Canvas

Canvas is the online learning management system at Jönköping University. During the autumn semester 2019 and the spring semester 2020 Canvas will be used in a limited number of courses. From the autumn semester 2020 Canvas will completely replace PingPong.

Canvas is used for teachers and students to interact through a digital medium. From here course material, submissions, groups, announcements and many other things can be managed. Feedback and results on assignments can be displayed here but remember than no grade is final until it appears in Ladok. To be able to use Canvas on your computer you need an updated version of any of the following web browser:

 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari

NOTE! To be able to access your course as a student in Canvas you must first register in Ladok. After the registration you can immediatly log in to Canvas but it can take up to one (1) working day before the course becomes visible. It is then the course coordinator who publishes (opens) the course.

Course list

During autumn 2019 and spring 2020 only a limited number of courses are using Canvas. The following lists show which courses this applies to. If your course is not on the list it is instead using PingPong.

Latest update 2020-04-15.

Spring semester 2020

School of Health and Welfare (HHJ)

 • Aktivitetsbalans och dess betydelse för hälsa och välbefinnande - HHVN10, H0024, week 4-23
 • Aktivitetsbalans ur olika perspektiv - HAON10, H0020, week 4-23
 • Aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer - HHMN10, H0023, week 4-23
 • Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs - HAFK13, H0063, week 4-8
 • Applied Materials Technology - HMTK19, H0010, week 4-13
 • Arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv - HFMN10, H0022, week 4-23
 • Att åldras med omsorg - HAOG17, 21190, week 14-23
 • Biokemi, I - HB1K16, H0050, week 4-8
 • Biokemi, II - HB2K16, H0051, week 14-18
 • (Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete - HBEP11, H0052, week 14-23) PING PONG
 • (Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete - HBEP11, H0131, week 14-23) PING PONG
 • Civilrätt - HCRN14, H0079, week 4-8
 • (Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning - HDVS28, H0132, week 4-23) PING PONG
 • Farmakologi, grundkurs - HFGK11, H0064, week 14-18
 • Förvaltningsrätt - HFRN14, H0080, week 9-13
 • Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad - HGGN10, H0033, week 7-20
 • Grundläggande psykologi för socionomer - HGSK19, H0081, week 19-23
 • Health and Welfare in a Changing Society - HHWK10, H0178, week 4-5
 • Hematologi - HHTK17, H0055, week 14-23
 • Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj - HHHN10, H0045, week 21-23
 • Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle - HHFN10, H0044, week 4-6
 • Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs - HKYN19, H0126, week 4-18
 • Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl - HKMN19, H0125, week 19-23
 • Laboratoriemetodik, grundläggande - HLMN12, H0056, week 4-23
 • Medicinsk fysik - HMFG11, H0127, week 19-23
 • Medicinsk mikrobiologi - HMMA17, H0058, week 19-23
 • Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor - HMVG19, H0065, week 4-8
 • Migration, integration och socialt arbete - HMSK10, H0082, week 19-23
 • Morfologisk cellbiologi - HMCK12, H0057, week 4-11
 • Människan i ett livscykelperspektiv - HMLG18, H0142, week 4-10
 • Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor - HMYG19, H0062, week 9-13
 • Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier - HNLN19, H0078, week 4-18
 • Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning - HNVN19, H0075, week 4-18
 • Occupational Therapy after War-Related Trauma - HKTN10, H0026, week 4-23
 • Occupational Therapy and Activity Limitations throughout Life - HAPN10, H0007, week 4-11
 • Occupational Therapy and Creativity - HKRN10, H0025, week 4-23
