Centrumbildningen Biomedicinsk plattform är skapad för att utgöra ett nav för forskning relaterad till de utbildningsprogram som finns vid Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin (ANB) vid Hälsohögskolan vid Jönköping University.

I samarbete med utbildningsprogrammens laborativa verksamheter inbjuder den biomedicinska plattformen till samverkan runt forskningsprojekt och praktiska lösningar på laborativa behov.

Kontakt

Ansvarig:

Anita Hurtig Wennlöf

 

Forskningskoordinator:

Tanja Bundalo

Aktuellt

Nästa seminarium i samarbete med Centrum för odontologi och oral hälsa: 16 nov kl 15-17 (Zoom):
Doktorand Helene Lindholm presenteras sitt avhandlingsarbete

 

Biblioteksinformation (sökstrategier)

Nyheter

Anna Bjällmark håller docentföreläsning 20/3
Välkomna till Anna Bjällmarks föreläsning med titeln: Kvantifiering och visualisering av hjärtkärlsystemet.
Föreläsningen hålls den 20 mars kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan.

Inom Hälsohögskolans avdelning för naturvetenskap och biomedicin finns utbildningsprogram för biomedicinska analytiker. För att kunna erbjuda en optimal utbildning med tanke på den snabba tekniska och metodologiska utvecklingen inom biomedicin krävs ett nära samarbete med avnämaren, i detta fall Medicinsk diagnostik i Region Jönköpings län. Den biomedicinska plattformen är nationellt en unik forsknings- och utbildningsarena som är byggd av tre aktörer; Hälsohögskolan, Medicinsk diagnostik och Futurum - akademin för hälsa och vård i Region Jönköpings län.

Forskningsområden

Biomedicin är ett starkt växande kunskapsområde som tillämpas inom en rad olika forskningsområden för att hitta lösningar på medicinska och patientnära frågeställningar. Verksamheten inom forskningsprogrammet omfattar forskning och handledning inom områden som biogerontologi, tumörbiologi, molekylär genetik, immunologi, klinisk mikrobiologi och molekylärbiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin och radiografi.

Forskning

Forskningsprojekten är främst inriktade på förbättrad diagnostik och utvärdering av arbetssätt och behandlingsformer inom klinisk verksamhet.

Samverkan

Den kliniskt inriktade forskningen bygger på samverkan med hälso- och sjukvårdens organisationer, främst med Region Jönköpings Län/Ryhov med även med andra lärosäten och forskare vid andra sjukhus.

Utrustning

Våra laboratorier är utrustade för grundläggande diagnostisk verksamhet för utbildningsändamål samt har specialinstrument för uppsatser och andra projekt inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Kontakta oss gärna för detaljinformation!

Utveckling

Målet är att öka forskningsverksamheten totalt inom centrumbildningen. Vårt arbete löper parallellt med den Translationella plattformen inom Region Jönköpings Län som skapades för att öka forskningen generellt inom regionen.