Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Pontus Bäckström, doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, lade i slutet av förra året fram sin licentiatavhandling i pedagogik med namnet ”Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys”. Tidningen Skolvärlden har uppmärksammat den och publicerade i tisdags en lång intervju med Pontus.

Illustration klassrum

 

Pontus Bäckström undersökte i sin avhandling hur kamrateffekterna uppkommer och mekanismerna bakom dem, vad det är som styr lärares undervisning, och vad som händer i klassrummen.
På frågan om det inte har någon betydelse hur skicklig den enskilde läraren är svarar Pontus:

– Jo. Lärare har betydelse för individuella elevers resultat, men det äts upp på klassnivå. Hur duktig och skicklig lärare du än är, kan du inte sätta dig över den ram som elevernas förkunskaper ger. Du kan inte kliva in i en klass där hälften av eleverna inte kan räkna division eller multiplicera och säga att ”nu ska vi räkna procent”.
Läs hela artikeln här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom att Pontus Bäckström är doktorand i forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF) vid Högskolan för lärande och kommunikation, är han också utredningschef vid Lärarnas Riksförbund.

Läs hela licentiatavhandlingen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Pontus Bäckström

Pontus Bäckström, doktorand på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

2021-01-21