 • Occupational Therapy and Occupational Limitations when in Ill Health and vulnerable Life Situations - HALN10, H0006, week 16-23
 • Occupational Therapy, Clinical Placement - HAVN10, H0021, week 12-15
 • Occupational Therapy, Theory and Evidence-based Practice II - HO2S20, H0048, week 4-23
 • Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap - HOPG18, H0083, week 4-23
 • Omvårdnad vid sviktande hälsa - HOSN19, H0117, week 4-23
 • Omvårdnad, examensarbete för magister - HOET22, 21144, week 4-23
 • Omvårdnad, examensarbete för magister - HOET22, H0144, week 4-23
 • Omvårdnad, examensarbete för magister - HOET22, H0145, week 4-13
 • Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv - HHLN19, H0054, week 4-23
 • Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning - HOKG18, H0059, week 11-18
 • Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I - HOKK19, H0060, week 4-23
 • Palliativ omvårdnad - HPON10, H0046, week 7-20
 • Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet - HPSS20, H0077, week 4-13
 • Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics - HPOK19, H0016, week 4-13
 • Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn - HPTR20, H0151, week 4-13
 • Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation - HPFK19, H0111, week 9-13
 • Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet - HPRK19, H0112, week 14-23
 • Prosthetic and Orthotic Management of the Foot - HFOK10, H0009, week 14-23
 • Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb I - HPMK19, H0015, week 14-23
 • Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II - H2PK10, H0001, week 4-13
 • Psykiatrisk omvårdnad - HPSN10, H0047, week 7-20
 • Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre - HPHG16, 21182, week 14-23
 • Psykologi för sjuksköterskor - HPSG18, H0109, week 18-23
 • Psykologiska perspektiv i socialt arbete - HPAK10, H0084, week 4-8
 • Radiografi - undersökningsmetodik, grundkurs - HRUN19, H0124, week 4-8
 • Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs - HRMN19, H0123, week 9-23
 • Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete - HSHS20, H0076, week 14-23
 • Samverkan inom arbetsrehabilitering - HSAN10, H0028, week 4-23
 • Scientific Methods and Statistics - HSCG10, H0017, week 4-13
 • Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor - HSFN19, H0067, week 4-23
 • Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs - HSDK11, H0066, week 9-13
 • Smärta och dess relation till aktivitet och delaktighet - HRAN10, H0027, week 4-23
 • Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective - HSWK19, H0098, week 14-18
 • Social Work, Social Change with Groups and in Community - HSGN14, H0091, week 9-13
 • Social Work with Groups and in Community - HSGN13, H0041, week 9-13
 • Socialrätt - HSRN14, H0087, week 14-18
 • Socialt arbete, profession och kunskapsområde - HSKG19, H0085, week 4-13
 • Socialt arbete, social- och välfärdspolitik - HSSK19, H0088, week 14-18
 • Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation - HSUN14, H0089, week 19-23
 • Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I - HV1N16, H0090, week 4-8
 • Socialt förändringsarbete med individ och nätverk - HSIN18, H0148, week 14-23
 • Sociologiska perspektiv i socialt arbete - HSOK10, H0086, week 9-18
 • Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad - HTAK19, H0177, week 14-17
 • Understanding Participation for Children with Disabilities and their Families - HUCN10, H0029, week 4-23
 • Vardagens aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv - HVAN10, H0030, week 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård - HVSR20, H0135, week 14-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård - HVSR20, H0138, week 4-13
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad - HVOR29, H0150, week 14-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning primärvård och hemsjukvård - HVPR20, H0140, week 14-23
 • Vetenskaplig grundkurs - HANB11, H0049, week 19-23

