Under våren 2020 hålls två seminarier i den Biomedicinska plattformen.

INSTÄLLT: Presentation av aktuella forskningsprojekt inom biomedicin

Under våren 2020 kommer vi inom ramen för den Biomedicinska plattformen att presentera aktuell forskning inom biomedicin vid HHJ. Först ut att presentera sina respektive forskningsprojekt är Anna Bjällmark och Sandra Karlsson.

INSTÄLLT: 19 mars

Vårens seminarier Powerpoint, 611.7 kB.

Tre kvinnor i konferensrum

Vårens första seminarium 20 februari

Den 20 februari presenterades ansökan om ny forskarutbildning inom området Preklinisk vetenskap och Klinisk behandlingsvetenskap.

Vid vårens första seminarium inom den Biomedicinska plattformen presenterades den ansökan som görs om ny forskarutbildning inom området Preklinisk vetenskap och Klinisk behandlingsvetenskap.

Maria Faresjö och Sandra Karlsson från Avdelningen för Naturvetenskap och Biomedicin vid Hälsohögskolan i Jönköping höll i seminariet med efterföljande diskussioner.