På JU bokas konferensrum i Outlook av användaren själv. Rummet man vill boka lägger man till i mötet som en deltagare. Rummet kommer svara automatiskt på om bokningen accepteras eller nekas efter man skickat i väg bokningen.

Anledningar till att en bokning nekas eller avböjs av ett rum:

  • Man har inte behörighet att boka rummet.
  • Rummet är redan bokat den specifika tiden.
  • Bokningen gäller ett datum som är mer än 425 dagar bort.
  • Bokningen är längre än 24 timmar.

Vem kan boka vilka rum?

Generellt kan man boka rum som finns i samma byggnad som det bolag man tillhör. Men det finns också gemensamma rum som flera olika bolag kan boka, avdelningsspecifika rum och rum som endast några få personer kan boka. Endast personal kan boka konferensrum, inte studenter.

För att se om man kan boka ett rum innan man skickar i väg mötesbokningen kan man kolla på MailTips som syns längst upp i mailet när ett rum läggs till. Där ser man antalet platser, utrustning och vilken grupp av personer som har behörighet att boka rummet.

I bilden nedan går det se att det finns plats för 12 personer. Att rummet är utrustad med bildskärm eller projektor, att det finns kamera för videomöten och det finns mikrofon/högtalare. Rummet kan bokas av personal på bolagen JTH, HS, JUE, JIBS och Rektors kansli.

 

Vill man filtrera alla rum efter dessa eller andra värden kan man använda Room Finder.

När en ny mötesbokning öppnas finns knappen för Room Finder efter Location.

Här går det filtrera på olika värden. På bilden väljs byggnad E och under Features finns värden för att filtrera rummen efter utrustning men även vilka som kan boka rummet. Väljer man ⌂ JTH Room visas bara rum som all personal på JTH kan boka. Tillhör man en avdelning med egna rum kan man välja sin avdelning för att endast se dessa rum. Limited Room betyder att endast en liten grupp personer kan boka rummet och rummet är inte kopplat till ett bolag eller avdelning.

 

Klicka på rubrikerna nedan för att se vilka rum som är tillgängliga för alla på bolaget att boka.

Ga1032 - Konferensrum - Höjdpunkten
Ga439 - Konferensrum
Ga626 - Konferensrum - Antarktis
Ga829 - Konferensrum - Ali Berggrenrummet
GA839 - Konferensrum - Paragrafen
GC509 - Konferensrum - Alvar Göth-rummet
Gd305 - Konferensrum - Anita Helmbringrummet
Gf311 - Konferensrum - Kappan

Ha208 - Konferensrum - Styrelserum
Hb135 - Konferensrum - Seminarierum
Hb229 - Konferensrum
Hb329 - Konferensrum
Hb439 - Konferensrum
Hc137 - Konferensrum
Hc213 - Konferensrum
Hc220 - Konferensrum - Lärarstudio videokonf
Hc222 - Konferensrum - Språk
Hc229 - Konferensrum
Hc314 - Konferensrum - Videokonferens
Hc334 - Konferensrum

A2161 - Konferensrum - Indigo
A2225 - Konferensrum - Theano
A4221 - Konferensrum
A4301 - Konferensrum - Solon
B4019 - Konferensrum
B4069 - Konferensrum
B5002 - Konferensrum
B5019 - Konferensrum
B5062 - Konferensrum
B5066 - Konferensrum
B5085 - Konferensrum
B6046 - Konferensrum
B6050 - Konferensrum
B7003 - Konferensrum

A2161 - Konferensrum - Indigo
A2225 - Konferensrum - Theano
A4222B - Konferensrum - Galileo
A4301 - Konferensrum - Solon
D0205 - Konferensrum - Tokyo
D0320 - Konferensrum - Milano
E1113b - Konferensrum
E3105d - Konferensrum - Leonardo

A2161 - Konferensrum - Indigo
A2225 - Konferensrum - Theano
A4301 - Konferensrum - Solon
BMG104 - Konferensrum - Salongen
BMG107 - Konferensrum - Sammanträdesrummet
Ka2060 - Konferensrum - Osaka
Ka2062 - Konferensrum - Amsterdam
Ka2076 - Konferensrum - Moskva
Ka3019 - Konferensrum - Mexico City
Ka3071 - Konferensrum - Berlin
Ka4066 - Konferensrum - London
Ka4082 - Konferensrum - Madrid
Kb2047 - Konferensrum - Sao Paulo
Kb2048 - Konferensrum - Kairo
Kb2063 - Konferensrum - Lagos
Kb2072 - konferensrum - Los Angeles
Kb3044 - Konferensrum - New York
Kb3058 - Konferensrum - Helsingfors
Kb3062 - Konferensrum - Paris
Kb3067 - Konferensrum - Atlanta
Kb4051 - Konferensrum - Rom
Kb4053 - Konferensrum - Shanghai
Kb4069 - Konferensrum - Oslo
Kb4073 - Konferensrum - Milano
Kb4078 - Konferensrum - Barcelona
Kc2011 - Konferensrum - Beijing
Kc3009 - Konferensrum - Mumbai
Kc4012 - Konferensrum - Stockholm
V126 - Grupprum - Förrådet
V130 - Grupprum - Humlegården
V131 - Grupprum - Stureplan
V208 - Konferensrum - Kemin

A2161 - Konferensrum - Indigo
A2225 - Konferensrum - Theano
A4301 - Konferensrum - Solon
C1029 - Konferensrum - K1
C2032 - Lektionssal - Biblioteket
C2043 - Konferensrum - K2
Ka2060 - Konferensrum - Osaka
Ka2062 - Konferensrum - Amsterdam
Ka2076 - Konferensrum - Moskva
Ka3019 - Konferensrum - Mexico City
Ka3071 - Konferensrum - Berlin
Ka4066 - Konferensrum - London
Ka4082 - Konferensrum - Madrid
Kb2047 - Konferensrum - Sao Paulo
Kb2048 - Konferensrum - Kairo
Kb2063 - Konferensrum - Lagos
Kb2072 - konferensrum - Los Angeles
Kb3044 - Konferensrum - New York
Kb3058 - Konferensrum - Helsingfors
Kb3062 - Konferensrum - Paris
Kb3067 - Konferensrum - Atlanta
Kb4051 - Konferensrum - Rom
Kb4053 - Konferensrum - Shanghai
Kb4069 - Konferensrum - Oslo
Kb4073 - Konferensrum - Milano
Kb4078 - Konferensrum - Barcelona
Kc2011 - Konferensrum - Beijing
Kc3009 - Konferensrum - Mumbai
Kc4012 - Konferensrum - Stockholm

Problem att boka ett konferensrum som du borde ha behörighet till? Utökad behörighet att boka rum ska beställas av ansvarig avdelning/en person på bolaget som har rummet.
Skapa ett ärende till IT Helpdesk.