School of Education and Communication (HLK)

 • (1900-talshistoria - kronologi och perspektiv - LHKG17, 22628, week 4-23) PING PONG
 • Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) - LBBN17, L0039, week 4-8
 • Budget och personalekonomi - LBPK16, L0104, week 9-13
 • Communication Theories and Strategies - LCTG10, L0140, week 19-23
 • Conflict Transformation, International Work - LCFG18, 22650, week 4-8
 • Conflict Transformation, International Work - LCFG18, L0003, week 4-8
 • Corporate Finance - LCFK17, L0004, week 14-18
 • Didaktiskt arbete i förskolan I - LD1K17, L0085, week 4-13
 • Digitalfoto - LDIB18, L0029, week 14-18
 • Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) - LD2S20, 22709, week 4-23
 • Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) - LD2S20, 30047, week 4-23
 • Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 - LE1K19, L0040, week 14-23
 • Engelska II, grammatik och fonetik för grundlärare 4-6 - LE2K19, L0041, week 4-13
 • Engelska III, engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare 4-6 - LE3K19, L0042, week 14-23
 • Engelska IV, språkdidaktik för grundlärare 4-6 - LE4K19, L0043, week 4-13
 • English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits - LE1K17, L0033, week 4-23
 • English for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits - LECP18, L0045, week 4-23
 • English for Secondary School Subject Teachers, 91-120 credits - LENT20, L0047, week 4-23
 • (English, 1-30 credits - LE1G18, 22651, week 4-23) PING PONG
 • Examensarbete för förskollärare - LEFP17, L0105, week 14-23
 • Examensarbete för grundlärare fritidshem - LEGP19, L0086, week 14-23
 • Examensarbete i Globala studier - LEGP18, L0096, week 14-23
 • Externredovisning - LERG17, L0108, week 4-8
 • Fritidshemmets pedagogiska grunder - LFPK17, L0065, week 4-13
 • Gender Geographies - LGGG18, 22652, week 14-23
 • Gender Geographies - LGGG18, L0007, week 14-23
 • Geografi - LGEG13, 22553, week 4-23
 • Geografi för ämneslärare 7-9, 1-30 hp - LGEK10, L0034, week 4-23
 • Graphic Print Production - LGPG18, 22678, week 4-13
 • Graphic Print Production - LGPG18, L0008, week 4-13
 • Handledarutbildning-VFU - LHUN18, 22687, week 5-22
 • Handledda samtal - LHSG14, 22583, week 4-23
 • Historia för ämneslärare, 1-30 hp - LH1K10, L0038, week 4-23
 • Historia för ämneslärare, 61-90 hp - LH3P16, L0048, week 4-23
 • Historia för ämneslärare, 91-120 hp - LHCT29, L0049, week 4-23
 • Human Rights in International Development Work - LHRG18, 22677, week 19-23
 • Human Rights in International Development Work - LHRG18, L0010, week 19-23
 • Högskolepedagogik, grundläggande - LHGR26, 30021, week 4-13
 • Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder - LIKG18, 22654, week 4-23
 • Idrott och hälsa, 31-45 hp - LIHK17, 22648, week 5-22
 • Integration i samhället - YLINT7, YL012, week 9-22
 • Integration i samhället - YLINT, YL009, week 9-22
 • Intercultural and International Communication - LIIG19, 22688, week 4-13
 • Intercultural and International Communication - LIIG19, L0011, week 4-13
 • Internal Marketing and Communication - LIMK18, L0012, week 19-23
 • Internet and Web Design - LIWK16, L0014, week 4-13
 • Islam i Sverige - LISG16, 22604, week 4-13
 • Kommunikation för hållbar utveckling - LKHK10, L0134, week 9-13
 • (Kommunikation och organisation - LKOK18, L0050, week 4-8) PING PONG
 • Kreativt skrivande - litterär gestaltning I - LKSG10, 22713, week 4-23
 • Kulturmöten och interkulturell pedagogik - LKPR27, L0114, week 4-23
 • Ledningsgruppens arbete och retorik - LLAN18, L0117, week 14-18
 • Litteraturvetenskap, introduktionskurs - LLIG19, 22691, week 4-23
 • Man, Society and Environment - LMSG10, L0142, week 9-13
 • Marknads- och kommunikationsrätt - LMKG17, 22647, week 4-23
 • Marknads- och kommunikationsrätt - LMKG17, L0030, week 4-23
 • Matematik I för grundlärare F-3 - LM1N17, L0067, week 4-8
 • Matematik II för grundlärare F-3 - LM2N17, L0069, week 9-13
 • Matematik III för grundlärare F-3 - LM3N17, L0070, week 15-23
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l - LMTK18, L0132, week 14-18
 • Naturorienterande ämnen och teknik I för grundlärare F-3 - LN1K17, L0064, week 19-23
 • Naturvetenskap och teknik i förskolan - LNTN17, L0119, week 14-23
 • Natur- och kulturguide i Östra Vätterbranterna - LNKG10, 22714, week 4-23
 • Organisationsteori - LOTG18, 22693, week 14-18
 • Organisationsteori - LOTG18, L0098, week 14-18
 • Practical English - LPEG19, 22694, week 4-13
 • Projektledning i praktiken - LPLG15, 22706, week 4-13
 • Radio Production and Live Broadcast - LRBN17, L0016, week 14-23
 • Rekryteringsutbildning för blivande skolledare (uppdragsutbildning) - URUN10, URUN1, week 8-47
