Över 20 miljoner kronor till samhällsnyttig forskning

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University får över 20 miljoner kronor från familjeägda The Hamrin Foundation. Pengarna ska finansiera ny samhällsnyttig forskning i nationalekonomi och företagsekonomi med fokus på aktuella områden.

Lovisa Hamrin, ordförande The Hamrin Foundation, Johan Klaesson, vd JIBS, Hanna Ståhl, vd The Hamrin Foundation

Fakta

The Hamrin Foundation (Carl-Olof & Jenz Hamrins Stiftelse) grundades 1985 och har sedan starten delat ut över 320 miljoner kronor till forskning. Drygt 200 miljoner kronor har delats ut till Jönköping University och The Hamrin Foundation har varit en viktig del i uppbyggnaden av JIBS.

Totalt beviljas sex ansökningar en finansiering på över 20 miljoner kronor. De beviljade projekten kommer att starta upp under 2024 och pågå som längst till och med 2026.

JIBS har i sin forskning, alltsedan starten 1994, fokuserat på externa relationer och praktisk relevans. Handelshögskolan är, såväl nationellt som internationellt, erkänd för sin högt rankade forskning inom familjeföretagande och ägande, entreprenörskap, företagsförnyelse och regional utveckling.

–Vi är mycket stolta över att The Hamrin Foundation har beslutat att vidareutveckla och fördjupa samarbetet med JIBS. Vårt samarbete sträcker sig långt bak i tiden och har spelat en betydande roll i JIBS strävan att generera samhällsnyttig forskning. Vi ser med spänning fram emot att se resultaten av projekten, säger Johan Klaesson, vd och akademisk ledare på JIBS.

Bidra till att hitta lösningar på utmaningar

För The Hamrin Foundation är finansieringen en del av stiftelsens arbete att sammanfoga forskning och näringsliv för att bidra till att hitta lösningar på utmaningar såsom energiförsörjning, pensionssystem och regional utveckling.

- Det senaste året har vi fokuserat på att skapa en ny strategisk riktning för vår stiftelse och det vi vill åstadkomma. Vi vill bidra till ny kunskap och skapa broar mellan akademi, industri och samhälle. Vi ser JIBS som en viktig kugge i vår resa framåt och det högskolan gör och bidrar med i vår region är enormt viktigt. Jag är otroligt stolt, glad och ser med tillförsikt på framtiden för oss på The Hamrin Foundation och JIBS, säger Lovisa Hamrin, ordförande för stiftelsen The Hamrin Foundation.

Ska komma beslutsfattare och allmänhet till godo

Den gemensamma målsättningen är att resultaten ska komma beslutsfattare och allmänhet till godo i så hög grad som möjligt.

– Vår drivkraft är att se till att den forskning vi och andra finansierar omsätts till verklig nytta för Sverige och regionen. Syftet med samarbetet är att bygga kunskap och kompetens. Vi hoppas att det ska leda till förändring och påverkan, säger Hanna Ståhl, vd för The Hamrin Foundation.

Projekten kommer att presenteras närmare på Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals. Vertikals startade 2013 som en arena för dialog och utbyte av kunskap mellan människor och är finansierad av The Hamrin Foundation.

Om The Hamrin Foundation

The Hamrin Foundation skapar interdisciplinära projekt som förflyttar samhället, akademin och näringslivet. Stiftelsen investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt inom bland annat media och viktiga samhällsfrågor. The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Läs mer på thehamrinfoundation.com

Beviljade projekt

Enabling Sustainable Business Models - Solving the mismatch between public policies and company needs

Per Davidsson, professor entreprenörskap, JIBS, Lucia Naldi, professor företagsekonomi, JIBS, och Madeleine Meurer, postdoktor företagsekonomi.

Green Deals: More from Less or more Green Bubbles?

Christian Sandström, biträdande professor företagsekonomi, JIBS

Improving the Swedish regulatory model for electricity distribution

Pär Sjölander, professor ekonometri, JIBS, och Kristofer Månsson, professor statistik, JIBS.

Nyetableringar i mindre kommuner – en väg till uppgång eller (fortsatt) fall?

Charlotta Mellander, professor nationalekonomi, JIBS, Lina Bjerke, universitetsadjunkt nationalekonomi, JIBS, och Sofia Wixe, universitetslektor nationalekonomi, JIBS.

Public Sector Digitalization: Innovations in Pension Data and Tax Reporting

Johannes Hagen, docent nationalekonomi, JIBS, och Andrea Schneider, universitetslektor nationalekonomi

Unveiling the Pricing Strategies and Debt Profiles of Swedish Firms: A Novel Data-Driven Study in Partnership with the Riksbank

Benjamin Larin, universitetslektor nationalekonomi, JIBS, och Mathias Klein, senior ekonom, Riksbanken

2023-09-21