of Change and Innovation for Sustainability (JAMN28)
 • Basic Financial Accounting (ACBG13)
 • Ekonomistyrning (ACCK13)
 • Entrepreneurship and Business Planning (ENAG13)
 • Family Business, introduction and characteristics (uppdragsutbildning)(UFBR29)
 • Microeconomic Principles and Mathematics for Economics (JMEG14)
 • Principles of Project Management (MGBG13)
 • Strategic Entrepreneurship and Innovation (JSER25)

HHJ

 • Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning (HBNG17)
 • Co-production in Health and Welfare (HCPR29
 • Farmakologi och lagstiftning (HFLR29)
 • Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom (HHUR29)
 • Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde (HSAR29)
 • Omvårdnad vid sviktande hälsa (HOSN19)
 • Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn (HLBR29)
 • Sjukdomslära med förskrivningsrätt (HSFR29)
 • Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor (HSFN19)
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård (HVSR20)

JUE

 • Pathway Life and Studies in Scandinavia 1 (PL1G18)


Logging in to Canvas as a student

When logging in to Canvas at canvas.ju.se, use your Jönköping University account and the corresponding password. Your Canvas user account will be activated close to when the course starts.

Your courses in Canvas as a student

To be able to access your course in Canvas you must be registered for the course in Ladok.

Canvas App

Canvas is available as an application for Android and iOS named Canvas Student.

Support

If you have any questions about Canvas you can post a case to IT Helpdesk. During the Autumn semester 2019 guides and manuals will be published here and inside Canvas.

Content updated 2019-10-01

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information