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp - LR1K17, L0035, week 4-23
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp - LR3P16, L0052, week 4-23
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 91-120 hp - LRCT29, L0053, week 4-23
 • Religiösa sekter och nya religiösa rörelser - LRSG19, 22696, week 4-13
 • Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp - LSHK17, 22640, week 4-23
 • Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp - LSHK17, L0036, week 4-23
 • Samhällskunskap för ämneslärare, 91-120 hp - LSCT29, L0054, week 4-23
 • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 - LSGK17, L0057, week 9-18
 • Samhällsvetenskaplig metod: fördjupning - LSMN17, L0100, week 4-8
 • Samhällsvetenskaplig metod: introduktion - LSMG16, L0099, week 4-8
 • Självständigt arbete för grundlärare 4-6 - LSAP17, L0074, week 4-13
 • Självständigt arbete för grundlärare F-3 - LSGP17, L0076, week 4-13
 • Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare 4-6 (UVK) - LSLN19, L0078, week 14-18
 • Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare F-3 (UVK) - LSUN19, L0081, week 19-23
 • Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (UVK) - LSFN19, L0075, week 9-13
 • Sociala medier i teori och praktik - LSMG19, 22700, week 4-23
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK) - LSRN19, L0087, week 19-23
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK) - LSLN17, L0077, week 14-18
 • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) - LSRR29, L0059, week 7-13
 • Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) - LSRN17, L0080, week 4-8
 • Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) - LSPR28, L0058, week 15-23
 • Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) - LSPN17, L0079, week 19-23
 • Specialpedagogik i förskolan (UVK) - LSFN17, L0121, week 9-13
 • Specialpedagogik, grundkurs - LSGG18, 22698, week 4-23
 • Sport Traditions in a Swedish Perspective - LSTG19, L0020, week 9-18
 • Strategic HR - LSCK18, L0018, week 4-8
 • Sustainability Challenges - LHUK10, L0141, week 14-23
 • Swedish Language, Culture and Society 2 - LS2K15, L0002, week 14-23
 • Swedish Language, Culture and Society I - LS1G15, L0001, week 4-13
 • Svenska för ämneslärare, 1-30 hp - LSVK17, 22641, week 4-23
 • Svenska för ämneslärare, 1-30 hp - LSVK17, L0037, week 4-23
 • (Svenska för ämneslärare, 91-120 hp - LSDT20, L0056, week 4-23) PING PONG
 • Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 - L1SK19, L0055, week 4-8
 • (Svenska I för grundlärare 4-6 - LS1N17, L0071, week 4-8) PING PONG
 • (Svenska II för grundlärare 4-6 - LS2N17, L0072, week 9-13) PING PONG
 • Svenska III - Kommunikation, flerspråkighet och mångfald för grundlärare F-3 - L3SN19, L0068, week 14-18
 • (Svenska III för grundlärare 4-6 - LS3N17, L0073, week 20-23) PING PONG
 • Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp - LS2K10, 22716, week 4-23
 • Teologi - en introduktion - LTIG10, 22717, week 4-23
 • Teorier och aktuell forskning i Globala studier - LTAN16, L0101, week 9-13
 • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap - LUMK10, L0091, week 19-23
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) - LU1K17, L0122, week 19-23
 • Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) - LU2N17, L0123, week 4-23
 • Utomhuspedagogik grundlärare fritidshem - LUFK17, L0082, week 19-23
 • Utvecklingsstörning, grundkurs - LUGK19, 22704, week 4-23
 • Webbprojekt och design - LWDB18, L0028, week 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning - Företagsekonomi (VFU) - LVFV18, L0127, week 9-13
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare - LV2K17, L0092, week 14-18
 • (Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 - LVUN17, L0084, week 14-19) PING PONG
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare F-3 - LV2N17, L0083, week 14-19
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem - LVGK17, L0090, week 14-18
 • Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare - LVEN17, L0063, week 4-9
 • Verksamhetsförlagd utbildning II, VAL - LV2N18, L0124, week 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare - LV3N17, L0062, week 14-19
 • Verksamhetsförlagd utbildning III, VAL - LV3N18, L0125, week 4-23
 • Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem - LV4N18, L0088, week 9-13
 • Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik - LVFN18, L0089, week 4-8
 • Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK) - LVFN17, L0032, week 4-13
 • Video Production - LVPG16, L0026, week 14-23
 • Videoredigering i After Effects - LVEG19, 22719, week 4-23
 • Videoredigering och rörlig bild - LVGB19, 22720, week 4-23
 • Videoreporter - LVRA18, 22317, week 4-23
 • Äventyrspedagogik i skolan - LAPG15, 22555, week 4-23

