Ny inköpsmodell för Försvarsmakten

Lager

Den inköpsmodell som Thomas Ekström tagit fram är utformad med den svenska Försvarsmakten i åtanke, men den kan vara intressant även för andra länders försvarsmakter och offentliga organisationer, menar han.

Myndigheter och organisationer med beredskapskrav har behov av andra inköpsstrategier, jämfört med privata näringslivet. Thomas Ekström, lärare vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, har i sin doktorsavhandling utvecklat en ny modell för inköp som är praktiskt användbar och tar hänsyn till dessa speciella behov.

Dr Thomas Ekström försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling vid Tekniska Högskolan I Jönköping den 16 december 2020.

– I min forskning har jag tittat på hur man kan anpassa den här modellen till militära eller offentliga organisationer. Det finns ju en helt annan drivkraft inom det offentliga där man använder pengar för att leverera varor och tjänster, medan företag säljer varor och tjänster för att tjäna pengar och skapa vinster till sina aktieägare, säger Thomas Ekström.

Inköpsmodellen är utformad med den svenska Försvarsmakten i åtanke, men Thomas Ekström menar att den kan vara intressant även för andra länders försvarsmakter och försvarsorganisationer, liksom för offentliga organisationer som har beredskapsansvar.

Läs hela artikeln med Thomas Ekström här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

e-mail Thomas.Ekstrom@fhs.se

telefon +46 8-55342605

2020-12-18