Jönköping International Business School (JIBS)

 • Anatomi och sjukdomslära - YJAOS9, YJ001, week 3-22
 • Brand Management - JBMN14, J0024, week 13-22
 • Business Statistics 1 - FSFG13, J0020, week 13-22
 • Corporate Finance 1 - FSAK13, J0033, week 3-12
 • Development Economics - JDEK17, J0038, week 13-22
 • Econometrics 1 - JE1K10, 24109, week 13-22
 • Econometrics 1 - JE1K10, J0069, week 13-22
 • Family Business Governance - UFGR20, UFGR2, week 13-22
 • Family Business Strategy - UFSR20, UFSR2, week 3-12
 • Finance and Business Analysis - FSCN13, J0034, week 3-12
 • Handelsrätt, 16-30 hp - AJEK13, 24187, week 3-12
 • Handelsrätt, 16-30 hp - AJEK13, J0002, week 3-12
 • Handelsrättslig översiktskurs - AJBG13, 24192, week 3-22
 • Handelsrättslig översiktskurs - AJBG13, J0001, week 3-22
 • International Marketing - MLIN13, J0062, week 13-22
 • International Marketing Law and Consumer Protection - JIMG14, J0047, week 3-12
 • International Trade Theory - JTTK18, 24107, week 3-12
 • International Trade Theory - JTTK18, J0068, week 3-12
 • Internship in Business Administration - JIAN18, J0011, week 3-12
 • Internship in Business Administration - JIBN18, J0016, week 3-22
 • Juridiskt regelverk och informationssäkerhet - YJJRI9, YJ004, week 3-22
 • Law and Economics - JLEK17, J0050, week 3-12
 • Leading and Owning a Family Enterprise - JLFN10, 24110, week 3-12
 • Leading and Owning a Family Enterprise - JLFN10, J0075, week 3-12
 • Lärande i arbete 2 (VA) - YJLI29, YJ007, week 12-16
 • Macroeconomic Principles - JMPG14, 24102, week 3-12
 • Macroeconomic Principles - JMPG14, J0065, week 3-12
 • Management Accounting - ACDK13, J0027, week 3-12
 • Marketing Management - MLBK13, 24196, week 13-22
 • Marketing Management - MLBK13, J0058, week 13-22
 • Medicinsk terminologi - YJMET9, YJ009, week 3-22
 • Organizing and Leading in a Sustainable World - JOSG10, 24111, week 13-22
 • Organizing and Leading in a Sustainable World - JOSG10, J0053, week 13-22
 • Organizing and Leading in a Sustainable World - JOSG10, J0066, week 3-12
 • Project Management - MGIN13, J0057, week 3-12
 • Purchasing and Sales - MLDK13, J0060, week 13-22
 • Redovisningsteori och koncernredovisning - ACEN13, J0076, week 13-22
 • Research Methods: Design, Implementation and Analysis - JRMK14, J0012, week 13-22
 • Skatterätt - AJMN13, 24198, week 13-22
 • Skatterätt - AJMN13, J0003, week 13-22
 • Sustainable Venture Development Across Borders - JSVN17, J0056, week 13-22
 • Swedish Language, Culture and Society 1 - JSAG13, J0013, week 4-13
 • Swedish Language, Culture and Society 2 - JSAK13, J0015, week 14-23
 • The Sustainable Enterprise - Social and Ecological Perspectives - JSEK17, J0055, week 3-22

School of Engineering (JTH)

 • Advanced Building Information Modeling - TABS29, T0046, week 3-12
 • Affärsmannaskap för IT - YTAFI0, Y0042, week 8-12
 • Basic FEM-analys - TGFK10, T0155, week 3-12
 • Basic Calculus - TGAG19, T0063, week 3-12
 • BIM 4 Projektering och produktion - Väg och vatten - T4VN10, T0012, week 3-12
 • BIM - Management and Control - TBMS29, T0047, week 3-22
 • Business and Economy - TFEK17, T0126, week 3-12
 • Business Planning and Entrepreneurship - TBPG19, T0062, week 3-12
 • Cast Design and Calculation - TGKS26, T0085, week 19-22
 • Changeable and Reconfigurable Production Systems - TFBR20, 23108, week 3-22
 • Design Communication 2 - TD2S20, T0146, week 3-22
 • Design of Smart Enterprises - TSF428, T0135, week 3-12
 • Dynamiska Webbsystem 2 - YTDW20, Y0046, week 3-7
 • Embedded and Distributed AI - TEDS20, T0138, week 13-22
 • Envariabelanalys - TEVG17, T0102, week x-x
 • Ergonomics (Human Factors 2) - TERS27, T0125, week 3-22
 • Failure Analysis - THAS26, T0086, week 11-18
 • Final Project Work in Informatics - TEIV25, T0151, week 3-22
 • Final Project Work in Informatics - TWIP17, T0154, week 3-12
 • (Final Project Work in Product Development - TETT27, T0262, week 3-22) PING PONG
 • Final Project Work in Product Development - TEUV24, T0048, week 3-22 (for TASB7 - SUS BIM)
 • Functional Materials and Surfaces - TFYS29, T0113, week 3-12
 • Geographical Information Systems - TGIK18, T0044, week 3-12
 • Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry - TIDR28, T0049, week 13-22
 • Industrial Placement Course for New Media Design - TNGN19, T0153, week 13-22
 • Integrated Product and Production Development - TPPS29, T0028, week 3-12
 • Integrated Product Development 2 - TI2S29, T0115, week 13-22
 • Integrated Product Development I - TI1S29, T0114, week 3-12
 • Interaction Design - TINK18, T0133, week 3-12
 • Konstruktionselement - TKEN10, T0019, week 13-22
 • Machine Learning - TMLS20, T0139, week 3-12
 • Marketing Communication - TMCK18, T0132, week 13-22
 • (Matematisk statistik - TMSK17, T0024, week 3-12) PING PONG
 • Material i produkt och tillverkningsprocess - TTSK10, T0029, week 3-22
 • Material Testing and Characterisation - TMRR28, T0089, week 3-10
 • Mathematical Statistics SSCM - TMSK19, T0075, week 13-22
 • Mekanik och hållfasthetslära 1 - TM1K10, T0338, week 13-22
 • Moderna Webbapplikationer - YTMWA0, Y0078, week 13-22
 • Mätteknik och GIS - TMGK18, T0006, week 3-22
 • Next Generation Web - TNWS20, T0145, week 3-22
 • Optimization Driven Design - TODS29, T0116, week 13-22
 • Parametric Design and GIS - TPDR28, T0050, week 3-12
 • Product Development in Cross-discipline Teams - 2 - TP2S20, T0140, week 3-22
 • Production Management - TPLS29, T0027, week 13-22
 • Quality Management and Engineering - TKYK19, T0069, week 13-22
 • Research Methods - TRMR28, T0051, week 13-22
 • Research Methods in Computer Science and Informatics - TFIN18, T0118, week 3-12
 • Software Product Quality Assurance - TSPR20, T0141, week 3-22
 • Supply Chain Design - TUFS29, T0030, week 13-22
 • Sustainable Production - THPS29, T0018, week 3-12
 • Swedish Language, Culture and Society 1 - TS1G15, T0128, week 4-13
 • Swedish Language, Culture and Society 2 - TS2K15, T0129, week 14-23
 • Verksamhetsstrategi - TVHG10, T0150, week x-x
 • Web Personalization - TWPS20, T0147, week 13-22


Jönköping University Enterprise (JUE)

 • Pathway English 2 - PE2G18, PE2G8, week 3-19
 • Pathway for Natural Sciences - PNSX00, PNSX1, week 3-22
 • Pathway Life and Studies in Scandinavia 2 - PL2G18, PL2G8, week 3-19
 • Pathway Mathematics 1 - PM1F17, PM1F7, week 3-19
 • Pathway Semester for International Students - PSIG17, PSIG7, week 3-19
 • Pathway Summer - PWSG19, PWSG9, week 29-32

Autumn semester 2019

School of Health and Welfare (HHJ)

 • Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning (HBNG17)
 • Co-production in Health and Welfare (HCPR29
 • Farmakologi och lagstiftning (HFLR29)
 • Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom (HHUR29)
 • Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde (HSAR29)
 • Omvårdnad vid sviktande hälsa (HOSN19)
 • Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn (HLBR29)
 • Sjukdomslära med förskrivningsrätt (HSFR29)
 • Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor (HSFN19)
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård (HVSR20)
 • Vetenskaplig grundkurs (HANB11)

School of Education and Communication (HLK)

 • Academic Social Responsibility (ASR) (LASR29)
 • Arbets- och organisationspsykologi (LAOG16)
 • Arbetsrätt I (LA2G19)
 • Copywriting (LWCN19)
 • Digitala Verktyg Kreativitet och Kritik (LDVG17)
 • Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) (LD1R29)
 • English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 (LEGN16)
 • Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) (LFFN18)
 • Globala ekonomiska och politiska institutioner (LGEG18)
 • Globala utmaningar: introduktion till Globala studier (LGUG15)
 • Historia för ämneslärare, 31 - 60 hp (LH2N16)
 • Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv, 7,5 hp (LIKG15)
 • Imperialism och världskrig, 1880 - 1945 (LIVG18)
 • Individuella skillnader med tillämpad psykometri (LISK17)
 • Integrerad Medieproduktion (LMKK18)
 • Leadership in a global context (LLGK17)
 • Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) (LLFG17)
 • Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) (LLUG16)
 • Medier, politik och samhälle (LMEG17)
 • Musik för grundlärare II (LMLN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Fysik (LNFN17)
 • Naturorienterade ämnen och teknik för grundlärare 4-6 Teknik (LNAN17)
 • Projekt- och produktionsleding (LPPK18)
 • Projektledning i praktiken (LPLG15)
 • Religionsvetenskap för ämneslärare, 31 - 60 hp (LR2N16)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6
  Religionskunskap(LSEN17)
 • Samhällsorienterade ämnen ämnen för grundlärare 4-6 Samhällskunskap(LSSN17)
 • Sociala medier i teori och praktik (LSMG19)
 • Tillämpningsarbete företagsekonomi (LTFK17)
 • Tillämpningsarbete psykologi (LTPK19)
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II (LU2N16)
 • Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap (LUMP18)
 • Utforskande matematik i förskolan (LUMK16)
 • Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier (LUTN16)
 • Utvärdering och utveckling och VFU III för grundlärare fristidshem (UVK) (LUUN17) PING PONG
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (LVPG17)
 • Vetenskapliga perspektiv och metoder (LVMG17)
 • Videoproduktion (LVPK18)
 • Videoredigering och rörlig bild (LVGB19)

Jönköping International Business School (JIBS)

 • Applied Management of Change and Innovation for Sustainability (JAMN28)
 • Basic Financial Accounting (ACBG13)
 • Ekonomistyrning (ACCK13)
 • Entrepreneurship and Business Planning (ENAG13)
 • Family Business, introduction and characteristics (uppdragsutbildning)(UFBR29)
 • Microeconomic Principles and Mathematics for Economics (JMEG14)
 • Principles of Project Management (MGBG13)
 • Strategic Entrepreneurship and Innovation (JSER25)

School of Engineering (JTH)

 • Analysis of Casting Defects (TGAS27) PING PONG
 • Artificial Intelligence (TAIK19)
 • Client-side Programming (TKPK18)
 • Custom Project Management (TPNK18) PING PONG
 • Data Science (TDSR29)
 • Dynamiska Webbsystem I, 25 Yhp (YTDW19)
 • Graphic Design and Visual Communication I, 15 credits (TG1G17)
 • Industrial Product Realization in Collaboration (TIPR28)
 • Information Architectur (TAUK17)
 • Mathematics for Intelligent Systems (TMIR29)
 • Mekanik och hållfasthetslära 2 (TM2K19)
 • Motion Graphics (TMGN17)
 • Objektorienterad programmering med C#, 25Yhp (YTOPC9)
 • Principles of sustainable supply chain management (TSSG18)
 • Product Development in Cross-discipline Teams – 1 (TP1S29)
 • Web and User Interface Design (TWUG17)
 • Webbapplikation MVP (YTMVP9)
 • Väg- och trafikteknik (TVTN19)

Jönköping University Enterprise (JUE)

 • Pathway Life and Studies in Scandinavia 1 (PL1G18)

Support

If you have problems logging in to Canvas, unable to see your course (as a student you may have to wait until after the course start date) or any questions about Canvas you can post a case to IT Helpdesk. You can also search for answers on your own in the guide materials from the developersexternal link, opens in new window or in our own guides available from the following links:

Phone and tablet

Canvas is available as an application for both Android and iOS. Search for "Canvas" in the app store that applies to your unit. As a student you use Canvas Student and as a teacher Canvas Teacher, name of the developer is Instructure. More information can be found in the developers guides for mobile applicationsexternal link, opens in new window.

Log in

When logging in to Canvas at canvas.ju.seexternal link, opens in new window, use your Jönköping University account and the corresponding password.

Content updated 2020-05-08

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information cookie